Tag Archives: konkurrens

Får jag jobba hos en annan arbetsgivare under min semester?

Fråga: Kan jag jobba i en annan kommun på ett semestervikariat under mina semesterveckor från mitt egna kommunala arbete för att få in en fot i den nya kommunen och på sikt flytta dit och eventuellt få ett arbete där?

Svar: Det beror på. Hur ser ditt anställningskontrakt ut? Och vad står i kollektivavtalet? Finns det konkurrensklausuler där som anger att du inte får arbeta med liknande verksamhet hos en annan arbetsgivare under tiden du är anställd så får du inte det. Gör det inte det, så är det i regel okej.

Det bästa är att prata med din nuvarande arbetsgivare och berätta om dina planer. Hen ska kunna berätta för dig vad som gäller om du vill arbeta på två ställen om inget står angivet i avtalet. Hen kanske till och med kan hjälpa dig med kontakter i den nya kommunen om du har riktigt tur?

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Jag vill säga upp mig och starta egen firma på min fritid, får jag det?

Fråga: Jag arbetar som VD för ett företag.
Dock enbart anställd. Har inga konkurrens klausuler i mitt avtal idag.

Om jag nu säger upp mig. Får jag då på min fritid starta en ny firma (som delägare). (ej konkurrerande verksamhet)

Svar: Hej!

Jag kan inte se varför du inte skulle kunna starta en egen verksamhet på fritiden om du varken har konkurrensklausuler i ditt avtal eller har för avsikt att starta en konkurrerande firma till det bolag du arbetar för idag. Det enda jag kan tänka mig skulle dyka upp är om din ”nya” firma sysslar med något som kan ses som ytterst provokativt eller något som starkt kontrasterar till de värderingar som finns på din nuvarande arbetsplats som normalt skulle ha gett anledning till avsked av personliga skäl. (Här tänker jag kanske framförallt på olika situationer där personal på fritids eller förskola uttryckt hets mot folkgrupp på bilder på Facebook och liknande och därefter inte ansetts lämpade att stanna kvar i tjänst.) Så länge du sköter dig under uppsägningstiden har jag svårt att se vad som skulle kunna vara ett hinder.

Det är dock alltid bra att diskutera den här typen av frågor med din nuvarande arbetsgivare för att ni båda ska vara på det klara vad som gäller er mellan. Det kan också vara bra att titta i kollektivavtal, bara för att vara på den säkra sidan, men utifrån den information jag fått från dig och vad jag kan komma fram till rent juridiskt finns inte så vitt jag kan se några hinder för din nya verksamhet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hejsan!

Jag har några frågor angående konkurrensklausuler.

Bakgrund:
Jag har jobbat på företaget i ca 5 år, de senaste 3 som ledare (teamleader). Vid tillträdandet av ledarposition så undertecknades en konkurrensklausul. (inget nytt anställningsavtal skrevs, är anställd som säljare)

Jag har för avsikt att avsluta min anställning med anledning av;

*Verksamheten har förändrats på så sätt att jag inte längre får jobba med det team som jag har haft ansvar över senaste åren. Med motivationen att jag inte utvecklat gruppen tillräckligt och då med utökat antal säljare och bättre resultat i åtanke.

*Jag har inte fått ut min provision för in arbetat resultat bakåt i tiden (vi har ett lönesystem som gör att provisionen är innestående 2 månader, dvs. försäljning registrerad i september betalas ut i slutet av november) Med motiveringen att alla kostnader inte är avdragna, trots att samma utbetalningsmodell använts minst hela det senaste året och att företaget räknat fel.

Detta ser jag som avtalsbrott som rimligtvis borde göra att man kan bortse från klausulen?

Om Klausulen fortfarande skall anses vara giltig så undrar jag vad som menas med konkurrerande verksamhet i detta fallet.

Vi jobbar med försäljning över telefon, företaget jag jobbar för säljer telecomtjänster till företag och har egentligen endast Telias produktportfölj att jobba med förutom ett finansbolag som vi använder vid viss hårdvaruförsäljning.

*Är det konkurrerande verksamhet om jag öppnar ett eget kontor/arbetar för annan arbetsgivare som exempelvis endast säljer Telenor/Tele-2/Tre till företagskunder?
*Måste det stå förtydligat i klausulen exakt VAD det är företaget vill skydda?
*Kan jag öht jobba i branschen? (sälja telecomtjänster till företagskunder)

Tilläggas bör även att vid diskussion med VD´n så har han medgivit att jag evt skulle kunna jobba hos vår största konkurrent, om de kommer överens om en eventuell övergång. (Konkurrenten jobbar med Telias produktsortiment på ett liknande sätt som vi gör)

Hej,

Grundläggande gäller i avseende om konkurrens att du är skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare, denna skyldighet innebär att di inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Det kan vara så att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Vilket kan ha till följd att du inte har möjlighet att försörja din inom din bransch efter avslutad anställning. Ett brott mot en konkurrensklausul kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen. Jag skulle vilja råda dig att kontakta ditt fackförbund i frågan och även kontrollera i ert kollektivavtal då dessa kan innehålla regler om konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren