Tag Archives: föräldraledig

Kan man kombinera semester och föräldraledighet?

Hej!

Jag vill ta ut en kombination av föräldraledighet och semester från den 1 juli till den sista augusti i år. Mitt barn kommer att precis ha fyllt 2 vid 1 juli och jag har inte tagit ut någon föräldraledighet (modern har tagit 10 månader) vid den tidpunkten. Som jag förstår kan jag max ta ut 75 % föräldraledighet i min situation. Kan jag vara föräldraledig 75 % under juli-augusti och fylla upp med semesterdagar de resterande 25 %?

SVAR

Ja du kan kombinera det som du vill, sålänge du meddelar din arbetsgivare i tid. Dvs att du ansöker om semestern senast två månader innan du vill ha den så är du garanterad att få den. Sen gäller det även att du har föräldradagar kvar att ta ut (totalt 480).

Hälsningar,

Daniela Alm

Vad händer med firmabilen när man är föräldraledig?

Min sambo har varit föräldraledig i ca nio månader nu när sambon åter har börjat jobba fås inte firmabilen tillbaka för den har personen som tog över arbetet fått. Är detta ok?

SVAR

Hur användningen av firmabilen ska fördelas bör regleras i ett anställningsavtal. I din fråga framgår det inte om ni även använt den för privat bruk. Behövs en bil för att arbetsuppgifterna ska klaras av så bör arbetsgivaren bistå med en firmabil, eller om de kräver att man själv ska ha bil för att kunna utföra sitt arbete.

Ni får helt enkelt kolla upp vad som står i anställningsavtalet och diskutera med arbetsgivaren vad som ska gälla.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag vara föräldraledig en dag i veckan?

Hej

Nu har jag förkortat min arbetstid till 80% pga barn under 8 år, jobbar 4 dagar i vecka. Men jag undrar om jag har rätt att ta föräldraledighet med ersättning en dag i veckan i några månader? Allt så jobba 3 dagar i veckan och vara föräldraledig en dag i vecka?

SVAR

Ja det kan man göra. Så länge du meddelat din arbetsgivare minst två månader i förväg och hur länge du planerar att vara föräldraledig en dag i veckan så bör det inte vara några problem.

Sålänge man har föräldradagar kvar hos försäkringskassan så har man rätt att ta ut det.

Hälsningar,

Daniela Alm

Avskeda på grund av arbetsbrist?

Hej!

Jag har en situation som jag gärna vill ha hjälp med. Jag har förstått att man kan avskeda en person som är gravid.

Låt oss säga att en person som är gravid med beräknad födelse om en månad, som har 3 månaders uppsägningstid, blir avskedad med motivering arbetsbrist. Personen har en beviljad föräldraledighet som startar om en månad påskriven och inlämnad av företaget men är inte föräldraledig just nu när personen blir uppsagd. Vad gäller i den situationen?

Jag har läst i tidigare inlägg här att uppsägningstiden fryses under föräldraledigheten men regeln känns inte glasklar för mig ändå. Gäller den alltid när man går på föräldraledighet?

Vad händer om företaget sätter en uppsägningstid på 3 månader men vägrar att frysa uppsägningen när föräldraledigheten väl börjar? Företaget hänvisar fortfarande till tre månaders uppsägningstid utan att frysa uppsägningen när personen går på föräldraledighet.
Det är alltså två månader kvar på uppsägningstiden när föräldraledigheten väl börjar för att vara tydlig.

En annan fråga. Blir man automatiskt föräldraledig som mamma när barnet väl föds?

Tacksam för svar i en för mig svår fråga

Hej,

En uppsägning ska vara skriftlig och sakligt grundad och kan bero på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Utöver detta har du som arbetsgivare även en omplaceringsskyldighet att beakta i en uppsägningssituation. En uppsägning anses inte vara sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Utöver uppsägning har du även möjlighet att avskeda arbetstagare, för detta krävs att arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. Avskedande är alltså en grövre form och innefattar mycket allvarliga brott mot anställningsavtalet. För att ett avskedande skall aktualiseras krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Att en arbetstagare är gravid utgör varken grund för uppsägning eller avsked. Tvärtom kan ett sådant förfarande anses utgöra direkt könsdiskriminering enligt diskrimineringslagen. I ett sådant fall räcker det att arbetstagaren lägger fram fakta ”som ger anledning att anta” att det är könsdiskriminering och därefter går bevisbördan över på dig. Enligt förarbetena föreligger samband om missgynnandet (uppsägningen/avskedandet) har samband med graviditeten.

Det är inte möjligt att avskeda en person på grund av arbetsbrist, du kan däremot säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Du måste då beakta omplaceringsskyldigheten och turordningsreglerna. Vid ett avskedande har inte arbetstagaren någon uppsägningstid utan en sådan gäller enbart vid uppsägning.

Om vi ponerar att arbetsbristuppsägningen är sakligt grundad med beaktande av ovanstående samt att arbetstagaren har tre månaders uppsägningstid så börjar uppsägningstiden löpa efter att denne blivit uppsagd fram till föräldraledighetens början. De resterande månaderna fryses under föräldraledigheten och börjar löpa igen när arbetstagaren återvänt. Följaktligen kommer arbetstagaren ha kvar två månaders uppsägningstid när föräldraledigheten är slut.

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Den obligatoriska barnledigheten är minst två veckor före och efter förlossningen. Följaktligen blir mamman automatiskt föräldraledig i samband med barnets födsel.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Vilka regler gäller vid föräldraledighet?

Hej,
jag fick barn i slutet av maj och har sedan kommit överens med min chef om att jag ska jobba 40% under hela min mammaledighet. I juni insåg jag att det inte skulle fungera så jag sa upp mig. Jag har 3 månaders uppsägningstid och den går ut 30/9. Sedan jag fick barn har jag arbetat nästan mer än 40% och jag har fördelat tiden enligt vad som fungerat för mig och min bebis, dvs. jag har arbetat hemifrån och försökt att vara inne på kontoret någon dag i veckan.

Nu menar min chef att 40% ska arbetas på kontoret, vilket jag känner inte kommer att fungera med en nyfödd bebis.

Min fråga: Jag har lite mer än en månad kvar på min anställning och vill gå upp till 100% föräldraledighet resten av min anställning eftersom jag inte kan möta hans krav på att vara på kontoret 40%. Jag är osäker på om han kommer att godkänna det. Vad har jag för rättigheter?

Svar:
Hej,
enligt Föräldraledighetslagen kan du vara helt ledig till dess barnet är 18 månader. Om du har dagar med föräldrapenning kvar efter dessa 18 månader har du rätt till ledighet de dagar du tar ut föräldrapenning.
När man ska bestämma ledighetens förläggning, ska detta ske i samråd med arbetsgivaren. Kan man inte komma överens är huvudregeln att arbetsgivaren ska förlägga ledigheten i enlighet med dina önskemål. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt  Föräldraledighetslagen.
Jag vet inte om jag förstod ditt mail rätt men du behöver inte säga upp dig från ditt arbete när du får barn. Du har rätt att vara föräldraledig enligt ovan och fortfarande ha kvar din anställning. Det är en rättighet enligt lag och inget din arbetsgivare kan säga emot. Istället för lön anmäler du och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Du meddelar arbetsgivaren när du vill återgå i tjänst och du har då även rätt att arbeta deltid om du vill det.
Säger du upp dig själv löper uppsägningstiden under din föräldraledighet.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Ny tjänst efter föräldraledighet

Hej. Jag har varit mammaledig i 16månader och undertiden som jag har varit hemma så har dom anställt en ny kille som fått min tjänst. Jag blev dock erbjuden en bättre tjänst och va nöjd med det, dock muntligt avtal. Men första dan på jobbet så får jag veta att jag inte kan få min nya tjänst pga sekretesskäl då min sambo jobbar åt våra konkurrenter. Men mer än så får jag inte veta, jag får heller inte tillbaka min gamla tjänst utan får en ny sämre. Min fråga är dom verkligen får göra så mot mig?

Svar:
Hej,
Du har rätt att återgå till en likvärdig tjänst när du återkommer från din föräldraledighet. Om arbetsgivaren drar tillbaka sitt erbjudande om en bättre tjänst skulle jag hävda att du har rätt till din tidigare tjänst. Din vikarie får i så fall ta den sämre tjänsten. Du är välkommen att återkomma om du inte får gehör från din arbetsgivare.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Är jag fortfarande anställd under mammaledigheten?

Räknas man som anställd under tjänstledighet i form av mammaledighet?
Blir man t ex av med sin möjlighet till förläldrapenningtillägg när man går på mammaledigh. och dessa lediga dagar utgör 14 av 365 dagar från anställningsstart?
(Är svaret annorlunda gällande om man fortf. räknas som anställd under den obligatoriska mammaledigheten på två veckor resp. den möjliga sjuveckorsledigheten innan beräkn. förlossn.?)

SVAR:
Du är fortfarande anställd under din föräldraledighet, samma sak om du är tjänstledig för studier eller sjukskriven. Du har rätt att tex vara med i årlig lönerevision och också att få del av information om vad som händer på arbetsplatsen.
Om föräldrapenningstillägget är villkorat i ett kollektivavtal eller en personalpolicy så kan det vara så att du måste uppfylla de kraven för att få del av tillägget, men annars ser jag inte att du inte skulle ha det.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Mertid vid föräldraledighet?

Vad gäller för övertid när man är föräldraledig? Jag är föräldraledig 50% från min heltidstjänst. Min arbetsgivare har hävdat att jag endast får mertid eftersom jag inte arbetar 40 h/. Gäller inte övertid all tid överskridande den ordinarie arbetstiden, förutsatt att man i grunden har en heltidsanställning?

Hej

Enligt 10 § arbetstidslagen är mertid sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiget arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Dvs även om ditt anställningsavtal i grunden anger en 100% tjänst så är du nu anställd på 50% under en begränsad tid då du är föräldraledig och på så¨sätt borde har du rätt till mertid på det du arbetar över dina 50%.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Lurad på tjänst?

Jag har varit på arbetsintervju på en tjänst på en stor organisation i Sverige. I annonsen utlyses tjänsten till 75 %. Jag blev erbjuden tjänsten efter många intervjuer och fick även då reda på att de ändrat tjänsten karaktär till 100 %. Då detta inte fungerade för tillfället för mig pga av små barn på dagis och i inte fick tid till ökad dagisplats så fort, så blev jag tvungen att tacka nej mot min vilja. Min fråga är om detta gick rätt till ? Jag kände mig lurad när de ändrade arbetsgrad i sista sekund och jag blev tvungen att tacka nej till ett jobb jag tackat ja till och blivit erbjuden pga av att jag inte fick ihop det med
barnen.

Svar:
Hej,
frågan här är om ni hann göra en överenskommelse om anställning på 75 %. Du kan läsa mer om muntliga och skriftliga avtal på vår blogg. Du hade också kunnat börja på 100 % och sedan med stöd av Föräldraledighetslagen gå ned i tid till 75 %.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren