Tag Archives: fem minuter

Missnöje på arbetsplatsen

Hej,

På mitt jobb är det extremt hårt. Samtal (från privat mobil) till tex myndigheter, läkare, bank osv får endast ske under lunchtid. Hur många banker och vårdcentraler svarar under lunch eller efter 17?

Semester utöver sommarsemester oavsett ett års varsel i förväg får avslag. Läkarbesök som faller utanför lunchtid bemöts med sura miner. Hur lätt är det att få tid kl 7, 12 eller efter 17???

Idag fick ett mejl att löneunderlagen ska in. Vi ombads att fylla i dessa under lunchtid eller efter jobbet. Har man inte rätt att ta en paus fem minuter varje timma? Det känns som ett fängelse!!

Hej,

När du är på arbetet så står du till arbetsgivaren förfogande och skall utföra arbete så som du har betalt för att utföra, därav kan du inte ringa privata samtal under din arbetstid utan detta får förläggas på din lediga tid dvs. under rast eller efter arbetets slut.

Semesterönskemål bör beaktas av arbetsgivaren men det är i slutändan arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. I semesterlagen står det att semestern bör förläggas så, om inget annat avtalats, att arbetstagaren har minst fyra veckor sammanhållen semester under juni-augusti.

Du har ingen rätt att lämna arbetsplatsen för att besöka läkaren under din arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få ledigt (då ledighet utan betalning)för ett läkarbesök. Jag skulle råda dig att söka i ert kollektivavtal utifall där står något om rätten att besöka läkare under arbetstid då detta kan vara reglerat där i vissa fall.

Ryktet om att man har rätt till paus fem minuter var timma, är tyvärr inte mer än ett rykte. Du har rätt till rast efter att ha arbetat 5 timmar i sträck enligt lagen, omfattningen av denna rast ska förläggas så att arbetstagaren hinner förtära mat, normalt sätt brukar denna rast uppgå till 30 minuter, så kallad lunchrast.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren