Tag Archives: friskhetsintyg

Kan arbetsgivaren kräva friskhetsintyg?

Hejsan.
Har varit sjukskriven 1 månad för att mitt knä paja, och ska tillbaka i arbete inom kort. Nu kräver min chef ett friskhetsintyg av mig, och jag undrar om det ens finns något sådant? Och om det finns, kan han kräva det av mig?
Jag jobbar inom bygg så den fysiska hälsan är ganska viktig.

SVAR

Ja det finns något som kallas friskhetsintyg, och för att få ett så går man till en läkare. Vissa arbetsgivare kräver att få ett sådant redan innan man blir anställd i vissa branscher där sjukfrånvaron är hög. Det kan också vara så att arbetsgivaren av säkerhetsskäl är skyldig att veta att alla är friska för att undvika olyckor.
Det är helt enkelt ett utfärdande där det står att man är fullt frisk.
Det finns ingen lag som reglerar att man kan kräva friskhetsintyg men vissa företag har egna regler kring detta och även vissa kollektivavtal.

Hälsningar,

Daniela Alm