Tag Archives: betald semester

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Jag ska vara tjänstledig under 3 månader för att driva egen näringsverksamhet. Hos min ordinarie arbetsgivare, som jag tar tjänstledigt från, har jag 30 dagars semester enligt mitt anställningsavtal. Hur påverkas denna av min tjänstledighet? Har jag fortfarande rätt till 30 dagars ledighet kommande semesterår fast jag får bara semesterlön för 22,5 av dessa dagar (om man räknar bort 7,5 intjänade dagar som försvinner under min tjänstledighet). Eller är det så att jag bara kan ta ut de dagar jag tjänat in semesterlön för?

 

Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen har du rätt 25 semesterdagar per år. Om dessa är betalda eller inte beror då på hur mycket du har tjänat ihop till under intjänandeåret. Om du enligt ditt anställningsavtal har rätt till 30 semesterdagar är det alltså det som gäller. Det är dock endast då som du nämner de 22,5 semesterdagarna som är betalda, medan de andra 7,5 dagarna är obetalda semesterdagar.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätt att spara semesterdagar?

En anställd fick förskottssmeter 2013, 25 dagar, men har endast tagit ut 22 dagar. Resterande 3 dagar går inte att spara om jag förstått det hela rätt. Är det så? Löneprogrammet har plockat bort dessa dagar.

Nu har han 25 intjänade dagar.

Svar:
Hej,
Arbetstagare kan komma överens med arbetsgivaren om förskottssemester. Förskottssemester är betald ledighet utan att ledigheten är intjänad, till exempel under en arbetstagares första anställningsår. En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas. Beviljad förskottssemester som inte har hunnit tas ut när semesteråret är slut förfaller och får inte sparas.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren