Tag Archives: dygnsvila

Arbetsgivarens rätt att beordra förlängt arbetspass

Hej,
Har fast anställning inom landstinget jobbar 80% på rullande schema dag/kväll/helg. Har arbetsgivaren rätt att beordra mig att även jobba natt då mitt ord.pass ex.är 16-23 pga nattpersonal som sjukanmäler sig strax innan mitt pass slutar? Arbetsgivaren säger att det är helt lagligt att sjukanmäla sig så sent. Stämmer det?

Svar: Beroende på vad ditt avtal säger kan flexibelt schema göra att arbetsgivaren kan ändra dina pass. Det borde finnas regler i kollektivavtal om detta i och med att du jobbar inom Landstinget. Arbetsgivaren har rätt att ändra i schemat om det uppstår något oförutsägbart och tillfälligt, vilket en sjukanmälan skulle kunna tänkas vara.

Det är lagligt att sjukanmäla sig så sent, men det är däremot inte okej för arbetsgivaren att beordra dig jobba hur länge som helst. Under en 24 timmars-period ska du vara ledig från jobbet 11 timmar i rad, kan du inte vara det kan det inte vara okej för arbetsgivaren att förlägga arbetet så. Avvikelser från detta får göras tillfälligt men det ska då även ges motsvarande kompensationsledigt för arbetstagaren. I ditt fall beror det lite på om du får ihop din dygnsvila på 11 timmar och om det var en tillfällig händelse som du får kompensation för i efterhand.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Villkor i vården

Hej,
Jag jobbar inom hemtjänsten där man ofta jobbar kvällar och dag efter, vid dessa tillfällen får man bara 8 timmar vila från att man kommer hem, varför är det såhär inom vården? Skall vi inte ha samma rättigheter som andra inom ”vanliga jobb? Dessutom jobbar man från måndag till måndag med endast 1 dag ledigt när man har helg.

Svar: Inom vården och omsorgen finns det i de flesta fall kollektivavtal som facket har förhandlat fram tillsammans med arbetsgivaren. I de avtalen kan man i vissa delar göra avsteg från lagen, t.ex. vad gäller arbetstider och dygnsvila. Men det vanliga är att kollektivavtalet är mer förmånligt som helhet för den anställde, än vad det skulle varit utan ett avtal.

Kontakta ditt fackförbund eller det förbund som har kollektivavtalet på din arbetsplats och ställ dina frågor till dem.

Hälsningar Camilla Ländin

Kan min arbetsgivare tvinga mig att arbeta direkt efter avslutat nattpass?

Hej,

Jag arbetar hos ett företag. Har fast schema. Nu vill chefen tvinga mitt att jobba både jul och nyårsnatten fast jag ska jobba morgon då. Kan han tvinga mig till detta?

SVAR

Du måste alltid ha minst 11 timmars vila mellan varje arbetspass schemalagt. Man kan aldrig skriva ett schema där du har mindre vila.
Det finns ingen gräns för hur många timmar i sträck du kan jobba, men eftersom det i det här fallet skulle vara två olika pass direkt efter varandra så är det inte okej.(13§)

I undantagsfall så kan man jobba fastän man har haft mindre vila än det men det är i sådana fall om det dyker upp i sista minuten och kan endast göras under en begränsad period. (12§)

Utdrag ur Arbetstidslagen:

12 §
Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt ska lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

13 §
Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

”I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. (Paragrafen ändrad genom 2005:165).”

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivaren tvingar mig arbeta övertid, vad gäller?

Hej!

Jag jobbar som personlig assistent och mina arbetsgivare är brukarens föräldrar. De säger att jag måste jobba 5 dygn i sträck, vilket blir 120 timmar/sträck, om jag inte gör det blir jag av med jobbet… Är inte detta olagligt? Och hur går jag tillväga för att anmäla detta samt ha kvar jobbet?

Svar:

Hej!
Om inte kollektivavtal säger annat gäller lagar och regler enligt Arbetstidslagen. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan enligt § 5. När det finns behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar på en period av fyra veckor eller 50 timmar på en kalendermånad enligt § 8 samma lag. Enligt Arbetstidslagen § 13 och 14 har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Om inte kollektivavtalet säger annat har din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att bryta dessa regler nämnda ovan. Denne har därmed heller ingen rätt att säga upp dig på dessa grunder. Du kan även hänvisa till dessa lagar och regler som är beskrivna i Arbetstidslagen för din arbetsgivare för närmre diskussion kring problemet. Råd till dig är att kontakta eventuell facklig organisation, så kan de hjälpa dig närmre med detta. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid dygnsvila samt veckovila?

Jobbar inom handels och arbetsgivaren vill att vi ska jobba mindre vid lågsäsong och mer vid högsäsong. Jag har en 75% tjänst och månadslön. Jag finner det konstigt då det inte så lite påminner om Metalls krisavtal fast utan löptid. Antar att 48 timmars regeln gäller vid en sjudagarsperiod samt sammanhängande nattvila på 11 timmar så hur är det ens möjligt att föreslå denna typen av arbetstid?

Svar:

Hej!
Om du enligt ditt anställningavtal har skrivit under på en 75 %-tjänst så är det det som gäller. Detta innebär att din arbetsgivare har en skyldighet att låta dig arbeta dessa 75 % om inte annat avtalats. Arbetsgivaren kan vid arbetstoppar kräva övertid från arbetstagare. Övertiden regleras i ATL § 8. och säger att när det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot dygn/ eller veckovilan som regleras i ATL § 13 och 14.

Enligt Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Är detta någonting som händer ofta på din arbetsplats är det dock någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Är du fackligt ansluten kan du kontakta din fackliga organisation så kan de hjälpa dig närmre med detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Dygnsvila och övertid

Hej,
Jag är heltidsanställd på ett större företag. Företaget är ett kundcenter och tar på vardagar emot samtal till 2100 som är vår stängningstid. Vi som arbetar kväll avslutar våra 8 timmars pass 2110. Vi har blivit sagda att vi inte får gå hem förrän alla samtal är avslutade vilket innebär som det alltid
händer att man får sitta kvar till 2115-2130 och ännu senare om man har otur. Ikväll fick den sista personen sitta ända till 2140 med samtal. Kan arbetsgivaren begära att vi varje dag år efter år ska fortsätta ta ner våra köer efter stängning utan möjlighet att avsluta och gå hem för dagen i tid om
det inte är tomt I vår telefonkö? Att vi arbetar efter vårt avslutade arbetspass har skett nästan varenda dag de 1-2 senaste åren. Vi får inte någon övertid som oftast då det inte kan ges förrän efter 15 minuter från att ens arbetspass avslutats utan det är ob/flex som ges.

Och en följdfråga till föregående fråga är om dygnsvilan på 11 timmar. Om jag börjar mitt nästa arbetspass 0810 dagen efter och kvällen före arbetade över 20 minuter så bör jag väl enligt lag inte kunna gå in till arbetet förrän 0830. Har arbetsgivaren då rätt att dra av flex eller lön om jag kommer in senare än när mitt pass börjar pga jag fick arbeta över kvällen innan?

SVAR:Det ska tydligt framgå i ditt anställningsavtal eller en personalpolicy vad som gäller. Ni har ingen övertidsersättning, och det är OK, men att begära att ni ständigt arbetar efter ordinariearbetstid för att avsluta samtalen är inte OK. Då behöver arbetsgivaren förlänga er ordinarie tid och betala för denna.Det här är en typiskt facklig fråga, så den bör ni ta upp med dem, någon av kollegorna är kanske med i facket och kan ta en kontakt?

Vad gäller frågan om dygnsvila så har du alltså rätt till 11 timmars sammanhängande vila någon gång under dygnet kl 0-24. Vid enstaka tillfällen kan undantag vara OK. Det är också en fråga att ta med facket.
Om du inte kommer till arbetet för att du på eget initiativ tar ledigt 11 h så har arbetsgivaren rätt att dra av på lönen eller flextiden.

Ta kontakt med facket om be dem om hjälp!
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren