Tag Archives: föräldrapenning

Föräldrapenning vid vikariat samt möjlig könsdiskriminering

Hej ,
Jag jobbar inom kommunen och har en vikariat som tar slut den 31 december 2015. Jag är gravid och vill ta föräldraledig 2 månader innan förlossning, alltså  nångång i oktober månad. Betalar då arbetsgivaren ersättning de 2 månaderna även om mitt vikariat tar slut i dec ?
Jag kommer nog inte få förlängning av vikariatet, när arbetsgivaren får veta om graviditeten..

 

Svar:

Hej!

Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn.

Du har även rätt att ta ut föräldraledigt med föräldrapenning när det endast är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Så länge du har en anställning beräknas föräldrapenningen på den lönen. Mer om föräldrapenning hittar du på Försäkringskassans hemsida då de är dem som betalar ut denna ersättning.

Om du inte skulle få förlängning av vikariatet p.g.a. din graviditet så föreligger diskriminering. Se därför till att få orsaken till varför du inte får fortsätta arbeta skriftligt. På så sätt blir det lättare att bevisa om könsdiskriminering skett och om/vilka åtgärder som kan vidtagas mot arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Kan AG tvinga AT ta ut föräldrapenning?

Hej,
Jag arbetar deltid på sjukhus.  Har ansökt om föräldraledighet under fyra veckor i sommar. Min chef påstår att  jag måste ta ut föräldrapenning under ALLA dagar under denna period alltså även  under mina lediga dagar.  Har även pratat med försäkringskassan och de har inga sådana regler.  Kan arbetsgivaren tvinga mig?
<FONT COLOR=”white”>.</FONT> 
Svar:
Hej,
I enlighet med försäkringskassan så har du rätt att ta ut föräldrapenning på grund- eller  lägstanivå även för dina arbetsfria dagar denna period, men din arbetsgivare har inte rätt att  tvinga dig att göra det. Det är socialförsäkringsbalken kap 11-12 som reglerar detta.  
<FONT COLOR=”white”>white</FONT> 
Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Konsult och gravid?

Hej.

Min sambo är gravid och arbetar som konsult. Hennes nuvarande kontrakt går ut
sista april. Barnet är beräknat till 19juni. vad händer om hon blir sjukskriven i
maj utan att ha fått förlägning? Kan man bli sjukskriven från ett konsultjobb om
man inte har något uppdrag? Eller måste hon skriva sig som arbetslös och söka
a-kassa då? MVH

Hej

Din sambo får pengar från försärkingskassan (föräldrapenning) när hon är mammaledig.

Föräldrapenningen räknas enligt följande

Föräldrapenningen lämnas enligt sjukpenningsnivå (SGI), om föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets fördelse eller den beräknade tidspunkten för födelsen varit försäkrad för sjukpenning.

Att få ersättning på SGI nivå gör stor skillnad, därför ska ni ringa till försäkringskassan och höra med dem hur väl din sambo kan kvalificera sig för SGI och SGI nivån under föräldrapenningen

På försäkringskassans hemsida står följande

”Du som hade ett arbete innan du blev arbetssökande kan få föräldrapenning som grundas på de inkomster du hade då, det vill säga på sjukpenningnivå. Det gäller under förutsättning att du anmälde dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen som du var arbetslös och fortfarande är anmäld”

Det blir alltså av största vikt att ni pratar med försäkringskassan så att ni får svar på vilken nivå din sambo kan föräldrapenning om hon inte tar ett uppdrag fram till barnets födelse.

Ring Försäkringskassan på

0771-524 524

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren