Tag Archives: ersättningsskyldig

Vad har jag för uppsägningstid när jag är visstidsanställd?

Hej,
Jag har en visstidsanställning på en kommunal skola. Arbetsmiljön är psykisk påfrestande och jag får inte stöd från ledningen. Jag vill säga upp mig. Har jag en månads uppsägningstid? Kan ej hitta någonting i kollektivavtalet med Lärarförbundet. Om jag säger upp mig på dagen kommer jag att ha rätt till A -kassa?

SVAR

När man har visstidsanställning så har man ofta ingen uppsägningstid om man inte har avtalat om det. Så står det inget i ditt anställningsavtal så har du ingen uppsägningstid. Detta är p.g.a. att man redan satt ett datum för uppsägning eftersom anställningstiden bara löper under en bestämd period.

När man ingår ett avtal om visstidsanställning så förbinder man sig till att jobba under den tiden och du kan inte säga upp dig, och arbetsgivaren kan inte heller säga upp dig.

När det gäller A-kassa så får du inte pengar de första 45 dagarna när det är du själv som sagt upp dig.

Skulle du ändå säga upp dig så kan du bli ersättningsskyldig och bli tvungen att betala den lön som du skulle fått utbetalt för den kvarvarande perioden.

Du kan även kontakta Lärarförbundet och se om de har någon speciell tillämpning i sådana här situationer.

Hälsningar,

Daniela Alm