Tag Archives: förskottssemester

Förskottssemester avräkning

Hej,

Den förskottssemester jag fick när jag började kommer att efterskänkas efter 5 år på arbetsplatsen.

Men vad är det som avgör 5 år? Är det tidpunkt för uppsägning eller det datum då man lämnar företaget (uppsägningstiden).

Om jag började 28/3 2012 och säger upp mig FÖRE 28/3 2017 – får jag då det efterskänkt?

Jag kommer ju vara kvar på företaget under uppsägningstiden så då har jag varit på företaget i + 5 år

Tacksam för svar!

SVAR

Man beräknar de fem åren på hur länge man är anställd på företaget. Du är fortfarande anställd under din uppsägningstid och har kvar samma förmåner som tidigare så därför fortsätter dessa fem åren att löpa. Så då slipper du betala tillbaka den skulden till företaget.

Hälsningar,

Daniela Alm

Återbetalning av förskottsemester

Hej,
Jag har en fråga angående förskottssemester. Jag har förstått att man har en skuld som avskrivs efter fem år om man tar ut förskottssemester och att om man säger upp sig inom fem år så blir man återbetalningsskyldig. Jag har också förstått att företaget har rätt att dra skulden på innestående semesterersättning. Men vad händer om säger upp sig och inte har en innestående semesterersättning? Är man då tvungen att betala tillbaka skulden till företaget?

Svar: Om du har tagit ut förskottssemester och säger upp dig inom fem år så kan din förskottssemester kvittas antingen mot inarbetad semesterersättning eller del av din slutlön. I teorin kan det bli tal om en skuld, men i praktiken brukar man lösa det på det sättet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kan företaget neka mig obetald semester?

Hej

Jag får nya semesterdagar 1 April som jag sedan under året ska tjäna in. Om jag gör slut på alla mina dagar redan innan 31 Mars och skulle vilja ta en strö dag eller fler, kan företaget neka mig obetald semester? Kan företaget neka mig att att få de dagar som jag ska få f o m 1 April redan i Mars? Om jag har innestående komptid i tid för en hel dag , måste jag ta ut den innan obetald/förskotts semestern i sånt fall?

Hej!

Tidpunkt för semester är något som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om sinsemellan. Är det okej för arbetsgivaren att du tar några obetalda strödagar, så är det okej, säger arbetsgivaren att det inte går, så får du inte det. Så ja, de kan neka dig obetald semester, eller be dig att lägga dina strödagar på andra dagar som passar verksamheten bättre. Den enda semesteransökan arbetsgivaren enligt lag måste godkänna är sommarsemestern som ska vara någon gång mellan juni och augusti och vara fyra veckor lång, men även denna kan avtalas bort helt eller delvis.

I vissa fall kan arbetstagare få utbetalt förskottssemester, där semesterdagarna är betalda. Denna förmån måste dock betalas tillbaka på lönen senare om du inte arbetat in semestern innan du slutar. Detta är också något du får diskutera med din arbetsgivare.

Komptid och semester är två skilda saker, du får prata med arbetsgivaren om hur denne anser att ni ska lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Förskottssemester, när arbetstagare säger upp sig själv?

Hej
Har arbetsgivaren rätt att dra av för de semesterdagar jag fick vid anställning början, så kallade förskottsdagar, på slutlönen om det inte finns något kollektivavtal och det heller inte står något i anställningsavtalet som rör förskottssemester. Jag har sagt upp mig själv och inte varit anställd i 5 år.

Hej

Har du sagt upp dig själv har arbetsgivaren rätt att dra av förskottssemestern.

Förskottet ska dock dras mot din intjänade semesterersättning inte mot din intjänade lön.

Se semesterlagen nedan

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Betala tillbaka förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter bara ett år hos min arbetsgivare, har läst att man då inte behöver ”betala tillbaka” förskottssemetsern jag tagit, vilket är 17 dagar. Men man får ju 25 förskottssemesterdagar, får jag då 8 dagar utbetalt + min intjänade semetser. Eller brinner de 8 förskottsdagarna inne?

Hej

Nej du får inte ut extra förskottsdagar som du inte tagit ut.

Men detta gäller generellt.

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!)

Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Förskottssemester, måste jag betala tillbaka?

Hej!
Jag har varit anställd som konsult på ett bolag som har kollektivavtal.
Nu har jag avslutat min anställning efter 4,5 år. Första året tog jag ut 21 dagar förskottssemester som jag nu är återbetalningsskyldig.

Fråga:
Skrivs inte förskottssemestern av med 20% varje år man jobbar och är anställd i bolaget?

Hej

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande.

Eftersom du inte arbetat i 5 år kommer du därför att få kvitta förskottssemestern mot din innestående semesterersättning.

Däremot har arbetsgivaren ett gällande kollektivavtal kan det mycket väl vara så att förskottssemestern skrivs av med 20% per år.  Du måste därför se efter vad det står i det gällande kollektivavtalet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Tvingas till obetald semester?

Den 9/6-2014 ingick min son en provanställning på 6 månader och har nu fått veta att företaget har semesterstängt i Juli månad. Sonen har naturligtvis ingen
intjänad semester, men vad gäller i detta fall? Kan arbetsgivaren tvinga honom att
ta obetald semester eller har han rätt till permittering med lön om inget arbete
finns att utföra och i så fall vart finns lagstödet? Vilken paragraf?

SVAR:
Enligt Semesterlagen § 8 har en arbetstagare rätt att avstå från semester som inte berättigar till semesterlön, dvs obetald semester. Det innebär att om företaget stänger så kan de antingen erbjuda förskottssemester eller arbete på en annan enhet. Om inte detta är möjligt så har man rätt att vara ledig med lön.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Rätt att spara semesterdagar?

En anställd fick förskottssmeter 2013, 25 dagar, men har endast tagit ut 22 dagar. Resterande 3 dagar går inte att spara om jag förstått det hela rätt. Är det så? Löneprogrammet har plockat bort dessa dagar.

Nu har han 25 intjänade dagar.

Svar:
Hej,
Arbetstagare kan komma överens med arbetsgivaren om förskottssemester. Förskottssemester är betald ledighet utan att ledigheten är intjänad, till exempel under en arbetstagares första anställningsår. En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas. Beviljad förskottssemester som inte har hunnit tas ut när semesteråret är slut förfaller och får inte sparas.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Förläggning av semester

Hej,

Har en fråga vad gäller semesterlagen. För en månad sedan blev en person på min avdelning sparken. Detta har ju medfört att semesterplaneringen på avdelningen inte riktigt går ihop. I förra veckan mailade avdelningschefen ut att ingen fick lov att ha 4 veckor semester i rad. Vi på avdelningen hävdar att detta strider mot semsterlagen. Innan jag strider alltför hårt med chefen om detta vill jag ha svar på några

Frågor till.
Fråga 1: När jag anställdes så förhandlade jag till mig 6 veckors semester (står i mitt kontrakt). Kan arbetsgivaren ta bort detta för mig för att jag bråkar om semestern?

Fråga 2: jag har utnyttjat en hel del förskotts-semester under min första tid på företaget. Har varit anställd i 1,5 år och förskotts-semestern är uppgjort muntligen med ekonoichefen.Kan dom kräva tillbaks betalningen för dessa?

Svar:
Hej,
när det gäller förläggning av huvudsemester (fyra veckor) ska den precis som du skriver förläggas sammanhängande under perioden juni–augusti. Genom avtal med medarbetaren eller de fackliga organisationerna kan huvudsemestern förläggas till en annan period och vara kortare eller längre än fyra veckor. Detta kan endast ske om arbetsgivaren har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att säkerheten på arbetsplatsen riskeras eller att viktiga samhällsintressen, till exempel sjukvård och kommunikationer, måste fungera.

Som svar på dina andra frågor gäller de avtal som ni kommit överens om. Skriftliga avtal är alltid lättare att bevisa än muntliga men båda är giltiga. När det gäller antalet semesterdagar har du detta avtalat i ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan bara sägas upp i sin helhet och då gäller reglerna kring uppsägning som finns i LAS. Arbetsgivaren måste då ha saklig grund för sin uppsägning. Att diskutera frågor kring semester anser jag inte vara saklig grund för uppsägning.

När det gäller din förskottssemester har ni avtalt om din rätt till detta och då gäller det. Du kan läsa mer om förskottssemester på vår blogg:

Regler kring förskottssememester

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterskuld

Hej,

Jag har ett vikariat som slutar den 31/1. Även om jag vill finns inte möjlighet till förlängning på grund av arbetsbrist för mig då ordinarie anställd kommer tillbaka.

Jag har fått reda på att företaget vill ha tillbaka 7000kr i semesterskuld på grund av förskottssemester.

Kan de göra det?

Hej,

I det fall du som arbetstagare tagit ut semester innan du arbetat in denna kan det komma att bli så att du får betala tillbaka för semesterlön du erhållit under dessa dagar. Ett semesterår, som garanterar dig rätt till 25 semesterdagar, sträcker sig från 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Avstämningen mellan inarbetade semesterdagar och uttagna semesterdagar dras normalt från den sista utbetalningen från arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]