Tag Archives: hålla inne slutlön

Hålla inne slutlön i väntan på motprestation

Hej,
En av våra anställda har blivit uppsagd. Innan sista anställningsdagen skulle den anställde ha lämnat in faktureringsunderlag till företaget. Det rör sig om fakturering för utförda tjänster under sista månaden av anställningen. Faktureringarna görs i efterskott. Jag har vid fem tillfällen efter uppsägningen anmodat personen i fråga att lämna in faktureringsunderlagen eftersom den anställde inte lämnade in dem den sista arbetsdagen. Får man som arbetsgivare hålla inne hela eller en del av slutlönen tills dess att vi har fått faktureringsunderlagen? Utan dem förlorar vi alla intäkter för den verksamheten den anställde ansvarade för under en hel månad. Om vi inte har rätt att hålla inne slutlönen, finns det något annat vi kan göra?

Svar: Ja som arbetsgivare har du rätt att hålla inne slutlönen under förutsättningen att det tydligt står i anställningsavtalet hur inrapporteringen av faktureringsunderlaget ska se ut. Är arbetstagaren medveten om hur inrapporteringen ska ske är arbetstagaren också skyldig att följa det. I och med att arbetstagaren inte gjort sina åtaganden i och med anställningen har arbetsgivaren rätt att hålla inne slutlönen tills underlaget som saknas kommer in.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till arbetsgivarintyg

Har svårt att få ut ett korrekt arbetsgivarintyg av min förra arbetsgivare.
Slutade hastigt för ett annat jobb, och har inte heller fått ut löner för sista 2 månaderna. Därför skickade han ett arbetsgivarintyg med noll arbetade timmar den perioden. Får därför inte ut a-kassa för 7 månader jag är berättigad till.
Var inte med i facket då, och dom är totalt meningslösa att ha att göra med ändå.
Hur går man vidare för att få korrekta uppgifter?

SVAR

Du har stöd i Lagen om arbetslöshetsförsäkring § 47 andra stycket att din arbetsgivare är skyldig att ge ett arbetsgivarintyg på hur många timmar du arbetat så att du kan få a-kassa.
Gällande slutlönen så finns det inget stöd i lagen om när den ska vara utbetald men lagen reglerar att din semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter avslutad anställning. Detta regleras i Semesterlagen §28, men brukar även utgå från att slutlönen ska betalas ut då också. Annars finns det ofta reglerat i kollektiv- eller anställningsavtal.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan arbetsgivaren hålla inne intjänad lön och provision?

Hej!

Jag har haft en provanställning(Skulle vara 3 månader) som säljare nu i en månad som upphörde. Kan arbetsgivaren neka utbetald lön för det veckor/timmar jag jobbat?(grundlön+provision)

De pratade nämligen om detta…”hotade” om vi inte presterade bättre. Jag har gjort det som sagts men inte lyckas sälja, detta skulle då vara anledningen till att inte utbetala lönen.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte neka dig den lön som du tjänat in och faktiskt varit där och arbetat för.
När det gäller din slutlön så finns det ingen bestämmelse som reglerar när du ska få den, utan det görs i ditt anställningskontrakt. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din slutlön utgör det ett avtalsbrott.
Gällande provisionen så kan det vara så att arbetsgivaren kräver att man ska uppnå ett visst försäljningsmål för att få det, men grundlönen har du alltid rätt till.

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din tidigare arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och denne kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Väljer din tidigare arbetsgivare att bestrida skulden underrättas du om detta och då får sedan ta ställning om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte.

Du bör kontakta ditt fackförbund för mer information och hjälp med en eventuell lönefordran.

Hälsningar,

Daniela Alm

Får jag min slutlön fastän jag är arbetsbefriad?

Hej,
Jag sa upp mig från mitt jobb pga. att mina arbetsuppgifter skulle upphöra enl. min chef. Detta fick jag reda på mindre än en månad innan de skulle försvinna. Jag har jobbat på företaget i fem år.
Jag bad då min chef om att bli arbetsbefriad från det datum mina arbetsuppgifter skulle upphöra just pga. att de skulle upphöra och det fanns inget för mig att göra på arbetsplatsen. Min chef svarade att det inte skulle vara några problem. Nu har min chef ändrat sig och säger att han menade att jag slutade det datum mina arbetsuppgifter upphörde och därför ska jag inte få utbetalt lön under min uppsägningstid. Det stämmer inte alls. Jag vill ha min lön under hela min uppsägningstid vilket är 1,5 månad.

SVAR

Om du ska få betalt eller inte under din arbetsbefriade uppsägningstid så ska ni komma överens om att du ska få betalt under den tiden och göra ett skriftligt avtal om detta. Om arbetsgivaren godkänner att den anställde inte arbetar under sin uppsägningstid har den anställde en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid.

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).

Det finns däremot ingen rätt för en anställd att bli arbetsbefriad under sin uppsägningstid utan utgångspunkten är att man ska arbeta som vanligt.
Om arbetsgivaren försökt att hitta andra arbetsuppgifter som uppfyller dina kvalifikationer och du tackat nej så kan detta ses som arbetsvägran och du uppfyller då inte din del av anställningsavtalet om arbetsgivaren kan då ha rätt att inte betala ut din lön.

Hälsningar,

Daniela Alm