Tag Archives: hålla inne lön

Företaget går dåligt och betalar inte ut lön!

Hur fungerar det om det företag man jobbar för har dålig ekonomi och håller inne lönerna till alla anställda? Är detta lagligt? Hur länge kan de i så fall göra detta?

SVAR:
Företaget har inte rätt att hålla inne de anställdas lön. Det kan ske om du ger din tillåtelse till dem att tex senarelägga en utbetalning, men annars är det ett brott mot det avtal ni har, och du och dina kollegor kan begära skadestånd för det.
Om företaget går så dåligt så måste de kanske ansöka om konkurs, och då får de anställda sin lön via konkursförvaltaren och den statliga lönegarantin.
Hälsningar Camilla Ländin

Vad har arbetstagaren/arbetsgivaren för skyldigheter?

Hej,
Jag har under sommaren arbetat som kock på en restaurang. Jag inledde mitt arbete med ett tillsvidareanställning på avtalet, där startdatum framgår men ingen information om uppsägningstider. Jag hade efter en månads tid fortfarande inte fått någon skriftlig information vad gällande uppsägningsvillkor eller dylikt. Efter cirka två månader i tjänsten fick jag nog och sade upp mig med omedelbar verkan, efter omfattande dispyter med krögaren och stort missnöje med arbetsplatsen. Vid anställning påstod han att han hade kollektivavtal vilket efter hand visade sig vara felaktigt. Vid uppsägningstillfället berättade jag att jag säger upp mig med omedelbar verkan och krögaren frågade om jag var helt säker på att jag säger upp mig där mitt svar var – Ja. När jag gick från arbetsplatsen samma dag skedde detta under total likgiltighet från bägge parters håll. Han informerade inte om eventuella konsekvenser utan jag ansåg att vi var överens. Jag öppnar upp för en dialog med Er då jag är rädd att han kommer frysa min lön vilket naturligtvis skulle sätta mig i en oerhört jobbig situation. Vad har jag för skyldigheter och vad har han för skyldigheter?

Svar: Vill man avbryta en tillsvidareanställning gäller uppsägningstid enligt LAS, den ökar beroende på hur lång tid man har varit anställd hos sin arbetsgivare. I ditt fall har du en månads uppsägning, den gäller även om man inte fått skriftlig information från arbetsgivaren. Men LAS är en lag till skydd för arbetstagare och man kan avtala om avvikelser som är till din fördel. Då det var till din fördel att gå genast och din arbetsgivare verkar godta detta, kan man avvika från den lagstadgade uppsägningstiden på en månad. Det går att argumentera för att ni kom överens om att ingen uppsägningstid skulle iakttas. Om man inte kan anse att ni var överens kan du bli skadeståndsskyldig då du inte iakttog din uppsägningstid.

Arbetsgivaren är skyldig att lämna dig informationen som du begärde och detta skulle ha skett senast en månad efter det att du påbörjade din anställning. Då du inte fick informationen har arbetsgivaren brutit mot lagen vilket kan medföra en skadeståndsskyldighet.

I bästa fall uppkommer ingen tvist mellan dig och din förra arbetsgivare eftersom ni båda kan vara skadeståndsskyldiga mot varandra.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut min lön

Hej

Jag har ett problem med min arbetsgivare. Jag har uppsagt ett behovanställning pga trakasseri. Arbetsgivaren vill inte betala mig för de timmar som jag har arbetat. Har han rätt till det? Arbetsgivare påstår att jag bryter mot lagen och det bara han som har rätt till att uppsäga anställning. I avtalet står i övriga information” För det uppsägningen ej sker inom avtalat tid så gäller det LAS 38 paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller enligt OSL och Brb 20:3 paragraf.

Arbetstagare förpliktas till lokalitet gentemot arbetsgivaren. Arbetstagare förpliktas att ej åta sig eller bedriva verksamheten som kan inverka menligt på arbetet hos arbetsgivare.

 

I rubriken övriga förmåner står’ Arbetsgivaren har rätt att meddela förbud mot bisysslor som har skadad arbetsgivarens anseende.

Har arbetsgivare rätt att inte betala mig för de timmar som jag har arbetat?

 

Svar:

 

Hej!

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Är du anställd i en visstidsanställning kan det vara som din arbetsgivare säger att du inte kan säga upp din anställning. Mer om det kan du läsa under denna länk:

 

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/09/uppsagningstid-for-min-anstallning.html

 

Har du sagt upp dig på ogiltiga grunder finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Det innebär dock inte att hen har rätt att dra av pengar från din lön. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt. Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Mitt råd till dig är att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i våra kostnadsfria service. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Får arbetsgivaren hålla inne lön?

Hej!

Det är så att min sambo har jätteproblem med sin lön. Han har inte fått sin helglön sen början av året, och nu i sommar började dom hålla inne semesterersättning vilket han ska få då han är timanställd och jobbar hela somrar. Dom sa i början av året att han skulle få sin helglön till sommaren som semesterlön, han har ingen semester då han är inringare och jobbar hela somrar. Han skulle få sin helglön denna löning, men som inte kom, dom skyllde på de ena och de andra, bara massa bortförklaringar. Så nu säger dom att han ska få de nästa månad, men vi tror inte på det förrän vi ser dom. Får verkligen ett företag göra så ? Får dom verkligen hålla inne löner?

Svar:

Hej!

En grundläggande rättighet enligt anställningsavtalet för en arbetstagare är att få lön utbetald för utfört arbete, likaväl som det är en grundläggande skyldighet för arbetsgivaren att betala ut denna lön. Arbetsgivaren har alltså aldrig någon rättighet att hålla inne på en arbetstagares lön. Din sambo bör föra detta på tal hos din arbetsgivare för en lösning på problemet. Är din sambo fackligt ansluten råder jag er till att kontakta facket så kan de hjälpa er vidare med detta om arbetsgivaren fortfarande väljer att inte betala ut lönen. Är ni inte fackligt anslutna finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren hjälper er att skicka en lönefordran till arbetsgivaren. Detta ingår dock inte i vår kostnadsfria service.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Ska jag få betalt för arbete på min lediga dag?

Hej jag är ledig varje torsdag, Men ibland så jobbar jag på mitt jobb i a f. Jag är fast anställd tillsvidare med en fast grundlön plus provision. Jag får ingen timlön om jag jobbar på mitt jobb under en ledig dag och jag uppmuntras till att komma in och jobba. Får min timlön utegå under några omständigheter om jag jobbar på min lediga dag? Det har den gjort under ett flertal tillfällen. Sagt att jag vill ha min timlön men får svaret nej varje gång!

Svar:

Hej!

Din grundläggande rätt som arbetstagare är att få lön för utfört arbete och för arbetad tid. Då du har fast månadslön har du rätt till denna då du arbetar dina schemalagda timmar. När du arbetar på dina lediga dagar har du rätt till att få lön för det arbete du då utför. Detta ska räknas som övertidsarbete, då du utför arbete på tider som du egentligen inte skulle ha arbetat. Det innebär att du har rätt till att få lön för den tid som du har arbetat. Kanske ska du också ska ha rätt till övertidsersättning, vilket dock bestäms i eventuellt kollektivavtal. Din arbetsgivare gör i ditt fall fel då de inte betalar ut lön efter utfört arbete. Du bör prata med din arbetsgivare kring detta. Lyssnar inte din arbetsgivare på dig råder jag dig att ta kontakt med eventuell facklig organisation så kan de hjälpa dig vidare med detta. Är du inte fackligt organiserad kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, för att du ska få betalt för tiden som du arbetat. Detta är dock en tjänst vi tar betalt för.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Ingen lön om chefen inte är nöjd?

Hej. Jag jobbade på ett städföretag i våras och jobbade min sista dag den förste juli. Skulle fått lön för denna dag samt semesterersättning utbetald idag. Jag har inte fått något. Kontaktade arbetsgivaren idag och han sa att jag inte får lön för denna dag då städet inte var utfört enligt policy. Jag har inte tidigare blivit meddelad om något missnöje. Jag undrar nu om arbetsgivare har någon rätt att inte betala en lön om de är missnöjda med utfört arbete?

SVAR:
Din arbetsgivare har inte rätt att godtyckligt göra avdrag på eller hålla inne din lön. Om det finns ett missnöje med din prestation måste detta framföras, och även om det är så så har du rätt till din lön, om du inte har ett villkor i ditt avtal som säger att arbetets kvalitet måste godkännas innan lönen betalas ut.

Hälsningar Camilla Ländin