Tag Archives: avslut

Jag har inget anställningskontrakt, jag vill sluta omedelbart. Har jag rätt att gå på dagen?

Hej,
Jag har precis sagt upp mig från mitt jobb där jag jobbat i ungefär 4 månader (små företag). Jag vill sluta omedelbart pga personliga själ samt att arbetsgivaren inte betett sig så bra.
Vi har ej skrivit kontrakt samt att jag inte har fått någon information om uppsägningstid, lön eller vad jag är anställd som.
Min fråga är ifall jag bryter mot LAS (genom att sluta direkt och inte arbeta under uppsägningstiden), och ifall de kan stämma mig, då de också har brutit mot lagen genom att inte ge mig (eller mina kollegor) någon information alls (muntlig eller skriftlig)?

Hej!

Även muntliga anställningsavtal är giltiga, och har ni inte i detta specificerat vilken typ av anställningsform det rör sig om så är det fråga om en tillsvidareanställning enligt LAS. Uppsägningstiden är enligt LAS minst en månad, och eftersom du bara arbetat på företaget i fyra månader så är det denna uppsägningstid som gäller. Går du på dagen och inte kommer tillbaka kan du bli skadeståndsskyldig mot företaget.

Du har visserligen rätt att få skriftlig information om anställningsform och anställningens omfattning samt lön och andra förmåner senast en månad efter anställningens början, men två fel ger ju inte ett rätt, utan du ska fortsätta att arbeta en månad efter att du sagt upp dig (under uppsägningstiden). Detta för att inte råka i ytterligare tråkigheter med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Sexuella trakasserier

Hej!

Jag är en ung tjej som arbetar extra och jag har en fråga gällande uppsägning. Det är så att min chef vid upprepande tillfällen har sagt opassande saker till mig och varit otrevlig, till exempel har han kallat mig saker som ”fitta”. Jag har sagt att det inte är okej, men han har ändå fortsatt. Nu skulle jag, efter ca 2 månaders anställning, vilja säga upp mig, men jag känner mig mycket obekväm med att arbeta under eventuell uppsägningstid. Jag har inte skrivit på några avtal eller fått någon information gällande detta – varken muntlig eller skriftlig – och undrar därför om jag enligt lag har rätt att säga upp mig på dagen.

Hej,

I normalfall gäller, då det inte finns något anställningsavtal, att man som arbetstagare är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid enligt lag. Det är något oklart i vilken omfattning du arbetat som extra anställd och om det skulle kunna likställas med ”vid behov” så skulle du kunna tacka nej till erbjudande om fler arbetspass. Vidare då arbetsgivaren i detta fall har betett sig under all kritik skulle jag råda dig att avsluta din anställning och inte återvända till arbetet. Som arbetsgivare får denne absolut inte, under några omständigheter, säga sådana kränkande ord till sina anställda. Utifrån din beskrivning ovan verkar din arbetsgivare brustit i att ge dig ett anställningsavtal vilket även talar till din fördel.

Om det skulle uppstå något problem i detta är du välkommen att höra av dig till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren