Tag Archives: avdrag lön

Kan min arbetsgivare göra avdrag på min lön utan mitt samtycke?

Hej! Min arbetsgivare betalade ut 1/3 av min lön och resten påstår han att jag har tagit ut pengar i förskott men däremot har jag inte!!! Så just därför han gjorde löneavdrag på resten. Hur ska jag går till väga för att driva in mina pengar?

SVAR

Din arbetsgivare får lov att kvitta din lön om denne har ditt medgivande. Även om de inte skulle ha det så kan de göra det om de tar kontakt med Kronofogden först, annars kan de bli ersättningsskyldiga till dig. Detta regleras i Kvittningslagen.

Din arbetsgivare ska kunna visa upp vad det är de har gjort avdrag för.

Är du medlem i ett fackförbund så bör du ta kontakt med dom. Är du inte det så kan vi titta närmare på ditt ärende, men då tar vi en avgift för det.

Hälsningar,

Daniela Alm