Tag Archives: flytta tillbaka

Anställningsavtal

Hej,

Jag har varit fast/heltidsanställd hos ett företag sedan 2007. Jag har arbetat för internationella team i runtom i världen, alltid under lokalt kontrakt (anställningsavtalen har tecknats med den lokala enheten i respektive land). Nu ska jag flytta tillbaka till Sverige på egen begäran och kommer byta mitt tyska avtal mot ett svenskt. Jag behåller samma jobb och position, på samma team med samma chef. Nu säger HR att de måste inkludera två månaders provanställning samt att startdatum för detta avtal (2014) kommer att gälla som officiell anställningsstart och inte 2007.

Jag tänker försöka förhandla bort provanställningen, är det något mer jag bör se upp med? Kan jag komma att behandlas som nyanställd i fler aspekter, t.ex. Vad gäller semester, uppsägningstid eller föräldraledighet (om det skulle bli aktuellt)?

Hej,

Om ärendet ifråga berör en koncern med filialer runt om i världen och dina anställningsavtal har tecknats med lokal arbetsgivare skulle jag säga att det tyvärr är ofrånkomligt med ett nytt anställningsavtal. Jag anser definitivt att du ska förhandla bort provanställningen, denna är obefogad i det hänseende att de redan vet vem du är och vad du har presterat. Vad gäller de övriga aspekterna så kommer du att räknas som en nyanställd dvs. gällande regler i semesterlagen, lagen om anställningsskydd samt föräldraledighetslagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren