Tag Archives: inte förlängt

Vikariat blev inte förlängt pga graviditet, räknas det som diskriminering?

Har under ca ett år haft ett vikariat vid kommunal verksamhet. Kontraktet har förlängts med 6 månader i taget. Jag har fått positiv feedback av både chef och medarbetare och alla har varit väldigt nöjda.
Då nytt kontrakt skulle skivas valde min chef att inte förlänga beroende på att jag var gravid och inte skulle kunna jobba under min mammaledighet. Chefen har anställt en ny vikarie på min plats och varit mycket tydlig med att han önskar att jag skall komma tillbaka efter min mammaledighet. Jag är nu mammaledig utan anställning och går miste om föräldralön och inbetalning till pensionen. Äger arbetsgivaren denna rätt enligt ex föräldralag, diskrimineringslagen etc?

SVAR

Att arbetsgivaren väljer att inte ge dig ett nytt kontrakt p.g.a att du är gravid kan vara svårt att påvisa att det rör sig om diskriminering. Det står ofta ord mot ord då.
I och med att arbetsgivaren vill att du ska komma tillbaka så har ni ett avtal om du ska få fortsätta din anställning där senare, vilket visar att arbetsgivaren är medgörlig.

Din föräldrapenning får du oavsett om du är anställd eller inte, den beräknas på din genomsnittslön de senaste sex månaderna. Sedan vet jag inte om det är så att din arbetsgivare ger extra bidrag till anställda under föräldraledigheten, vilket du i sådana fall går miste om, och även som dus äger inbetalning till pensionen.

Eftersom det är en kommunal verksamhet så finns det kollektivavtal, här bör facket involveras för att se att allt går rätt till.

Hälsningar,

Daniela Alm