Tag Archives: fast lön

Ändrad provisionslön

Hej,
Jag har nu provisionslön på 40% av mina intäkter. Tycker det funkar bra, arbetsgivaren drar drygt 31 % i sociala avgifter och 12 % för semesterersättning och det betalas in till ITPK 2 (pension). Nu pratar min arbetsgivare om att ändra till ev fast lön och en provisionslön på 25%. Dvs kommer jag över ett visst intjänat belopp går provisionen in om 25% annars är det den fasta lönen som betalas ut. Min arbetsgivare nämnde något om att slippa betala sociala avgifter med detta systemet. Det stämmer väl inte och jag känner att det är ett sämre avtal än de 40% jag har nu.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte ändra din lön utan medgivande utan bägge parter måste vara överens om det.
Du måste inte gå med på det nya provisionssystemet men då kan arbetsgivaren välja att säga upp dig p.g.a. arbetsbrist. Detta för att i slutändan så har arbetsledaren rätt att leda verksamheten på det sätt denne anser det vara mest lönsamt.

Man kan inte undgå att betala arbetsgivaravgift om det inte är så att man ger en lön på 999 kr och under.

Hälsningar,
Daniela Alm