Tag Archives: föräldraledighetslagen

Föräldraledighet

Hej
Gällande föräldraledighet
Hur många gånger under kalender år jan -dec måste arbetsgivare godkänna FL.
Vad som gäller enl lag

SVAR

Arbetsgivaren godkänner inte föräldraledighet utan det räcker att man meddelar att man ska vara det minst två månader innan man tänkte vara det, se § 13 Föräldraledighetslagen. Man har rätt enligt lag att vara föräldraledig därför är det inget som arbetsgivaren ska bevilja eftersom det ändå inte är något de kan neka dig till.

I Föräldraledighetslagen står det dock att du får vara föräldraledig i max tre omgångar, se § 10 Föräldraledighetslagen.

10 § Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.
Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet för föräldrautbildning m.m. enligt 12 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1263).

13 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller 7 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Hälsningar,

Daniela

Måste jag jobba kvällar och helger när jag har ett barn på 6 månader?

Hej

Jag och min sambo har fått en liten kille som börjar på dagis om 6 månader. I nuläget så jobbar jag mån-fre utan kvällar och helger. Men efter sommaren så har jag fått reda på att jag måste börja jobba kvällar och helger i mitt nya schema. Problem är att när sambon börjar jobba igen efter sin mamma ledighet så jobbar hon också kvällar och helger.
Hur löser man detta som tex hämtning från dagis och allt annat som tillkommer med en liten kille. Finns inte någon möjlighet att både hon och jag ska jobba kväll/helg. Har talat med min arbetsgivare om detta men utan resultat. I nuläget så blir någon av oss tvungen att säga upp sig ifrån sitt jobb bara för att klara av ett ”vanligt” privat liv.

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder. Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Ni har också möjlighet att vara helt lediga från arbetet från det att barnet fyllt 18 månader, enligt lag.

Det kan också finnas andra bestämmelser i kollektivavtal så skulle råda er att se över dessa först. Om ni behöver mer stöd och hjälp kan ni kontakta facket, om ni är medlemmar. Ni kan också återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Rätt till arbetstidsförkortning?

Hej!

Jag undrar om jag har rätt till arbetstidsförkortning på mitt arbete med anledning att arbetsgivaren helt plötsligt ändrat mina arbetstider. Jag får nämligen inte ihop mitt privatliv med barn som ska skjutsas till olika aktiviteter olika dagar i veckan. Är inte ute efter ersättning från Försäkringskassan utan kunna sluta en timme tidigare om dagarna. Jag har två biologiska barn, 12 och 13 år samt två bonusbarn på 8 och 11 år.

Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. Det kan finnas andra bestämmelser i giltigt kollektivavtal som gör att dessa bestämmelser ovan inte gäller på din arbetsplats. Det kan därför vara klokt att se över detta avtal. I annat fall kan du också försöka komma överens med din arbetsgivare om dina arbetstider t.ex. att du får börja en eller två timmar tidigare för att få möjlighet att sluta tidigare.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Återgång till arbete under föräldraledighet, hur funkar det?

Jag är just nu föräldraledig från mitt jobb men hade tänkt komma tillbaks och arbeta lite grann under en period.  Min fråga är om arbetsgivaren kan neka mig detta? Jag vet att man ska meddela detta två månader i förväg. Jag vill jobba varannan helg och var annan fredag som jag är schemalagd på.  Arbetsgivaren och mitt fack säger att jag har rätt till mina timmar men inte att jag kan välja specifika dagar ur mitt schema. Men om jag nu har ”rätt till mina timmar” och då endast kan jobba dessa dagar så borde det väl inte vara något problem, eller? Jag avslutar min hela föräldraledighet och går på delföräldraledighet istället och väljer då ut dom dagar jag vill jobba eller vara ledig på, hur man nu väljer att se det, eller är jag fel ute? Hur lite behöver man minst jobba i veckan eller månaden när man är delföräldraledig?  Kan även tillägga att det finns en vikarie på mitt schema nu och därför verkar dom inte vilja vara tillmötesgående då det betyder att jag skulle ”putta” bort denna från vissa tider från mitt schema. Får ingen större hjälp av mitt fackförbund heller. 
Tacksam för svar så fort som möjligt!

Hej!

I enlighet med föräldraledighetslagen har du rätt att avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

”15 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.”

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det finnas avvikelser från lagen som justerar dina rättigheter. Jag rekommenderar dig därför att i samråd med din chef komma överens om förläggning av arbetet. Du har rätt till en hel, halv, tre fjärdedelars, en fjärdedel respektive en åttondels ledighet med föräldrapenning.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Gå ner i arbetstid på grund av sjukt barn?

Hej,
Vi har en son som är 12 år med aspberger, adhd samt trots. Min man har gått ner och arbetar 80 %. Jag undrar nu om mina möjligheter att gå ner i arbetstid även jag? Arbetar idag 100 %. Vi behöver ha det extra stödet till vår son för att få vår vardag att fungera. Har arbetsgivaren rätt att neka mig att gå ner i arbetstid? Kan de sätta gränser för vilka tider jag måste jobba?

Svar:

Hej!

Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet. Det innebär alltså att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att godkänna om du går ner i tjänst.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Får en vikarie vara föräldraledig?

Om man jobbar som vikarie i ett företag sedan ett tag tillbaka, ca:1 år, har man då rätt att ta ut Föräldraledigt trots att man inte är tillsvidareanställd? Kan arbetsgivaren neka till Föräldraledighet med motiveringen att man inte är fast anställd?

SVAR:
Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn. Detta står i Föräldraledighetslagen § 1.

Hälsningar Camilla Ländin