Tag Archives: betala tillbaka förskottssemester

Förskottssemester

Hej!
I somras lånade jag två veckors semester av företaget eftersom jag var nyanställd och verkligen ville jobba här. Nu tänkte jag söka nytt jobb… Hur blir det med skulden då? Drar dom det på semestern som kommer, eller måste jag betala i pengar tillbaka till dom?

Hur är det när man lånar komp-timmar? Måste man betala tillbaka det också?

SVAR

Eftersom att du fått semester du inte tjänat in ännu så har arbetsgivaren en skuld på dig. Du är alltså egentligen skyldig arbetsgivaren att arbeta in den under det kommande året.

Antingen så kan arbetsgivaren kräva tillbaka de pengarna som betalats ut eller så kan man kvitta det på din lön, enligt kvittningslagen om ni båda är överens om det.

”2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.”

Du kan även kika på Semesterlagen:

”29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).”

Gällande komp timmarna så är detta inte något reglerat i lagen utan det är något som du och din arbetsgivare får komma överens om.

Hälsningar,

Daniela Alm

Betala tillbaka förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter bara ett år hos min arbetsgivare, har läst att man då inte behöver ”betala tillbaka” förskottssemetsern jag tagit, vilket är 17 dagar. Men man får ju 25 förskottssemesterdagar, får jag då 8 dagar utbetalt + min intjänade semetser. Eller brinner de 8 förskottsdagarna inne?

Hej

Nej du får inte ut extra förskottsdagar som du inte tagit ut.

Men detta gäller generellt.

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!)

Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Återbetalningsskyldig vid uppsägning?

Jag tänker säga upp min anställning på X, nu under jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån (uppsägningstiden)? Anledningen att jag vill detta är att när jag kontaktade ”lön” och berättade att jag tänkt att sluta och undrade över mina resterande semesterdagar: har 8.30 dagar kvar utav årets semesterdagar och har även 15,32 dagar sparade. Jag fick då till svar… Oj det kommer att stå dig dyrt om du säger upp dig i dag (26/8) kommer att kosta dig 1237 kr om dagen, vilket jag tycker låter väldigt konstigt med tanke på att jag både har kvar semester av årets dagar och även sparade. Så då tänkte jag att om jag säger upp mig den 30/9 och har 3 mån uppsägning så slutar jag 30/12 vilket gör att jag då jobbat hela året och kan inte bli skyldig några pengar. men då undrar jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån eller om min chef kan säga att jag slutar betydligt mycket tidigare? Hoppas att jag kunnat göra mig förstådd med det jag menar och vill ha svar på. Tack på förhand.

Hej!

Uppsägningstiden är en säkerhet för dig som arbetstagare, och om du har tre månaders uppsägningstid så har du rätt till att få arbeta kvar under denna tid. Det vill säga om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat. Under uppsägningstiden har du rätt att ta ut dina semesterdagar i form av ledighet om semestern redan är beviljad och godkänd. Om den inte är godkänd så kan du fortfarande få ut den i form av ledighet om du och din arbetsgivare kommer överens om det. Har du inte någon beviljad semester under uppsägningstiden så har du fortfarande rätt att få ut dina semesterdagar i semesterersättning och ska alltså inte bli skyldig att betala någonting till arbetsgivaren. Menade du däremot att du har tagit ut förskottssemester så kan du bli återbetalningsskyldig till arbetsgivaren, men arbetsgivaren får då inte dra detta från lönen utan från din innestående semesterersättning. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Avräkning för förskottssemester

Hej
Jag har av företaget X fått ett löneavdrag på min sista lön som jag håller på att bestrida. Jag önskar bara få lite stöd i min sak av juridiskt kunniga personer.

Avdraget som företaget gör baserar sig på en förskottssemester som jag tagit ut under semesteråret 2011. Jag slutar före fem gångna år. Företaget har rätt att reglera delar av eller hela förskottssemestern. Det bestrider jag inte.

Det jag bestrider är att företaget gör ett avdrag där min lön påverkas, inte enbart de intjänade semesterdagarna fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-08-24, alltså 12 dagar, avräknat ledighet etc. Som jag tolkar § 29 i semesterlagen så får endast de intjänade semesterdagarna som står som pant mot de tillbakabegärda dagar förskottssemestern utgör. Min lön om f.n. 18 arbeta dagar får inte röras, vilket företaget har gjort i detta fall och nästan nollställt min lön sånär som på någon hundring.

Det betyder att om företaget i detta fall skulle hålla sig den regeln så skulle de få erfara en förlust om 30-12 dagar alltså 18 dagar (företaget har 30 dagar semester).

Jag hoppas att jag har förklarat mig tydligt nog så att ni kan ge mig ett genomtänkt svar eller råd. Jag har kontaktat UNIONEN och dess juridiska organ också.Svar:

Svar:
Hej,
Om du får förskottssemester och avslutar din anställning själv inom fem år från anställningsdagen så har din arbetsgivare rätt att ta ut kostnaden för din förskottssemester från din innestående semesterersättning.  Avräkning kan endast ske mot semesterersättning och inte mot lön, om inte du samtycker eller det finns stöd i kollektivavtalet för avräkning mot lön. Som medlem i Unionen bör du även få svar från dem och om ert företag har kollektivavtal med Unionen veta vad som avtalats där. Du är välkommen att återkomma till oss  vid behov.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren