Tag Archives: förmåner

Kan min arbetsgivare ta bort förmåner när jag går ner i arbetstid?

Jag har begärt tjänstledigt med 25% för att starta eget (som inte konkurrerar med mitt arbete). Jag har fått detta muntligt beviljat.
Nu säger min arbetsgivare att min anställningsform sedan 29 år tillbaks kommer att ändras under min tjänstledighet. Har de rätt att göra så? Det betyder isåfall att min lön på de 75% som jag fortfarande kommer arbeta kvar blir lägre.
Under 29 år har jag slutat 1,5 timma tidigare dag före helgdag, men ändå fått betalt för 8 Tim. Jag har en 100% anställning. Men nu skulle detta tas bort under min 25%iga tjänstledighet.
Jag skall dock få tillbaks detta om och när jag återgår till 100% arbete.
I avtalet ang detta som jag och min arbetsgivare skrivit under, står inget om att det endast gäller om jag arbetar 100%.
Kan de verkligen göra såhär? Det innebär ju i praktiken en lönesänkning…

SVAR

Grundregeln är att arbetsledaren har rätt att leda och fördela arbetet som denne anser passar verksamheten bäst. Sådana förmåner som du nämner är inget som regleras i lagen utan det står antingen i gällande kollektivavtal eller i anställningsavtalet.
Det kan vara så att arbetsgivaren anser att eftersom du inte kommer att arbeta heltid så kommer du inte att ”tjäna in” den 1,5 timmen som du tidigare fått gå innan helgdagar.

Men i och med att du har haft den förmånen ett tag så borde arbetsgivaren ha diskuterat detta med dig. Jag råder dig att kontakta facket och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Förändrat antal semesterdagar?

När jag anställdes så hade vi 37.5 arbetsvecka (heltid) samt ledig klämdagar och sluta kl.13 dag före röd dag. Man tog bort det men istället fick jag 3 extra semesterdagar 28 totalt. Nu har jag till viss del blivit omplacerad pga omorganisation och då ska jag bli av med dessa 3 dagar. Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Hej,

Din arbetsgivare kan inte förhandla ner ett rådande anställningsavtal så länge ni kommit överens om detta skriftligt. Om de 3 semesterdagarna ligger som en bonus eller förmån kan detta dock förhandlas bort men det finns specifika regler för detta. Om du blir omplacerad fast har samma arbetsgivare och samma anställningskontrakt ska de 3 semesterdagarna fortfarande gälla för din del då detta är något du förhandlat till dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterlön under uppsägningstiden

Hejsan.
Jag skulle behöva er hjälp. Jag var provanställd i 6 månader när den tiden löpt ut så satte min arbetsgivare aldrig något nytt avtal. Så enligt mitt avtal är jag tillsviadre anställd på timmar. (har fått schema och timmar månad för månad)

Min arbetsgivare har inget kollektivavtal så på mitt anställningskontrakt står det tydligt att Jag får semesterersättning 12% i min lön. Jag kan se på mina löne spec att min arbetsgivare har betalt ut 12% extra varje månad. Nu har jag sagt upp mig och jag fick 1 månads uppsägningstid, jag blev även arbetsbefriad och får lön utbetald även denna månad. Men nu säger min man att jag ska ha semesterersättning utbetald på min slutlön, att jag har rätt till det. Kan jag kräva det, fast jag har varit medveten om mitt anställningskontrakt och att jag fått 12% extra varje månad?

Tusen tack på förhand och tack för en bra sida!

Hej,

Tack för de vänliga orden!

Du som arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla din lön och andra anställningsförmåner även om du är arbetsbefriad enligt 12 § LAS dvs din semesterlön (12%). Din arbetsgivare kommer således att betala ut 12% semesterlön även på din slutlön, så som denne har gjort enligt dina uppgifter de övriga månaderna.

Det som emellertid kan vara aktuellt i ditt fall är det faktum att 13 § LAS, som säger att om arbetsgivaren uttryckligen förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren, om denne så vill, avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning. Detta gäller då endast om du har arbetat under din arbetsbefriade uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren