Tag Archives: kompensationsledighet arbetstagare

Rätt till kompensationsledighet?

Vi har inte kollektivavtal där jag jobbar. När det gäller att få kompensations-ledigt för 6:e Juni, om den infaller på en helgdag? Regleras det i lag eller kollektivavtal?

Svar:

Hej!

Kompensationsledighet finns inte reglerat i LAS så du kan tyvärr inte få någon ledning där. Kompensationsledighet ska finnas reglerat i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal. Det är dock inte inom alla branscher som arbetstagare har rätt till kompensationsledighet så detta får du vara uppmärksam på. Det kan också vara så att vid avsaknad av skriftliga regler vid kompensationsledighet gäller sedvänja, hur arbetsgivaren vanligtvis brukar göra.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren