Tag Archives: konkludent anställningsavtal

Bemanningsanställd i 1½ år – rätt till anställning på kundföretag?

Hej!
Jag har sedan 1½ år tillbaka varit anställd på ett bemanningsföretag och varit uthyrd till samma företag på heltid under hela min anställning. Som det ser ut nu räknar företaget med att hyra in mig även det kommande året. Kan jag ”kräva” att bli anställd på företaget direkt istället för att vara anställd på ett bemanningsföretag och vara uthyrd? Tänker på fallet AD 2012 nr 24 om konkludent anställningsavtal kan vara tillämpligt även i mitt fall då jag uppfyller dessa kriterier. Hur går jag i så fall vidare med detta?

Svar:  Du är anställd av bemanningsföretaget och hela din anställning har varit via detta bemanningsföretag. I rättsfallet du beskriver har personen varit anställd av SR (kundföretaget) innan, men för att komma runt reglerna i LAS ville SR att hen skulle vara anställd ”på firma”. Vad jag förstår så har du inte varit anställd alls av det företag du har varit, och kommer att hyras ut till, och då har inget försök till kringgående av LAS gjorts. Du kan alltså inte lagligt sett kräva att bli anställd på kundföretaget, och problemet med att vara just bemanningspersonal är att du inte anses vara anställd på det företag där du faktiskt arbetar, utan på bemanningsföretaget.

Du kan ju vänligt prata med de som anställer på kundföretaget om de skulle vara intresserade av att anställa dig istället för att gå via bemanningen, men det finns inga garantier att de är intresserade. Det finns nämligen en del fördelar med att ha en bemanningsanställd. Kundföretaget slipper arbetsgivaransvaret, de slipper uppsägningstider, och krånglar något så är det i regel bemanningsföretaget som ska lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren