Tag Archives: återbetalning

Återbetalning av förskottsemester

Hej,
Jag har en fråga angående förskottssemester. Jag har förstått att man har en skuld som avskrivs efter fem år om man tar ut förskottssemester och att om man säger upp sig inom fem år så blir man återbetalningsskyldig. Jag har också förstått att företaget har rätt att dra skulden på innestående semesterersättning. Men vad händer om säger upp sig och inte har en innestående semesterersättning? Är man då tvungen att betala tillbaka skulden till företaget?

Svar: Om du har tagit ut förskottssemester och säger upp dig inom fem år så kan din förskottssemester kvittas antingen mot inarbetad semesterersättning eller del av din slutlön. I teorin kan det bli tal om en skuld, men i praktiken brukar man lösa det på det sättet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester och uppsägning pga arbetsbrist

Hej

Vi har en medarbetare som är uppsagd pga arbetsbrist. Han har fått ut förskottssemester, dvs fått betald semester trots inga intjänade dagar. Det har nu uppstått så han har en semesterlöneskuld till oss.

Hur fungerar detta, säger semesterlagen eller ngn annan lag något om denna skuld? Ska han betala den eller ska den skrivas bort?

Hej

Har ni sagt upp arbetstagaren pga av arbetsbrist, kan ni inte dra av någon semesterlön som arbetstagaren fått ut i förskott.

Semesterlagen

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kvittningsstorlek och rätt?

Hej,

Jag har en privat hyresskuld till min arbetsgivare (som inte har med mitt arbete att göra). Nu har han dragit över 50 % av min lön under lång tid, trots att jag förklarat många gånger att det är för mycket. Han har inte sökt någon kvittningssumma från kronofogden, och enligt dem får man inte egentligen dra något alls från mig eftersom jag är så lågavlönad från början. Vad kan jag göra, min AG bryr sig inte ett dugg om att jag säger ifrån, kan jag kontakta kronofogden och be dem prata med honom, eller riskerar jag att få sparken då? Tycker verkligen om mitt jobb, men tyvärr går inte chefen att prata med, Jag vill verkligen betala av min skuld, men inte med så högt belopp att jag måste låna/sälja saker för flera tusen varje månad…

Hej,

Kvittning får endast ske om arbetsgivarens fordran (den skuld du har till arbetsgivaren = arbetsgivarens fordran på dig) grundas på ett avtal mellan er som anger att betalning får ske genom kvittning. Vidare måste arbetsgivaren vända sig till Kronofogden innan arbetsgivaren genomför en kvittning. Detta för att få besked om hur stort belopp som får kvittas. Orsaken till detta är att du som arbetstagare ska vara tillförsäkrad ett så stort belopp som du behöver för ditt uppehälle. Din arbetsgivare agerar således fel och direkt i strid mot den s.k. kvittningslagen. Om din arbetsgivare inte upphör med detta kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig.

Jag råder dig till att tala om detta för din arbetsgivare och få denne till att ändra avdraget till sådant så att det känns okej för både dig och arbetsgivaren. Om det skulle uppstå något problem i detta är du välkommen att höra av dig till oss igen, så kan vi se om vi skulle kunna hjälpa dig på något sätt.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren