Tag Archives: inget kollektivavtal

Uppsagd p.g.a sjukdom

Hej.
Jag undrar över en uppsägning, jag har blivit utbränd.
Det är så att jag, efter att ha jobbat i restaurang branschen i 15 år ville prova på ett nytt yrke som försäljare. Jag fick en provanställning som säljande projektledare. Till en början flöt allting på jättebra. Jag sålde flitigt och arbetsgivaren var nöjd med min prestation med det projektet vi utförde tillsammans . Till nästkommande projekt, som vi avtalat muntligt, skulle jag få vara med att påverka vilken slags försäljning som skulle ske. Vi kom överens om ett ämne, som jag dock inte fick lov att vara med att påverka.

Efter ett par dagar bestämmer sig arbetsgivaren för att avbryta försäljningen då denne ansåg att marknaden var för svår. Arbetsgivaren bestämmer sig själv för att byta ämne (återigen utan min medverkan) till nått som denne anser passar honom ”oss”. Vi har båda två jättesvårt att få sålt våran dåvarande produkt. Vi kör på i tre veckor utan några större framgångar. Och jag känner/kände att, ju längre tiden gick utan sälj fick jag större press och stress på mig ifrån arbetsgivaren. Dom påpekade att för var dag som gick, utan framgång/sälj, blev summan större att uppnå på kortare tid (dom påpekade detta varje dag). Detta i sin tur ledde till att jag blev utbränd. Jag gick till läkare för att kolla vad det var som påverkade mig i min vardag samt arbete och det var läkaren som konstaterade min utbrändhet. Jag fick ett läkarintyg på att stanna hemma en vecka (Jag bröt ihop och visste varken in eller ut, jag klarade knappt av vanliga vardags sysslor längre) samt att en remiss skulle skickas vidare.

Jag berättade detta för min arbetsgivare som i sin tur då frågar mig om jag har tänkt att komma och jobba eller inte? För dom ser gärna att stannar kvar på arbetsplatsen. Jag påpekar återigen läkarens rekommendation samt att en remiss skulle skickas vidare då läkaren oroade sig för min hälsa. Då väljer arbetsgivaren att säga upp mig p.g.a. För hög frånvaro som skäl under min första dag som sjukskriven (dess innan varit sjuk i två dagar). Allt detta finns att bevisa i form av sms konversationer.

Vad ska jag ta mig till? Arbetsgivaren är inte knuten till något kollektivavtal. Jag känner mig ännu mer stressad av hela situationen då jag helt plötsligt förlorar min inkomst???

SVAR

En arbetsgivare har inte rätt att säga upp dig p.g.a. att du är sjukskriven. För att man ska kunna säga upp någon så ska saklig grund föreligga. En arbetsgivare kan säga upp någon p.g.a sjukdom, då rör det sig om arbetsbrist, men då ska arbetsgivaren först och främst uppfylla sin skyldighet att rehabilitera en anställd som är sjukskriven. Man ska vara involverad i processen och försöka hitta en lösning för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter så snart som möjligt. Kan arbetstagaren inte det så ska arbetsgivaren försöka omplacera denne. Finns det ingen annan ledig tjänst som uppfyller de kvalifikationer den anställde har eller har en rimlig upplärningstid så kan man dessvärre bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist.
Men som sagt, arbetsgivaren har först ett omfattande rehabiliteringsansvar att uppfylla innan dom kan säga upp dig, vilket de inte verkar ha gjort några försök att uppfylla här.

Gällande vilken typ av försäljning ni skulle utföra så är huvudregeln att arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet på det sätt som gynnar verksamheten bäst. Så där kan man tyvärr inte göra så mycket.

Hälsningar,

Daniela

Min arbetsgivare vill inte betala ut semesterersättning, och han har sänkt våra löner på grund av regeringsskifte, får han göra så?

Hej!
Jag har ett problem med min nuvarande arbetsgivare. Det är så att jag har arbetat här under 7 månader men nu kommer min tjänst att avslutas. När jag gick in till min chef så berättade han att min tjänst var avslutat, jobbet som jag gör har stor personalrotation så jag blev inte så förvånad trotts väldigt bra resultat. Men han sa då att han inte vill betala ut semesterersättning, han påstår att eftersom han inte går under kollektivavtalet så har han ingen skyldighet att göra det. Det har även slutat flera andra personer som inte fått ut sin semesterersättning. Jag har på video där han berättar att han inte kommer att betala ut och även varför om det ger bättre underlag. Han har även sänkt lönen för alla anställda från 16800-15000 nu på grund av att vi har bytt regering, detta finns också med i videon. Är detta lagligt?

Mycket tacksam för svar,

Hej!

Att hänvisa till regeringsskifte för att sänka lönerna för sina anställda är totalt befängt. Det är så taget ur luften att jag inte ens vet hur jag ska kommentera eller bemöta det. Självklart får han inte sänka lönerna på sådana grunder. Vill han sänka er lön finns bara en väg att gå om ni inte har kollektivavtal: att ni kommer överens om det från båda sidor. Var och en av arbetstagarna måste ge sitt eget godkännande till sänkt lön innan arbetsgivaren får sänka denna.

Har du arbetat och inte fått semesterersättning inbakat i din lön under anställningstiden kan du påminna din chef om semesterlagen 28 § som stadgar att om en arbetstagare avslutar sin anställning innan denne fått semester med semesterlön ska då istället få semesterersättning utbetald med sista lönen. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig mot dig om du inte får ut din semesterersättning enligt SemL 32 §. Utöver detta bör du tänka på att om du gör gällande ett fordringskrav mot din f.d arbetsgivare har du även rätt till dröjsmålsränta (Räntelagen 6 §). Betalar arbetsgivaren fortfarande inte ut din semesterersättning kan du stämma denne vid tingsrätt, men preskriptionen är bara två år i den här typen av fall, så du måste agera snabbt (SemL 33 §). Jag tänker även här på dina föregångare, som såklart har samma rätt som dig att rikta fordran och skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Kollektivavtal eller inte spelar ingen roll. I SemL 2 § stadgas att alla arbetstagare har rätt till semesterersättning från sin arbetsgivare om inte lagen stadgar något annat. D.v.s. kollektivavtalet och enskilt anställningsavtal är i så fall ogiltiga.

Det är bra att ni har bevis (videon) ifall att ni skulle behöva kräva er rätt vid domstol, vilket jag helt ärligt, tycker är en rimlig väg att gå i just det här fallet där så många har drabbats och att det finns bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren