Tag Archives: avslutad tjänst

Semesterersättningens utbetalning

Hej!

Jag behöver lite rådgivning angående min semesterersättning. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats och min sista arbetsdag var den 11 januari. Jag har läst på diverse forum och i lagtext att efter att en anställning har upphört har man rätt till sin semesterlön som istället blir en semesterersättning. Är det någon skillnad på heltid eller timanställning i denna fråga?

Jag har mottagit min sista lön från arbetsplatsen men med den kom ej någon semesterersättning så jag har varit i kontakt med min arbetsgivare för att höra med denne om han själv i fråga visste något om detta och jag berättade vad jag hade läst i lagtexten. Jag har inte gått direkt till någon annan anställning utan jag har börjat studera på heltid. I 28§ 1st samt 30§ 1st, semesterlag 1977:480, arbetsrätt -> så står det att jag ska ha min semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande. Stämmer detta i min situation?

Hej,

Jag kan bekräfta att vad du redogjort för, helt rätt och riktigt är din rätt enligt lag, utifrån situationen som beskrivits ovan. Jag vill dock reservera mig för den möjligheten att du fått semesterersättning utbetald varje månad med 12 %, om så är fallet har du då ingen innestående semesterersättning att få utbetald, detta skall isf stå med som en separat post på lönespecifikationen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]