Tag Archives: jourtid

Måste jag arbeta jour/beredskap?

På min arbetsplats blir man tvingad att ha stby/jour en helg i månaden, ibland mer. Vad som är att vi är tim anställda och får ingen ersättning för detta. Dock om man blir inkallad att jobba får vi dubbelt betalt. Men alla dessa helger vi är hemma för att vi kanske kan bli inkallade att jobba får vi inget för. Inget om detta står i anställningsbeviset eller när man sökte jobbet. Så till min fråga om man inte vill detta har man rätt att avsäga sig deras sk jour?

Svar:

Hej!

På Unionens hemsida finner du en del information kring jourarbete. Det finns en skillnad mellan att vara i beredskap och att arbeta jour. Att arbeta jour innebär att du är på arbetsplatsen och väntar på att dina tjänster skulle behövas. Att vara i beredskap däremot betyder att du är hemma, och finns till arbetsgivarens förfogande om det skulle behövas. Det som du i din fråga beskriver låter som att ni är i beredskap. Vissa branscher eller företag ger ersättning för att var i beredskap. Detta är inte reglerat i lagen utan regleras i eventuellt kollektivavtal, ni har alltså ingen laglig rätt till ersättning vid beredskap. Du får alltså se över vad som står i kollektivavtal som finns på arbetsplatsen för att se vilka regler som gäller för detta på ditt arbete. Då du säger att du är anställd på timmar bör du alltså inte ha något tvång till att arbeta denna jour/ stand by eftersom att du inte har ett visst antal timmar tilldelade i månaden. Står det  heller ingenting om dessa helger avtalat i anställningsavtalet är det någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Mitt råd till dig blir alltså att se över kollektivavtal och ta upp det här med din arbetsgivare för en lösning på problemet.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren