Tag Archives: intjänad semester

Tjäna in semester under sjukskrivning

Hej!
Jag är fast anställd på heltid sedan 2003.

Nu har jag varit sjukskriven sedan aug 2016, återgått till arbete i november med 25% och jobbar nu 50%. Min rehabilitering går stadigt men långsamt framåt.
Nu undrar jag över semester: tjänar jag in semester under min sjukskrivning? Påverkas den av om jag är sjukskriven hel eller deltid?

SVAR

Du tjänar in semester under de första 180 dagarna av din sjukskrivning, det spelar ingen roll om du är sjukskriven på hel eller deltid, det är dagarna som räknas.

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.
Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Hälsningar,

Daniela Alm

Vad händer med intjänad semester och komptid samt arbetstidsförkortning vid egen uppsägning?

Hej,
jag undrar vad som gäller intjänad semester vid egen uppsägning. Har jag rätt att få ut den i ledigt? Jag har en månads uppsägning och har 10 dagar semester kvar. Jag har även arbetstidsförkortning och intjänad komptid.

Hej!

Om du har förlagt din semester till tiden för uppsägningen så har du rätt att få ut den i ledighet. Detta gäller alltså bara då du och arbetsgivaren är överens om detta. Annars ska du få ut dina intjänade semesterdagar genom semesterersättning. Intjänad komptid och arbetstidsförkortning kan enligt vissa kollektivavtal och personliga arbetskontrakt inte alltid tas ut i ekonomisk kompensation, utan måste i vissa fall tas ut i form av ledig tid. Kolla upp vad som gäller på just din arbetsplats så att du inte blir av med någon ersättning eller ledig tid.

Du kan alltså inte tvinga dig till semester under uppsägningstiden om den inte redan är godkänd eller att du och arbetsgivaren kommer överens om att du får ta ut semester under uppsägningstiden.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Byta intjänandeperiod för semester?

Hej,

hur går vi till väga om vi vill byta semesterintjänandet från intjänandeår till semesterår och följa semesterlagen? Låt säga att vi skulle bryta vid årsskiftet, då skulle de anställda tjäna in ca 6 dgr till nästa semester, kan vi göra så och ”kräva” att de plockar sparad semester alt. tj.ledigt?
MVH

Hej

Enligt semesterlagen, kan ni bara ha ett sådant avtal genom att ni har ett gällande kollektivavtal. Se nedan.

2 a § Genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, får avvikelse göras från 3, 3 a, 9, 11 § andra stycket, 16–16 b, 22, 26, 26 a, 29, 29 a och 30 §§.

3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.

Har ni inte ett gällande kollektivavtal?, bryter ni i så fall mot semesterlagstiftningen då denna paragraf bara kan göras gällande genom kollektivavtal.

Har ni kollektivavtal innebär  det inte att ni bara kan byta ”över” det gällande avtalet. Detta ska göras när ni tecknar ett nytt kollektivavtal (som sker genom förhandling med den kollektivavtalsslutande organisationen, dvs facket). Anledningen till detta är att kollektivavtalet gäller precis lika mycket som ett anställningsavtal och detta kan ni inte bara bryta genom att ni som arbetsgivare tycker att ni vill ändra semesterintjänandet, som dessutom blir en klar försämring för arbetstagarna. Det innebär nämligen att ni gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Vill ni ändå ändra förutsättningarna (om ni inte har kollektivavtal) bör ni göra det på ett sådant sätt att arbetstagarna accepterar villkoren, det bästa vore i så fall att de tjänar på övergången. Dvs att de inte blir av med några semesterdagar. Kom ihåg att förhandla med arbetstagarna innan ni gör förändringen även om ni inte har kollektivavtal. Det kan annars vara ett anställningsavtalsbrott om ni ändrar semesterintjäningen till det sämre.

Lycka till med förhandlingen

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag undrar om man har rätt till 25 obetalda semsterdagar varje år? Är kommunalanställd medlem i Vision.

SVAR:
Du har rätt till 25 semesterdagar. Hur många av dessa som ger dig rätt till semesterlön och -ersättning beror på hur länge du har jobbat och i vilken omfattning. Vision har en bra medlemsservice så kontakta dem för ett mer specifikt svar.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren