Tag Archives: förläggning av semester

Får arbetsgivaren bestämma över min semester?

Hej,
Min arbetsgivare stänger kontoret tre veckor under sommaren, detta gick de ut med i januari. De säger: ”Vi lämnade besked redan i januari ang sommarsemester samt att du enligt lag är förbunden att ta ut 20 dagar semester per år, vilket du därför behöver uppfylla. Som redan sagts är det arbetsgivaren som bestämmer förläggning av semester om vi inte kommer överens.”
Jag har bett om att de ska försöka att förse mig med arbete dessa veckor men de har inget intresse av detta.
Så min fråga lyder, är jag tvungen att spendera majoriteten av min semester under en period då jag inte har något intresse av att vara ledig för att de ska kunna stänga kontoret?

SVAR:
Det stämmer att det är arbetsgivaren som styr över förläggningen av din semester. Du lämnar in önskemål, men om de inte kan tillgodoses utan vad lagen kallar ”påtaglig störning” av verksamheten så är det arbetsgivaren som har sista ordet. Detta står i Semesterlagen § 11.
I det här fallet har du fått informationen i god tid och de har möjlighet att stänga kontoret så länge detta planeras och kommuniceras, vilket man kan anse att de har gjort. De uppfyller dessutom kravet på att se till att du får minst 4 veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Hälsningar Camilla Ländin

Vem bestämmer om förläggningen av semestern?

Har en kvinna som har varit föräldraledig på heltid Jun-Augusti , (barnen är i skolåldern).
Vad kan jag säga åt henne när hon kommer och vill ta ut sin (betalda) semester ?
Kan jag helt och hållet bestämma ,bara det blir 4 veckor totalt under detta semesterterår ?
Vad kan jag göra om hon tar ut semesterdagarna iallafall ?

Hej,

En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Under perioden juni-augusti har arbetstagaren rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet, detta kallas huvudsemester. Semestern får dock förläggas till annan tid om särskilda skäl föreligger. Som arbetsgivare har ni en skyldighet att se till att den anställde får ut den huvudsemester som hen har rätt till. En arbetstagare har rätt att i samband med förläggning av semester avstå sin rätt till semester under sommaren för att istället lägga den vid ett annat tillfälle. Det framgår dock inte av din fråga om en sådan överenskommelse har träffats mellan dig och den anställde eller inte.

Om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen är ni skyldiga att förhandla med facket om huvudsemesterns förläggning. Om arbetstagaren inte företräds av en facklig organisation skall ni som arbetsgivare samråda med arbetstagaren om semesterns förläggning. Om ingen överenskommelse nås gällande förläggningen av huvudsemestern är det du som arbetsgivare som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Ni är dock skyldiga att underrätta arbetstagaren om beslutet senast två månader före ledighetens början.

Gällande förläggning av annan semester än huvudsemestern åligger det ingen skyldighet för dig som arbetsgivare att förhandla med de fackliga organisationerna utan endast en skyldighet att överlägga tillsammans med den anställde. Om ni inte är överens om hur förläggningen av denna period skall förläggas är det du som arbetsgivare som slutgiltigt bestämmer. Det kan finnas annan beslutsordning om ni har medbestämmandeavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen.

Genom anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Att ta ut semester utan ditt medgivande torde ses som brott mot lojalitetsplikten som följer av anställningen. Det är dock svårt att spekulera kring utgången av ett hypotetiskt exempel då dessa avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

 

Får arbetsgivaren ändra min semester?

Nu inför andra halvan av året så har vi fått en lapp att fylla i med önskad ledighet/semester eller andra sätt att få ledighet på.
Är fast anställd och tänkte planera över julen, har min ag rätt att ändra mina arbetsveckor över just julen/nyårsveckan eller kommer denna fortsätta i samma stil som nu? Och om mina arbetsdagar hamnar på just röda dagar då vi har stängt, får jag som anställd betalt för uteblivna arbetsdagar eller kommer de helt enkelt bli flyttade för att gynna företaget? Ska även nämna att det är för handels så vissa saker klargörs!

SVAR:
Din semester ska förläggas i samråd mellan dig och arbetsgivaren, men arbetsgivaren har sista ordet eftersom verksmaheten måste kunna fungera även under semesterperioden.
Om du är schemalagd på röda dagar men ni håller stängt så ha du trots allt rätt till lön, om det inte står annorlunda i ert kollektivavtal. Kontakta Handels för att vå svar på vad som gäller för röda dagar.
Hälsningar
Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Skyldig att ta ut obetald semester?

Hej!
Har betalat in 99:- via AJ Express. Har en fast anställning på ett företag med kollektivavtal sedan i början av maj i år, chefen vill nu att jag ska vara ledig med obetald semester i tre veckor i juli, men jag vill hellre arbeta under sommaren och ta ut semester (kanske två veckor) i vinter istället. Om jag vägrar (och kan jag vägra?)vara ta ut obetald semester nu i juli och istället arbetar de veckor som chefen vill att jag ska vara ledig, har jag då fortfarande garanterad rätt att ta ut obetald semester i vinter istället (min rätt till 25 dagars semester per år)? Eller kan chefen säga nej till min obetalda semester i vinter, och att jag
då helt går utan semester i år, trots att jag har rätt till 25 dagar per år?

Svar:
Hej,
arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta ut obetald semester. Antingen får du arbeta med lön eller får arbetsgivaren erbjuda dig förskottssemster. Som arbetstagare har du enligt Semesterlagen rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. I övrigt ska du tillsammans med arbetsgivaren samråda om hur semestern ska föläggas. Kommer ni inte överens är det arbetsgivaren som slutgiltigt bestämmer. Det finns alltså inga garantier för att du får exakt de veckor du vill i vinter. Det bästa är om ni tillsammans kan komma överens om en kompromiss och att du redan nu kan få ett skriftligt godkännande av din semesterledighet i vinter mot att du t.ex. delvis tillmötesgår arbetsgivaren i sommar.

I mitt svar har jag utgått ifrån det som står i Semesterlagen. Det är alltid bra att undersöka om det finns några specifika skrivningar i ert kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semester under arbetsbefriad uppsägningstid

Hej!

Jag hade en tidsbegränsad anställning som inte förlängdes och jag blev arbetsbefriade i sju veckor i en överenskommelse. Nu har arbetsgivaren lagt
in semester under del av den tiden jag var arbetsbefriad (tre veckor i juli) – utan att vi kommit överens om det. Kan man vara arbetsbefriad samtidigt
som man har semester? Det är inte inlagt några semesterdagar på lönebeskedet utan dagarna är bara borttagna.

Hej,

Enligt semesterlagen får semesterledighet inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande, undantaget till denna regler är om uppsägningstiden överstiger sex månader, vilket din uppsägningstid inte gör.

Med detta menar lagen att du som är arbetsbefriad under din uppsägningstid (6 månader eller mindre) måste ge ditt godkännande till arbetsgivaren för att denne ska ha rätten att lägga ut din semester under uppsägningstiden. Om du inte gjort detta får din arbetsgivare alltså inte lov att lägga ut din semester under uppsägningstiden.

Det finns en dom från Arbetsrättsdomstolen i ett liknande fall som går under betäckningen AD 2012 nr 65 om du vill studera frågan närmare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren