Tag Archives: felaktig lön

Vi har betalat ut för mycket lön till våra anställda, hur ska vi göra för att korrigera utbetalningarna?

Hej,
Vi har råkat rulla ut ett felaktigt 3 månaders schema(apr-juni) till personal. Pga en felberäkning helt enkelt, har de anställda fått schema med för lite veckoarbetstid. Så de anställda har fått full månadslön fast arbetat mindre timmar än avtal. Detta märkte vi inte förrän i maj och meddelade personal. Vad gäller enligt lag? Kan vi på något sätt korrigera detta?
Vore väldigt tacksam för snabbt svar.

Hej!

Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna men undantagen när det gäller felaktiga löneutbetalningar är beroende på om huruvida arbetstagaren varit i god tro då denna mottagit utbetalningen samt om denne hunnit rätta sig efter denna. Detta kan utläsas från en dom i Högsta Domstolen, NJA 2001 s. 353.

Så den första fråga vi bör ställa oss är om arbetstagarna kan ha varit i god tro om att lönen faktiskt var korrekt. För att avgöra det måste man se till aspekter som hur mycket pengar det faktiskt rör sig om, och om det kan vara rimligt att arbetstagarna faktiskt trodde att de fått rätt lön. Detta beror bland annat på hur många timmar som ”saknas”.  Är det så att de har jobbat 50% av vad de normalt gör och ändå fått ut 100% lön, så är det troligt att de borde ha förstått att löneutbetalningen var felaktig, handlar det däremot om 80 eller 90% kan det vara troligt att de inte har reagerat på att lönen inte korrigerats efter detta. En annan avgörande faktor är hur lätt eller svårt det varit att förstå lönebeskedet som sådant. Är det så att dessa faktorer är rimliga: de borde ha förstått att en lägre sysselsättningsgrad skulle resultera i en lägre lön och denna är av betydande art och att de borde ha förstått när de såg lönebeskedet att detta var felaktigt, så kan Kvittningslagen och återbetalning av överstigande lön komma på tal. Är det dock så att ingen av arbetstagarna har reagerat på den högre utbetalningen och har rättat sig efter den, kommer det troligen bli svårt för er att kräva tillbaka löneutbetalningarna.

 

Kvittningslagen ska säkerställa arbetstagarens rätt till att kunna planera sin ekonomi samt att se till att arbetstagaren inte hamnar i en ekonomiskt svår situation på grund av arbetsgivarens felaktiga utbetalningar. Ni meddelade personalen om felutbetalningen i maj, vilket kan ses som att det det skett inom rimlig tid, vilket är en nyckelfaktor. Ju längre tiden går, desto svårare är det att begära tillbaka pengar från arbetstagarna.

I första hand ska kvittningen ske i samråd med de anställda, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen). Är detta inte möjligt, kan arbetsgivaren kvitta en klar och förfallen fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Detta betyder att ni då måste skriva fordran på respektive summa för respektive arbetstagare och i det fall fordringen inte betalas så får ni göra löneavdrag på arbetstagarnas löner, men inte förrän fordran är förfallen.

Att tänka på är att fordran vid kvittning inte får vara större än att arbetstagaren uppenbart kan försörja sig själv och sin familj. För att ta reda på vilken summa som är skyddad mot kvittning ska Kronofogden kontaktas i varje enskilt fall.

Det går alltså inte bara att dra av summan på nästa lön utan att arbetstagarna själva har godkänt detta.

Det kan också finnas särregleringar om detta i ert kollektivavtal, därför är det viktigt att ni först tar reda på vad som står i detta så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Stämplat fel = får vänta på lön?

Hej,
Min mor jobbar på ett bemanningsföretag med inriktning på vård och omsorg. I december dog en av hennes kollegor och min mor och en till delade på kollegans skift (80 timmar var), hon jobbade också mer övertid. Hennes konsultbolag har infört ett nytt system att rapportera sina timmar i, nya system brukar ofta leda till misstag. Speciellt för personer med 0 datorvana. Min mor fyllde i sina arbetstimmar i fel rutor. De sa då till henne att det var fel ifyllt och hon korrigerade det. Hon fick en lönespecifikation som stämde överens med verkligheten. När hon väl fick sin lön motsvarade den 1/3 av det som hon egentligen
skulle få. Hon ringde sin chef (totalt 5 gånger), han sa då att hon får skylla sig själv för att hon fyllt i rapporten fel och att hon fick vänta till nästa
lön innan hon skulle få resten av pengarna.

Jag undrar om det här är lagligt. Min mor ringde mig ledsen och ville låna pengar, hon har knappt så hon klarar sig. Jag har läst runt lite om vad man kan göra, men det låter som en jäkla lång process att kräva lön, det känns som att det kommer ta minst 3 veckor (och då är det inte lönt).

Har ni något råd? Kan man tvinga dem betala pengarna direkt? Eller måste man skicka ett kravbrev o.s.v.? Känns också dumt att det ska kärva mellan arbetsgivaren och tagaren. Jag vet ej om hon är fackligt ansluten, om hon är det ska jag råda henne att kontakt dem.

Svar: Som jag förstår utav din beskrivning så har arbetsgivaren sagt att denne kommer betala ut den korrigerande lönen vid nästkommande löneutbetalning. Det är svårt att kräva att korrigeringen skall betalas ut innan dess då det är ett självförvållat misstag som gjorts. Det viktiga nu är att din mor får rätt lön utbetald vid nästa löneutbetalning. Men självklart skulle ni kunna lyfta frågan igen med arbetsgivaren och påpeka den svåra situationen din mor hamnat i och om det finns möjlighet att få en förskottsutbetalning på korrigeringen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren