Tag Archives: arbetsvägran

Kan jag få en månads uppsägningstid när kollektivavtalet och arbetsgivaren säger annat?

Jag har varit anställd under ett par år och har nu sagt upp mig. Jag vill ha en månads uppsägningstid ngt annat har inte diskuterats. Min arbetsgivare säger att jag är bunden av kollektivavtalet till 3 månader. Jag har läst igenom både kollektivavtalet och LAS och har förstått det så att jag har rättighet till 3 månader men arbetsgivaren har inte rätt att tvinga mig att stanna kvar längre än en månad om det är vad jag önskar.

Tacksam för svar

Svar: Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det det som gäller. Regler och villkor i LAS (lagen om anställningsskydd) kan ändras genom kollektivavtal. Finns det kollektivavtal gäller inte längre reglerna i LAS. Har arbetsgivaren och facket kommit överens om att det ska vara 3 månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida så är det 3 månader som gäller, även om lagen säger något annat. När kollektivavtalet upprättades godkände både arbetsgivaren och facket villkoren. Facket har alltså godkänt de villkoren för sina medlemmar.

Arbetsgivaren betalar ut lön mot att du arbetar. Väljer du att inte dyka upp de sista två månaderna kan det ses som arbetsvägran som leder till att du inte har rätt att få ut lön för den perioden men det kan även leda till avsked. Leder din arbetsvägran till att företaget inte kan rulla på som tidigare utan skadas av din frånvaro kan du bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada du orsakat på företaget.

Det går att göra överenskommelser som frångår det lagen eller kollektivavtalet säger. Du och din arbetsgivare kan komma överens om att det bara är en månads uppsägningstid för dig. Men kommer ni inte överens så är det de redan utsatta reglerna som gäller. I detta fall är det kollektivavtalet och inte lagen som är gällande.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket i det här då de har koll på vad kollektivavtalet säger och kanske vad syftet var med den regeln när det upprättades.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

 

Kan jag mista mitt jobb för att jag går från jobbet?

Hej!
När en nära släkting insjuknar hastigt i hjärtinfarkt och man löser sina arbetsuppgifter med kollegerna och man går från jobbet, kan man bli hotad att mista jobbet för detta?

Vad krävs för att man ska mista sitt jobb?

Svar: Du fortfarande skyldig att utföra ditt arbete på arbetsplatsen vare sig du har löst dina arbetsuppgifter med kollegorna eller inte. Lämnar du arbetsplatsen utan att säga till arbetsgivaren kan det räknas som arbetsvägran och kan ligga till grund för uppsägning. Du har däremot rätt att ta ledigt för att ta hand om familj/släkt vid sjukdom eller dödsfall men det är något du behöver anmäla till arbetsgivaren och få ledigt för, du kan inte bara lämna arbetsplatsen. I och med din anställning har du lovat arbetsgivaren att utföra ditt jobb och vara på arbetsplatsen. Gör du inte det och inte har fått godkänt att lämna så bryter du mot ditt anställningsavtal.

För att mista ditt jobb ska du ha brutit mot det som står i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Du kan även bli uppsagd om du missköter dina arbetsuppgifter eller missköter dig på jobbet, omständigheter som gör att det inte längre fungerar att ha kvar dig på arbetsplatsen. Begår du brottsliga handlingar eller har avsiktligt vårdslöst beteende kan du bli avskedad.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Anställd som inte dyker upp

Hej,
Jag har en personal som under helgen valde att gå från sitt arbetspass samt inte dök upp på sitt andra pass dagen där på. Har inte hört något från personen i fråga samt att telefonen varit avstängd.

Vad har jag för rättigheter här? Klassas detta som arbetsvägran? Hur går man till väga?

Svar: Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Hälsningar Camilla Ländin

Om jag vägrar jobba under uppsägningstiden

Hej,
Jag har en tillsvidareanställning hos ett företag sedan februari 2013. I anställningsavtalet är reglerat att jag har 3 månaders uppsägningstid. Nu är jag på gång att säga upp mig och frågan är om jag kan vägra att arbeta uppsägningstiden och vilka risker jag då står. Såvitt jag förstått kan jag bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om jag vägrar arbeta uppsägningstiden ut men är det någon risk i praktiken och om det blir en process jag förlorar, innebär det i praktiken något annat än att de inte behöver betala lön under uppsägningstiden, vad säger praxis?

Svar: Min erfarenhet är att det är en i allra högsta grad en reell risk att arbetsgivaren begär det. Men oftast går det att komma överens om den lösning, så det är min rekommendation. Så långt som till en rättsprocess driver man knappast en sån här fråga, men visst kan du bli betalningsskyldig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Arbetsvägra under uppsägningstid

Hej!

Jag blev idag uppsagd under min prövotid, efter att ha jobbat knappt 2 månader. Detta efter att jag sagt att jag inte mår bra och ville gå ned i arbetstid.

Uppsägningen i sig kanske var lika bra, men nu känner jag inte alls för att gå tillbaka dit under uppsägningstiden. Uppsägningstiden är enligt avtalet en månad. Vad händer om jag vägrar gå till jobbet under uppsägningstiden nu?

SVAR

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Går det inte att nå en överenskommelse så har dessvärre arbetsgivaren lagen på sin sida och kan välja att hålla inne din slutlön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Om jag inte kan ta mig till min arbetsplats, räknas det som arbetsvägran?

Hej!

Jag är en utbildad kock men har sedan hösten 2015 arbetat i en kommun som timanställd och vikarierande till och från. Mina chefer har sedan dag 1 fått informationen om att jag inte äger någon bil eller har något körkort( läget är inte förändrat i nuläget).

Nu senast i fick jag ett vikariat på 87,5% fr. 1 maj till årsskiftet 2016/17. Efter årsskiftet fick jag ett nytt erbjudande då vikariatet gått ut och en ”tjänst” var på 37,5 % eller en pooltjänst på 75%. Deras egna policy är att man ska ha körkort så man kan ta sig till platser utanför kommunen om man ska jobba i poolen.

Jag tog pooltjänsten då jag visste att de var medvetna om att jag inte hade någon bil eller körkort.

De har en kommuncykel men den används på annat håll. (kommunhusets källare som dammuppsamlare)

Nu har ett problem uppstått. Min chef berättade för mig att jag skulle ta mig till ett ställe som låg 1,7 mil utanför kommunens centrum och mitt arbetspass skulle börja 06:30.

För min egen del så är pendling inget problem utan. Saken är nu då att den första bussförbindelsen som tar mig till detta stället jag blivit placerad på är framme 06:57 vilket är 27 minuter försent till mitt arbete.

När jag berättade detta för min chef så fick jag svaret om att lösa det med skjuts själv.

Under veckan som varit så har jag kollat runt om lösningar på samåkning med städare, förskolepersonal eller om kollegan jag arbetade med kunde börja tidigare och sluta tidigare så det inte skulle bli något glapp eller liknande.

När jag sedan berättar för min chef om att jag verkligen försökt hitta en lösning men inte lyckats så blev svaret från min chef att det klassas som en arbetsvägran om jag inte tog mig ut till platsen jag blivit tilldelad.

Av både praktiska skäl och av ”kompisbrist” så har jag ingen lösning på problemet.

Kan hon då ge mig en varning för att jag ”arbetsvägrat”?

Jag jobbar övertid och börjar tidigare utan att skriva upp det för att visa att jag tycker om mitt arbete och trivs med det jag gör (även när det är svårt då de ställer orimligt konstiga krav). Jag är yttest sällan sen till arbetet om det inte är stop i tågtrafiken.

Vad räknas som en arbetsvägran? jag vägrar ju inte ta mig till arbetet. Jag kommer helt enkelt inte ut till just den arbetsplatsen…

Tack på förhand

SVAR

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på det sätt de anser är mest fördelaktigt för verksamhetens bästa.

Även om arbetsgivaren vetat om att du inte haft tillgång till egen bil så ska du ändå kunna arbeta dom passen som du blir tillfördelad precis som de övriga de anställda. Dessvärre så kan de inte undanta dig från att arbeta på vissa platser p.g.a detta om ni inte kommit överens om det i t.ex. ditt anställningsavtal.
När du gick på din nya tjänst så borde ni ha diskuterat det faktum att du inte har bil och att du ska få pass där du kan ta dig till arbetsplatsen med hjälp av kollektivtrafik. Det är din skyldighet att fixa transport.

Du bör diskutera med din arbetsgivare om ni kan komma fram till en överenskommelse, att du i sådana fall börjar passet kl 07.00 istället. Om det finns ett fackförbund så bör du även ta kontakt med dom och se om de kan hjälpa dig, ifall det finns några särskilda bestämmelser i kollektivavtal.

Dyker du inte upp på anvisat jobb är det att betrakta som arbetsvägran.

Hälsningar,

Daniela Alm

Vägra nytt schema?

Jag jobbar som personlig assistent för X kommun och vi har ett dilemma angående min arbetsplatsschema.
Vi är 6 assistenter och 5 av oss känner att vi måste ändra schemat då det tär på oss pga för många helger i rad osv.  DÅ har vi problemet att en av kollegorna ”vägrar” ändra sitt schema. Jag undrar om detta är möjligt att vägra ändra sitt schema om vi är 5 andra som känner att vi måste ändra schemat och chefen står bakom oss?

SVAR:
Din chef har ansvaret för och rätten att ”leda och fördela arbetet”. Så om hen anser att schemat ska ändras, och ni övriga också tycker det är en vettig idé så råder det ingen tvekan om att din kollega måste anpassa sig till det nya schemat. Om kollegan inte vill detta kan hen bli varnad och till slut uppsagd pga arbetsvägran. Som arbetstagare har man inte möjlighet att själv fullt ut bestämma sitt schema, utan det ligger på arbetsgivaren. Det nya schemat ska meddelas i god tid, absolut senast två veckor i förväg.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Inga fler tider trots jag tackat ja till schemalagda pass?

Hej. jag var iväg och träffade en chef tidigt i våras och blev erbjuden schema juli/augusti och tills dess så skulle jag få gå på timmar. Jag tackade ja och började arbeta samma dag. Efter två månader fick jag personliga problem med foten och telefonen så jag kunde inte ringa och säga att jag inte kunde komma på ett pass. Men skickade ett sms till honom. Efter en vecka så får jag ca 4 samtal men kan inte svara av personliga skäl. Och den 5:e dagen så får jag ett sms om att jag inte fått några tider något mer. Är det rätt att göra såhär som chef?

Svar:

Hej,

Gällande din fråga är det att ta ställning hur ditt anställningsavtal ser ut. Har inget annat avtalats gäller en anställning tills vidare och då är du berättigad uppsägningstid enligt LAS. Har du en provanställning (max sex månader) och inget annat avtalats kan arbetsgivaren på eget initiativ avbryta den även före prövotidens utgång. Har du och din arbetsgivare kommit överens om en tidsbegränsad anställning, vilket jag tolkar det som, gäller det fram till och med avtalat slutdatum på den tidsbegränsade anställningen. Utifrån det du skriver tolkar jag även att du inte kommit till arbetet på avtalad tid och arbetsgivaren kan därför se det som arbetsvägran och kan vara grund för avsked. I det fall får man gå på dagen oavsett anställningsform. Det finns inget enligt lag som säger att ett anställningsavtal  som träffas ska vara skriftligt, dock ska arbetsgivaren enligt LAS 6c § senast en månad efter arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till dig som arbetstagare om alla villkor som är av betydelse för anställningsavtalet (detta gäller inte i det fall anställningen är kortare än tre veckor). Det är  svårt att som enskild arbetstagare bevisa att ett muntligt avtal träffats i de fall oenighet kring avtalet uppstår. Därför är mitt tips till dig att i kommande anställningar alltid vara noga med att få detta skriftliga anställningsbevis och på så sätt slipper du komplikationer som detta. Är du ansluten till en fackförening kan du även kontakta de.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren