Tag Archives: företräde till heltid

Företräde till heltidstjänst?

Fråga: Jag började jobba på ett ställe för ca. 1½ år sen från start då det öppnade. En del av tjänsterna var heltid och en del tjänster var deltid. Jag fick en deltid samt har jobbat mycket extra. För några månader sen fick vi en praktikant som skulle vara här ca. 4 mån. Innan personens tid var ute sade en person som jobbade heltid natt upp sig, så den tjänsten blev tillgänglig att söka. Jag och praktikanten samt ett 20 tal andra sökte. Den som fick tjänsten var praktikanten.

Så nu till det min fråga.
Kan min arbetsgivare anställa vem den vill??
Jag tycker att jag borde ha förtur. på mitt anställningsavtal står det 6 års erfarenhet.
Arbetsgivarens förklaring till att personen fick tjänsten var att denne hade utbildning samt erfarenhet. Jag kollade sen på personens CV där står inget om erfarenhet samt att personen bara har en 1årig KY utbildning
Så chefen har ljugit.
Det jag tror är orsaken är att det är billigare att anställa en ny person. Så finns det någon här som har kolla på arbetsrätt eller hur lagen fungerar.

hade varit tacksam för svar.

Svar: Hej!

Här kommer ett utdrag ur Lag om anställningsskydd (LAS):

”25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
  Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.
  Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. Lag (2006:440).

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag (1996:1424).”

Detta innebär att den av er som uttryckligen önskat att få heltidstjänsten som har

1) haft deltidstjänst,

2)som har arbetat längst tid hos arbetsgivaren och

3)har rätt kvalifikationer för tjänsten

har bäst rätt till heltidsanställningen. Sålunda kan arbetsgivaren ha gjort fel enligt LAS. Det kan dock förekomma avvikelser i kollektivavtal och personliga avtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren