Tag Archives: arbetstidsschema

Har jag rätt att se mitt schema utanför arbetstid?

Hej!

Jag har ett rullande schema på ett callcenter och detta schema har jag bara tillgång till att se på arbetstid. Till saken hör även att mobiler inte är tillåtna vid jobbets datorer av säkerhets- och sekretesskäl.

Allt detta gör att det blir mycket svårt för mig att skapa mig en överblick över schemat utanför arbetstid. Det blir i princip omöjligt att planera vardagen med allt ifrån att omboka ett läkarbesök till att planera fritidsaktiviteter.

Har jag som arbetstagare rätt att kräva tillgång till mitt schema utanför arbetstid?

Med vänlig hälsning,

Hej!

Du har i regel rätt att  få ett schema senast två veckor i förväg om inte väldigt speciella omständigheter föreligger. Detta enligt arbetstidslagen 12 §.

Finns det någon anledning varför inte du eller din arbetsgivare/ teamledare bara kan trycka på ”skriv ut” knappen när du har schemat framför dig på datorn? Eller du kanske kan be arbetsgivaren om att få det i pappersform, helt enkelt?

Det är klart att du ska kunna planera din fritid! Livet är inte bara arbete.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Rätt till ersättning vid ändring i schemat?

Hej!

Jag arbetar som visstidsanställd ledsagare åt en kund som ofta inställer schemalagda arbetsdagar med väldigt kort varsel – på morgonen samma dag jag skulle arbeta.

Jag får ersättning vid max två inställda tillfällen per månad, och då med enbart en timlön per tillfälle. Jag undrar om eventuell kompensation vid sådana plötsliga ändringar i planeringen är helt upp till arbetsgivaren eller om man som arbetstagare har några rättigheter här?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Som arbetstagare har du enligt AML § 12 rätt till att få veta din planerade arbetstid två veckor i förväg. Detta besked får dock lämnas senare beroende på verksamhetens art eller om oförutsägbara händelser ger anledning till senare besked. I lagen är det alltså inte så tydligt definierat, utan brukar vara närmre reglerat i kollektivavtal. Jag råder dig till att se över gällande kollektivavtal för att se vilka regler som är gällande på din arbetsplats.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur lång tid i förväg ska jag få mitt schema?

Jag är kommunalanställd och jobbar inom X. Hur lång tid innan en schemaändring skall jag ha information om mitt nya schema. Jag har hört att det är 2 veckor innan, men var finns den regeln att läsa. Om det sker med kortare varsel, vilken ekonomisk kompensation har man rätt till?

 

Svar:

Hej!

Det stämmer som du säger att arbetsgivarens skyldighet är att två veckor i förtid ge ut arbetstidsschemat enligt Arbetstidslagen § 12. Undantag från denna lag får göras med hänsyn till verksamhetens art, som exempelvis vid vikariat. Är detta någonting som ofta händer på din arbetsplats råder jag dig till att ta kontakt med din fackliga organisation som stödjer dig som arbetstagare i frågor som dessa.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Ändrade arbetstider!

Hej!

Jag jobbar dagtid nu och är fast anställd. Arbetstiden är 8-17. Nu har min arbetsgivare bestämt att jag måste jobba 12:00-20:30. Har arbetsgivaren rätt att ändra utan förhandlingar. Och vad har jag för rättigheter som arbetstagare.

Svar:

Hej!

Enligt lag är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Rättigheten att leda och fördela arbetet innefattar bland annat arbetstidens förläggning. Detta innebär att arbetsgivaren har rätt till att ändra dina arbetstider. Du kan se över ditt anställningsavtal och om det i detta skulle stå avtalat kring att endast arbeta dagtid så har du ingen skyldighet att arbeta dessa tider. Dina rättigheter som arbetstagare i detta fall är att du enligt ATL har rätt till att få reda på ditt arbetstidsschema två veckor i förväg.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätt till de timmar som avtalats?

Hej jag jobbar i hemtjänsten, har en tjänst på 85% men när vi lägger våra schema själva och dom drar ner oss ca 10 timmar varje månad så vi kommer aldrig upp i våra 85% som vi har skrivit avtal på. Hur funkar de, ska vi inte få vår lön på 85% fast dom ej ger oss våra timmar? Vi förlorar en massa pengar på dom 10 timmarna. Vad ska jag göra? Vad är rätt och vad är fel?

Svar:

Hej!
Ni har inte rätt till att få lön för timmar som ni inte har arbetat, men ni har däremot rätt till att få de timmar som ni har avtalat om. Då det står 85 % i avtalet så är det det som gäller. Arbetsgivaren gör därmed fel då denne inte ger er de timmar ni är berättigade till. Detta är någonting du får ta upp med din arbetsgivare. Lyssnar inte din arbetsgivare kan du kontakta din fackliga organisation kring detta. Är du inte fackligt ansluten kan vi hjälpa dig att ta kontakt med arbetsgivaren, detta är dock en tjänst vi tar betalt för.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur långt i förväg ska jag få arbetstidsschemat?

Hej,

Nu är det 3e månaden i rad som jag, en vecka innan en ny schemaperiod inte fått mitt schema. (Sist fick jag mitt schema två dagar innan det skulle börja) Jag börjar bli riktigt trött på detta då det inte går att planera något i sitt liv. Vad ska jag göra? Kan jag anmäla min arbetsgivare? eller ska jag helt enkelt stanna hemma den första veckan då det inte står att jag skall jobba.

Svar:

Hej!

Du som arbetstagare har rätt till att två veckor i förväg få veta arbetstidsschemat enligt arbetstidslagen § 12. Finns det inga andra skrivningar inom eventuellt kollektivavtal kring detta så gör arbetsgivaren i ditt fall fel. Det som du kan göra i detta fall är att kontakta din fackliga organisation för hjälp. Är du inte fackligt ansluten kan du och om ni eventuellt är flera på samma arbetsplats som känner samma sak råder jag dig att prata med din arbetsgivare för en diskussion kring problemet.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren