Tag Archives: bemanningsföretag

Uppsagd p.g.a arbetsbrist

Hej!

Fick nyligen ett 6mån kontrakt på ett bemanningsföretag. Arbetsplacerades på ett företag där jag jobbade ca 2 mån. Dessa 2 månader behandlades jag dåligt av personalen med bland annat utfrysning och ignorerande. Utöver detta förtalade vissa mig att jag inte är en bra arbetare, oengagerad osv. Detta ledde till att jag ej fick va kvar på företaget och nu sa bemanningsföretaget att jag ska bli uppsagd.
Vad har jag för skydd? Kan dom bara göra så eller kan jag köpas ut?
Känner mig diskriminerad, kränkt och förtalad. Och nu får jag kicken^^

SVAR

Enligt § 7 LAS så ska det finnas saklig grund för att man ska kunna bli uppsagd, här framkommer det dock inte om du är uppsagd p.g.a personliga skäl eller arbetsbrist.
För att bli uppsagd av personliga skäl så ska man ha misskött sig grovt på arbetsplatsen och är generellt svårt att få igenom. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist så ska arbetsgivaren kunna påvisa att det inte finns något lämpligt arbete för dig hos företaget. Innan man blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist så ska företaget göra ett försök att omplacera dig om det går.

Om du är uppsagd p.g.a personliga skäl så ska företaget helst ge dig en varning först där det framgår att om du missköter dig igen så kan du bli uppsagd, så att man får en chans att förbättra sig. Men det beror också hur grov den tidigare misskötseln varit, ibland kan det leda till att man blir uppsagd direkt.

Det är inte alltid det går att ställa dessa kraven men beroende på hur mycket underlag din arbetsgivare hade för din uppsägning så kan du säga att istället för att väcka talan så vill du ha ersättning.
Beroende på vilken av de ovan nämnda alternativen din uppsägning gäller så kan du säga att du vill bli ”utköpt”, antingen begära en klumpsumma eller förlänga din uppsägningstid.

Hälsningar,

Daniela Alm

Bemanningsanställd i 1½ år – rätt till anställning på kundföretag?

Hej!
Jag har sedan 1½ år tillbaka varit anställd på ett bemanningsföretag och varit uthyrd till samma företag på heltid under hela min anställning. Som det ser ut nu räknar företaget med att hyra in mig även det kommande året. Kan jag ”kräva” att bli anställd på företaget direkt istället för att vara anställd på ett bemanningsföretag och vara uthyrd? Tänker på fallet AD 2012 nr 24 om konkludent anställningsavtal kan vara tillämpligt även i mitt fall då jag uppfyller dessa kriterier. Hur går jag i så fall vidare med detta?

Svar:  Du är anställd av bemanningsföretaget och hela din anställning har varit via detta bemanningsföretag. I rättsfallet du beskriver har personen varit anställd av SR (kundföretaget) innan, men för att komma runt reglerna i LAS ville SR att hen skulle vara anställd ”på firma”. Vad jag förstår så har du inte varit anställd alls av det företag du har varit, och kommer att hyras ut till, och då har inget försök till kringgående av LAS gjorts. Du kan alltså inte lagligt sett kräva att bli anställd på kundföretaget, och problemet med att vara just bemanningspersonal är att du inte anses vara anställd på det företag där du faktiskt arbetar, utan på bemanningsföretaget.

Du kan ju vänligt prata med de som anställer på kundföretaget om de skulle vara intresserade av att anställa dig istället för att gå via bemanningen, men det finns inga garantier att de är intresserade. Det finns nämligen en del fördelar med att ha en bemanningsanställd. Kundföretaget slipper arbetsgivaransvaret, de slipper uppsägningstider, och krånglar något så är det i regel bemanningsföretaget som ska lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Arbetar på samma arbetsplats men via bemanningsföretag

Hej!

Jag har haft en provanställning på ett företag men fick tyvärr inte någon fastanställning. Men jag jobbar kvar på samma arbete fast på timmar genom ett bemanningsföretag. Nu har jag blivit erbjuden fastanställning på bemanningsföretaget men måste då ha 6 månaders provanställning igen på samma arbetsplats. Jag har arbetat på den här arbetsplatsen i 1 år nu. Kan de kräva att jag måste ha provanställning?

Svar:

Hej!

Bemanningsföretaget är din nuvarande arbetsgivare, trots att du arbetar på samma arbetsplats som tidigare. En tillsvidareanställning på ett bemanningsföretag innebär exempelvis att om ditt nuvarande arbete skulle upphöra inverkar det inte på din anställning hos bemanningsföretaget.

I och med att bemanningsföretaget räknas som en ny arbetsgivare har de rätt att anställa dig på 6 månaders provanställning.

 

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Bemanningsföretag vid arbetsbrist?

Hej

Får man ta in bemanningsföretag när jag har blivit arbetsbefriad pga arbetsbrist. Eller skulle jag blivit tillfrågad först enl LAS, har jobbat på företaget i många år men är ej med i facket.

Hej

Det finns inget generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under tid då tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning (normalt 9 månader från sista arbetsdag ). Är du dessutom inte med i facket får du driva ett sådant ärende själv mot arbetsgivaren, vilket kan bli väldigt dyrt. Det finns så klart moraliska aspekter vilket man som oberoende part kan ifrågasätta men rent lagligt har arbetsgivaren rätt att agera så här.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Bemanningstjänst och tjänstgöringsområde

Hej min man fick jobb på ett bemanningsföretag, viss tid 6 månader. I avtalet står det abulerande med tjänstgöringsområde Uppsala. Till saken hör att han bara arbetade en dag och blev sedan sjukskriven. Nu har han börjat arbeta igen men de har placerat honom i Stockholm. Denna vecka har han varit hos tre olika företag nu senast i södra Stockholm (13 mil en väg). De har sagt att det är bättre att han slutar för annars måste de placera honom i Södertälje. Alltså 17 mil från hemmet. Kan de göra så? Vad betyder tjänsgöringsområde? Jag tolkar det som att det är i området Uppsala han är anställd. Tack på förhand för svar 🙂

Hej

Rent generellt är tjänstgöringsområdet Uppsala, verkar det konstigt att de placerar honom i Stockholm. Problematiken är att bemanningsföretaget i detta fallet är arbetsgivare och enligt svensk arbetsrätt har arbetsgivare en vidsträckt rätt att disponera arbetskraften (dvs din man).  Arbetsgivaren har nämligen rätten ” att leda och fördela arbetet” enligt arbetsledningsrätten som är dold kollektivavtals/anställningsklausul. Så även om din mans anställningsavtal säger att hans tjänstgöringsområde är Uppsala kan bemanningsföretaget dels via rätten att ”leda och fördela arbetet” och  genom att ha ett gällande kollektivavtal göra det möjligt att omdisponera arbetskraften (din man) vid behov.

Det ni behöver göra är att ta kontakt med din mans fackliga organisation och fråga dem om arbetsgivaren (bemanningsföretaget) verkligen kan göra detta? eller om det finns inskränkningar i det gällande kollektivavtalet som gör att din man inte kan placeras i Stockholm/Södertälje. Rent generellt tror jag att det kan vara svårt men det kan vara värt att prova. Risken finns att arbetsgivaren annars behöver säga upp din man pga arbetsbrist om det inte finns arbetet i Uppsala och det är kanske inte heller det ni vill uppnå. Är ni inte med i facket be att bemanningsföretaget klargör varför de kan placera honom utanför tjänstgöringsområdet utan att de bryter anställningsavtalet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Bemanningsföretag och osäkra anställningar

Jag har sen snart ett år tillbaka en sk studentanställning (ca 8 timmar/vecka) på
ett bemanningsföretag där anställningen förutsätter att kunden är i behov av
mig. Om cirka en månad går det avtal jag skrivit på ut och i detta nämns
ingenting om uppsägningstid, från varken deras eller min sida. Nu vill kunden (det
företag jag är konsult hos) anställa mig på heltid direkt, alltså utan att det
går via bemanningsföretaget. På bemanningsföretaget hävdar de att kunden måste
”köpa lös mig”, om det är så kommer jag inte endast att gå miste om
mitt extrajobb, utan även ett halvårs projektanställning på heltid. Jag anser
att bemanningsföretaget inte har någon rätt att kräva betalning för att
företaget anställer mig då detta kommer ske då mitt avtal med dem gått ut. Vad
är det som gäller egentligen?

Hej

Detta känns väldigt trist det förstår jag, men bemanningsföretaget har som verksamhetsmål att tjäna pengar på din tidsbegränsade anställning. Eftersom de i nuläget är din arbetsgivare kan du inte sluta hur som helst, utan bör fullfölja kontraktet. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägningstid vid anställningens utgång om inte annat är avtalat. Dvs har du ingen uppsägningstid så slutar du när anställningen tar slut.

Frågan är nu om du kan komma runt detta på något sätt, så skulle jag varit du skulle jag tittat igenom ditt gällande anställningsavtal med bemanningsföretaget om det finns några konkurrensklausuler (tex du inte får fylla ut din arbetstid med andra uppdrag hos andra arbetsgivare) eller om deras gällande kollektivavtal beskriver sådana inskränkningar. Gör de inte de bör du ta arbete på resterande timmar hos den nya arbetsgivaren som tex egen konsult. Det som kan komma i fråga är din lojalitetsplikt gentemot bemanningsföretaget? Det kan tänkas att de inte kommer att gilla detta men å andra sidan tar de knappast ansvar för hur ditt arbetsliv framtiden när de inte tar betalt för dig och dels lever de själva med visionen om ett flexiblet arbetsliv där full konkurrens bör gälla. Fråga också arbetsgivaren om de har skrivit på något avtal med bemanningsföretaget om övertagande av arbetstagare efter anställningens upphörande som gör att de får betala för dig.

När sedan kontraktet med bemanningsföretaget går ut går du över på en tidsbegränsad anställning (en projektanställning finns inte enligt lagens mening, utan det ska vara en allmän visstids anställning, säsongsarbete eller vikariat enligt 5 § LAS) för resterande tid

 

Till sist gäller även EU-rättsakter om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

Artikel 6. 2 st.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelser som förbjuder eller medför hinder för ingående av ett anställningskontrakt eller ett anställningförhållande mellan kundföretaget och en arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag efter det att uppdragets avslutas, ska vara ogiltigt eller kunna ogiltigförklara. Denna punkt påverkar inte tillämpningen av bestämmelser enligt vilka bemanningsföretag erhåller skälig  ersättning för tjänster till kundföretagen för uppdrag, rekrytering och utbildning av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Artikel 6. 3 st

Bemanningsföretagen får inte kräva ersättning från arbetstagare för en placering i ett kundföretag eller för att dessa ingår ett anställningskontrakt med eller ett anställningsförhållande hos kundföretag efter det att de utfört ett uppdrag i det kundföretaget.

Det jag vill säga är att du och andra arbetstagare bör tänka igenom hur väl bemanningsföretag tar ansvar för dig som arbetstagare innan du väljer att arbeta för dem och vilka konsekvenser det får för dig att vara anställd under sådan omständigheter.

Lycka till

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Påtvingad tjänstledighet?

Man borde inte tvingas ta tjänstledigt om man nobbar ett uppdrag.

Men detta hände mig igår. Jag har varit på ett par intervjuer hos ett företag och under tiden har jag fått reda på att arbetsuppgifterna kräver mer kompetens, som jag saknar.

Hade jag eller bemanningsföretaget vetat mer ingående vilka arbetsuppgifterna var och vad som krävdes, så hade jag aldrig varit intressant och tilltänkt för tjänsten överhuvudtaget.

Men de anser att jag kan lära mig och jag hävdar att jag vet mina begränsningar. Efter otaliga möten och påtryckningar från bemanningsföretaget gav de mig slutligen beskedet att jag from måndag är tjänstledig från bemanningsföretaget. På obestämd tid…eller tills dess att de hittar ett nytt uppdrag som jag kommer
att presenteras för…

Att vara tjänstledig innebär att jag inte kan söka a-kassa, då jag fortfarande har min tillsvidareanställning. Jag har from måndag ingen lön, dvs noll kronor i inkomst från bemanningsföretaget. From 1 januari 2014 har jag haft ersättning från bemanningsföretaget utan att arbeta, då mitt fg uppdrag avslutades 31/12.

Känner mig tvingad att säga upp mig och får troligen nio veckors karens från a-kassan som plåster på såret. Det är inte klokt att det får gå till så här! Finns det någon chans att jag kan slippa karensen och få ersättning ”som om” jag skulle blivit uppsagd? Finns det några undantag hos a-kassan när man har anställning och blir tjänstledig av ett bemanningsföretag, med tanke på deras redan så dåliga rykte.

Jag kan inget annat säga än att jag är djupt förtvivlad, ledsen och förvånad över att det kan finnas möjlighet att bli tjänstledig i dagens Sverige- utan lön- när jag har en tillsvidareanställning! Jag är så klart tacksam för både svar och hjälp i hur jag kan gå vidare i processen. Vad ska jag göra?

Hej,

Arbetsgivaren kan inte påtvinga dig tjänstledighet, en sådan ledighet ska efterfrågas av arbetstagaren, vilket du alltså inte gjort. Detta förutsatt att du har en viss anställningsgrad (tex 100 eller 75%) eller ett visst antal timmar/månad i ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete hos sig eller inom en annan enhet, så har du rätt att vara ledig med ersättning. Om de inte kan erbjuda dig arbete utefter ditt anställningsavtal får arbetsgivaren åberopa arbetsbrist på arbetsplatsen, grundligt undersöka möjligheterna för omplacering och i ett sista skede, om det skulle komma till det, säga upp dig pga arbetsbrist. I vilket fall du erhåller ersättning från arbetslöshetskassan.

I det fall arbetsgivaren motsäger sig din rätt enligt lag är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren