Tag Archives: delpension

Möjlighet till delpension?

Hej,

Jag blir 61 år och tänker gå ner i arbetstid 60 % i en statlig myndighet som jag har jobbat i 35 år. Det är av hälsoskäl, svårt att gå med benen osv . Chefen nekade och meddelade att jag kan ta 75 % så att de slapp rekrytera en ny. Jag står fast vid att pga min hälsa mår jag bättre att gå ner 60 %. Har hen rätt att neka att gå ner i arbetstiden och ta delpension?

Hej,

Delpensionsavtalet som gäller för statsanställda innebär inte per automatik att den anställde har rätt till delpension, avtalet öppnar däremot upp för en större möjlighet till delpension. Arbetsgivaren kan dock alltid säga nej till en förfrågan. Huruvida det ligger i deras intresse att neka dig, då du enligt beskrivning önskar delpension grundat på hälsoaspekter, vågar jag inte ta ställning om. Jag råder dig att kontakta din fackliga organisation för vidare stöd och eventuellt förhandlingar med din arbetsgivare kring möjligheterna.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren