Tag Archives: inte arbeta under uppsägningstiden

Byta arbete under uppsägningstiden

Hej!

Jag undrar om jag själv säger upp mig då har jag en månads uppsägning, men vill
ta ut min intjänade semester den månade, går det? Och under den månaden kan jag
börja jobba hos ett annat företag då?

Hej

Jag förstår din situation, men rent generellt har du inget lagligt stöd för att ta semesterledigt under din uppsägningstid, det är nämligen så att din arbetsgivare har sista ordet gällande förläggningen av din semester. Även om du begär semester kan din arbetsgivare säga nej till detta och har laglig rätt till det. Sedan finns det även andra aspekter att ta hänsyn till som tex din lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare (som du har under gällande anställningsavtal vilket även omfattar uppsägningstiden). Det kan knappast ses som särskilt lojalt att ta annat arbete under uppsägningstiden om din gamla arbetsgivare behöver dig under hela uppsägningtiden, även om du rent tidsmässigt skulle kunna reda ut det.

Till detta måste du även förstå hur det skulle vara tex om förhållandena var de omvända. Låt säga att din nya arbetsgivare säger upp dig pga personliga omständigheter och ersätter dig samma dag med nya arbetstagare och du inte fick arbeta kvar under uppsägningstiden? Det är lätt att tycka arbetsmarknaden ska vara flexibel när det gagnar sig själv, men få vill vara utan skydd när situationen är den omvända. Din arbetsgivare vill så klart kunna se till att verksamheten kan fortsätta i något så när normal takt och få chans att rekrytera in annan arbetstagare på din plats. Ibland går det att lösa sådana här situationer ändå, fråga din arbetsgivare om du behövs hela uppsägningstiden och om ni kanske kan hitta en väg som passar både dig och dem.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren