Tag Archives: arbetstider

Arbetschema med kort varsel, kan jag tacka nej?

Hej,
Jag arbetar som köksmästare på en restaurang. Jag lämnade mitt arbete i söndagskväll och får då veta hur mitt schema ser ut för nästa vecka 41. Är detta okej?
Sen nu under kvällen har dom ändrat mina arbetstider för onsdag samma vecka. Får man göra så? Omständigheterna på arbetsplatsen är krångliga, drastisk kort på personal samt inga strukturer kring schema läggning. Har jag som anställd rätten till att säga ifrån att jag inte kan jobba det ”nya passet” som är ändrat?

Svar: Enligt lagen har man som anställd rätt att få sitt schema senast 14 dagar i förväg. Det är endast i undantagsfall som arbetsgivaren får göra ändringar som ligger närmare än så i tiden, t.ex. om det är många medarbetare som är sjuka eller ifall något oförutsett inträffar.

I princip kan du meddela att du inte kan jobba ett pass som du får reda på om det är mycket kort varsel. Detta kan dock variera lite grann beroende på branschpraxis, och också om det står något om detta i ditt anställningsavtal eller lokalt kollektivavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Villkor i vården

Hej,
Jag jobbar inom hemtjänsten där man ofta jobbar kvällar och dag efter, vid dessa tillfällen får man bara 8 timmar vila från att man kommer hem, varför är det såhär inom vården? Skall vi inte ha samma rättigheter som andra inom ”vanliga jobb? Dessutom jobbar man från måndag till måndag med endast 1 dag ledigt när man har helg.

Svar: Inom vården och omsorgen finns det i de flesta fall kollektivavtal som facket har förhandlat fram tillsammans med arbetsgivaren. I de avtalen kan man i vissa delar göra avsteg från lagen, t.ex. vad gäller arbetstider och dygnsvila. Men det vanliga är att kollektivavtalet är mer förmånligt som helhet för den anställde, än vad det skulle varit utan ett avtal.

Kontakta ditt fackförbund eller det förbund som har kollektivavtalet på din arbetsplats och ställ dina frågor till dem.

Hälsningar Camilla Ländin

Jag är ensamstående med barn, måste jag jobba kväll?

Jag arbetar på äldreboende och har väldigt svårt att jobba mina kvällar då jag är ensamstående med tre barn. Har försökt prata med min chef om detta med får till svar att dem inte har några skyldighet att hjälpa mig.
Hur ska jag göra? Vad har jag rätt till?

SVAR:
Vid schemaläggning är arbetsgivaren skyldig att ta särskild hänsyn till anställda som är ensamma vårdnadshavare till mindreåriga barn. De ska inte behöva arbeta tex kvälls- och nattetid då det inte finns tillgång till barnomsorg, och denna kan ju variera beroende på var man bor.
Om du däremot har gemensam vårdnad om dina barn så behöver arbetsgivaren inte ta hänsyn till det på samma sätt. Du kan då schemaläggas även kvällstid, och förväntas kunna lösa det med hjälp av den andra föräldern.
Så du kan ha önskemål men inte ställa absoluta krav på vilka arbetstider du ska ha tyvärr.

Hälsningar Camilla Ländin

Jag är 15 år och vill jobba extra i en ICA-butik, är det okej?

Hej!

Jag är tvivlar på ifall min fråga platsar på denna sida eftersom jag endast är 15 år, men jag chansar.

Jag undrar ifall man kan, och får, jobba som en 15-åring?
Isåfall med vad?
Och med vilka rättigheter?

Jag tänkte framföra ett förslag till en bekant som äger en Ica butik. Detta förslag innefattar att jag på helger och lov arbetar som inhoppare för ett jobb som tex hyllplockare, för att få ett säkrat sommarjobb 2016.
Är detta möjligt? Eller bara önsketänkande?

Tack på förhand!

Hej!

När du är 15 år befinner du dig i kategorin ”äldre barn” enligt lag, och du får då ta ett enklare arbete som inte kräver tunga lyft, vara en påfrestande psykisk eller fysisk arbetsmiljö eller i miljöer där risk för våld eller konflikter finns. Det får inte heller vara ett stort ansvarstagande arbete. Du får heller inte sälja snus eller tobak. Du får heller inte arbeta på hög höjd eller med maskiner där skaderisk finns.

Dagar då du går i skolan får du bara jobba högst två timmar, och på helgen högst 7 timmar och du får inte arbeta före klockan 7 eller efter klockan 20:00 och du måste ha minst 14 timmars vila från arbete varje dygn. D.v.s. du kan inte jobba till klockan 20:00 på fredagkvällen och sedan komma in klockan 07:00 på lördagmorgonen. Du måste också tänka på att du måste ha 36 timmars sammanhängande fritid (veckovila) skolfria dagar. Du får högst arbeta 12 timmar per skolvecka. Har du lov i mer än en vecka sammanhängande får du under denna arbeta högst 35 timmar, eller 7 timmar /dag.

Tänk på att du aldrig någonsin får arbeta ensam i butiken samt att du ska ha en handledare på ditt arbete som ger dig utbildning och handledning för att klara arbetet och din arbetsgivare måste alltid ha ett intyg från förälder eller vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Fråga om lön i Norge. Sexuella trakasserier och utnyttjande av arbetstagare.

hej!

jag och min kollega började jobba i Norge för 1 månad sedan. i mitt kontrakt står det att jag började arbeta 15/5-2015 men jag började redan 6/5-2015. jag började jobba tidigare men, min arbetsgivare vill inte betala för de dagarna jag har jobbat innan kontraktet började. jag och min arbetskamrat jobbar från 10-14 timmar varje dag. vi har inga raster, eller ingen ledig dag. på 12 dagen var jag ledig första gången för att vi var tvungen att åka in till byn för att gå till polisen och skatteverket för att få vårat personnummer. våran chef som är en man har tagit oss flera gånger på rumpan och det är väldigt obekvämt. vi har ingen ledig tid och vi har sagt upp oss i går, för att vi klarar inte av att jobba så här mycket och att våran chef är för närgående. vi vet inte vad vi ska göra. snälla kan ni hjälpa oss? situationen är hemsk. och jag tror inte att han vill ge oss tim lön, han vill betala fast lön fast vi har jobbat mer än vad s om står i kontraktet.

 

Svar: I Norge gäller Arbeidsmiljøloven i frågor som rör lön. I denna finns starka förbud för arbetsgivaren att på något sätt dra in på arbetstagares lön. Om arbetsgivaren ska göra detta måste denna ha ett skriftligt avtal, antingen ett mellan dig och honom eller att det står i kollektivavtalet (tariffavtale).

Vad gäller arbetstiderna ska ni enligt Arbeidsmiljøloven ha minst 11 timmar mellan varje pass (dygnsvila) och ni har rätt till ledighet på 35 timmar i sträck varje vecka (veckovila) varav arbetsgivaren ska se till att i så stor utsträckning som möjligt ska ske på en söndag eller röd dag. Arbetsdagarna i allmänhet får inte överskrida 9 timmar om inte särskilda skäl finns för detta och arbetsveckan får, trots detta, inte överskrida 40 timmar. Sedan kan det så klart finnas särskilda omständigheter som gör att ni måste arbeta längre pass om ni arbetar med något som kräver detta. Därför är det viktigt att veta vad det är ni arbetar med. Är det till exempel inom sjukvården så kan det vara påkallat med extra långa pass ibland, men då får arbetsgivaren ändå inte förneka er dygns- och veckovila under en så lång period som du beskriver. Ni har också rätt till pauser under dagen. Efter 5 och en halv timme har ni rätt till 30 minuter lunch, och vid de tillfällen ni arbetat 8 timmar +2 timmar övertid (dvs 10 timmar) har ni rätt till en halvtimmes, av arbetsgivaren, betald rast.

Enligt Arbeidsmiljøloven måste alla arbetsgivare hålla register över hur många timmar den enskilde anställde har arbetat för att kunna visa detta för facklig representant och för Arbeidstillsynet. Jag är inte helt familjär med den norska rättens tillvägagångssätt i sådana här fall, så jag skulle rekommendera att ni i första hand kontaktar Arbeidstillsynet så att de kan slussa er vidare, men efter vad jag kan se så har ni blivit rejält utnyttjade av denna arbetsgivare och det vore bra om detta kommer Arbeidstillsynet till kännedom så att de kan hindra den här personen från att utnyttja andra.

Vad gäller de sexuella trakasserierna, så finns det regler även om det i Arbeidsmiljølovens 14 kapitel. Här kan ni stämma arbetsgivaren och få ersättning så vitt ni kan bevisa omständigheterna, vilket kan vara svårt när ord står mot ord, men möjligheten att gå till domstol finns alltså.

För vidare hjälp skulle jag rekommendera er att ta kontakt med Jussformidlingen (http://jussformidlingen.no/), som är den norska motsvarigheten till juriststudenternas rättsjour i Sverige, eftersom det är norsk lag som gäller, och de kan bättre hjälpa er i detalj än vad jag kan. Ta också kontakt med Arbeidstillsynet för att få hjälp med att anmäla arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,  Arbetsrättsjouren

Rätt till schema

Hej!!

Jag är anställd på ett företag och jag jobbar deltid på 45% kvällar, har jobbat där i 9 år, under dessa åren har jag alltid blivit tillfrågad om en tillfällig upphöjning att jobba 75% under sommaren dvs. juni, juli och augusti. Så även under december månad. För att sen återgå till min bottentjänst på 45%.

Till saken hör den att jag bara har fått schema för Juni. Och min chef säger att om jag inte skriver på kontraktet så kan jag inte få mitt schema för juli och augusti för att arbetsgivaren måste veta hur många som tackar ja till en tillfällig upphöjning och sedan där utgå hur mitt schema kommer se ut i Juli och Augusti.

Mina frågor på detta är följande:

1.) Är det 2 veckor minst i förväg av scheman som gäller även vid tillfällig upphöjning på 75%?

2.) Kan arbetsgivaren neka mig att inte ge mig schema för juli och augusti? Dvs. har arbetsgivaren den FORMELLA rättigheten till det?, OM jag inte har skrivit på nått kontrakt för 75% för sommaren men bara fått schema för Juni?

SVAR:
Det stämmer att du har rätt till ditt schema senast två veckor i förväg. Men om du tackar ja till att arbeta 75% under hela sommaren så behöver du också skriva på avtalet för detta. Det ger ju också dig en garanti för att du verkligen får arbeta den tiden, så att inte arbetsgivaren ångrar sig i sista stund.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren