Tag Archives: kollektiavtal

Kan jag välja själv hur jag vill få ut min övertidsersättning?

Hej,

På min arbetsplats är vi varje vecka tvungna att jobba över och det skriver vi upp i tidrapporten som vi lämnar in varje månad men företaget betalar inte ut övertiden i pengar utan bara som kompledigt. Är det tillåtet att göra så? Jag hade hellre velat ha betalt i pengar för de övertidstimmar jag jobbar.

SVAR

Övertid kan betalas i antingen pengar eller kompensationsledighet.
Vilket av alternativen företaget tillämpar regleras i ett kollektivavtal om företaget har det eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns ingenting i lagen som bestämmer detta.
Man kan alltså inte välja själv hur man vill få det utbetalt om företaget själva bestämt det i någon av de två ovan nämnda avtalen.

Hälsningar,

Daniela Alm

Chefen nekar lönesamtal

Hej. Jag undrar om en arbetsgivare har rätt att neka ett lönesamtal där man diskuterar pengar. Min chef kallar det medarbetarsamtal där vi enbart pratar om vad man gör och kan men inget om faktiskta pengar. Får det vara så?

SVAR:
Lönesamtal är ingen lagstadgad rättighet. Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så är dun inte garanterad varken lönesamtal eller årlig lönerevision dessvärre.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kan lönen vara helt byggd på provision?

Hej

1, kan man ha ren provisions baserad lön eller måste man ha en blandning av garantilön/provisionslön.

2,och finns det några regler på procentsatsen när man har provisions baserad lön eller är det en förhandling med arbetsgivare

Hej

I svensk arbetsrätt finns det ingen lag som garanterar arbetstagaren en viss minimilön. Istället bygger svensk arbetsrätt på att arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vilken lönenorm som ska gälla i kollektivavtal. Det innebär rent krasst att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som tex bestämmer ingångslöner och årligen förhandlar lönepåslag/lönerevision utefter förutbestämda regler. Det är viktigt att förstå att arbetstagare som inte är med i facket inte i samma utsträckning kan tillgodogöra sig dessa framförhandlade villkor, vilket av många arbetstagare ser som en självklarhet. En stark fackrörelse är grunden, dvs det är en myt att den finns någon lag som ser till att hjälpa arbetstagare till högre löner om man som arbetstagare väljer att ställa sig utanför facket.

Du som arbetstagare kan alltså inte utan facklig tillhörighet eller ett gällande kollektivavtal begära någon form av särskild lön för arbete.  Det blir upp till arbetstagaren själv att förhandla fram.  Vill arbetsgivare erbjuda dig en provisionsbaserad lön har du själv ett val att acceptera detta eller inte så vida det inte strider mot kollektivavtalet.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren