Tag Archives: återanställningsrätt

Återanställd under uppsägningstid

Hej. Jag blev inlasad i februari av misstag (25 månaders vikariat), uppsagd pga arbetsbrist direkt. Fem månaders uppsägningstid. Blivit erbjuden ny tjänst inom samma företag, arbetsledare inom annat distrikt men samma region. Nu en visstidsanställning i sju månader. Återanställningsskyddet. Ska inte min uppsägning hävas? Jag vet att det är arbetsgivaren som dikterar vad som är arbetsbrist men det är ju återigen en tjänst som arbetsledare.

Hej,

Regler om återanställningsrätt regleras i LAS, lag om anställningsskydd. Se särskilt 25 § som reglerar rätten till återanställning. Om du tackar ja till din den nya anställningen så träffas ett nytt avtal om ny anställning vilket häver din uppsägningstid, men den kan överspela din företrädesrätt. Särskilda bestämmelser kan skei form av kollektivavtal.

Vänligen.
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Bemanningsföretag vid arbetsbrist?

Hej

Får man ta in bemanningsföretag när jag har blivit arbetsbefriad pga arbetsbrist. Eller skulle jag blivit tillfrågad först enl LAS, har jobbat på företaget i många år men är ej med i facket.

Hej

Det finns inget generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under tid då tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning (normalt 9 månader från sista arbetsdag ). Är du dessutom inte med i facket får du driva ett sådant ärende själv mot arbetsgivaren, vilket kan bli väldigt dyrt. Det finns så klart moraliska aspekter vilket man som oberoende part kan ifrågasätta men rent lagligt har arbetsgivaren rätt att agera så här.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren