Tag Archives: arbetstid

Schema vid föräldraledighet

Hej,

Jag är anställd 75% sedan 8 år tillbaka på ett stort företag med kollektivavtal. Jag har min dotter på 3 år varannan vecka sedan ett år tillbaka. Jag har haft specialschema sedan dess så jag ska kunna hämta/lämna på förskolan denna vecka. Nu tänker min arbetsgivare ta bort detta schema och införa det gamla schemat, alltså kvällar och tidiga mornar. Det fungerar ej när man är ensamstående då förskolan ej har sådana öppettider. Får dom enligt lag göra så? Och om dom får igenom detta, ska det gälla alla som har special schema pga barn varannan vecka?

Svar:

Hej!

Du har enligt Föräldraldighetslagen § 7 rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel då barnet ännu inte fyllt 8 år. Enligt § 12 samma lag får ledigheten spridas över arbetsveckans alla dagar eller till viss/vissa av arbetsveckansdagar. Enligt § 14 ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren kring arbetstidens förläggning, lagen säger följande:

”Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).”

Likt lagen säger så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om ledighet inte kunnat träffas enligt arbetstagarens önskemål. Är du missnöjd med förläggningen av arbetstiden råder jag alltså dig till att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Gå ner i arbetstid på grund av sjukt barn?

Hej,
Vi har en son som är 12 år med aspberger, adhd samt trots. Min man har gått ner och arbetar 80 %. Jag undrar nu om mina möjligheter att gå ner i arbetstid även jag? Arbetar idag 100 %. Vi behöver ha det extra stödet till vår son för att få vår vardag att fungera. Har arbetsgivaren rätt att neka mig att gå ner i arbetstid? Kan de sätta gränser för vilka tider jag måste jobba?

Svar:

Hej!

Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet. Det innebär alltså att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att godkänna om du går ner i tjänst.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Komptid i pengar eller i tid

Hej!

Jag har sagt upp mig på egen begäran. Jag har mellan 26-28 komptimmar som jsg vill ha i pengar. Chefen vägrar ge mig mina komptimmar i pengar och när jag sa att jag inte tänker kompa så fick jag till svar att hon tänker stryka all komp. Måste jag kompa eller har jag rätt att få det i pengar?

Svar:
Hej,
när det gäller komptid är detta inte reglerat i lag. Det måste regleras antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Ni bör alltså ha gjort en överenskommelse innan kring om du har rätt att få ut komptid i pengar eller i tid.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Minskad arbetstid

Hejsan mitt namn är X jag har nu jobbat på en restaurang sen den 2013-05-07 jobbade som säsongsanställd under sommaren sen ville min chef jag skulle skriva på provanställning 6 mån fast jag hade redan jobbat 3 mån. jag skrev på kontrakt då 6 mån provanställning tills 2014-02-22. en vecka innan min kontrakt går ut får jag höra om att nuvarande chefen slutat och vi hade ingen restaurangchef då. jag var sjuk just de dagarna min kontrakt skulle ut när jag är där den 29 feb så kommer våran tillfälliga restaurangchef och ville att jag skulle då skriva på kontrakt. först ville jag inte för det var stressigt då och kunde inte kolla igenom ordentligt då ser jag att de hade sänkt mina timmar från 35h i v till 20 h i vecka? på kontraktet står det ”ändring av anställningsavtal ”. nu undrar jag går det verkligen att sänka timmarna från en provanställning? har läst att ifall de säger inte någonting 14 dagar innan så borde jag fått fast anställning då men är det 35h då. 

Svar:
Hej,
när din provanställning löpte ut 22/2 2014 övergår den i en tillsvidareanställning med samma villkor som under provanställningen. Om din arbetsgivare vill göra förändringar i anställningen måste hen förhandla detta med dig. Gäller det att minska antalet timmar måste det finnas en arbetsbristsituation där arbetsgivaren säger upp de 15 timmar som avtalet ska minskas med. Förutom att det måste finnas saklig grund (arbetsbrist) för minskade timmar måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna. Alltså om det är någon som är senare anställd än dig som först ska minska sina timmar. Vid en tillsvidareanställning gäller även en minsta uppsägningstid om en månad. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där.

Börja med att prata med din arbetsgivare om ovanstående. Får du inte gehör för din sak är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Förändrad arbetstid

Hej

Arbetar som personligassistent.
Har haft ett grundschema, som fungerar.
Men efter arbetsgivaren ändrat utan att höra med mig,så har jag fått en lördag dag istället för en tisdag dag. Vilket ej fungerar för min och min familjs del.

Kan man göra så här bara?
Tacksam för svar.

Hej,

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda på helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där exempelvis några begränsningar till endast vardagsarbete i ditt anställningsavtal. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Rätten till schema

Jag har två anställningar. Anställning 1 är en tillsvidareanställning på 12
timmar i veckan på en arbetsplats med kollektivavtal inom handels. Får i
regel ut de nya schemana sent och de gäller bara för en kort period. Trots
att jag arbetat där får jag inte fler timmar då jag kostar dom mer än
skolungdomar och nyanställda.

Arbetsplats 2 har jag en visstidsanställning på och har arbetat där i ett
halvår ca 10 timmar i veckan. Dom har inget kollektivavtal men är ute i god
tid när schemana ska ändras och vi har i regel fasta scheman som bara
rullar på.

Jag har möjlighet att få arbeta fler timmar på arbetsplats 2 men
butikschefen på arbetsplats 1 sätter stopp för detta genom att han vill
kunna schemalägga mig när det passar honom. Han vill att de anställda ska
va i beroendeställning och alltid säga ja. Ingen anställs på mer än få
timmar i företag 1.

Vilken rätt har jag? Kan jag tacka ja till fler timmar i företag 2. Lämna
mitt schema till företag 1 och så får han anpassa mina timmar efter det?

Är medlem i facket men saknar förtroende för dom. De har tidigare varit
inkopplade i mkt på arbetsplats 1 men det blir aldrig ngn förbättring.

Svar:
Hej,
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Men eftersom att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du undersöka vad där står. I övrigt kan du inte ställa krav på de olika arbetsplatserna att anpassa sig till varandra. Du kan naturligtvis diskutera saken med arbetsgivaren men arbetsgivaren har ingen skyldighet till anpassning förut enligt det jag skrev ovan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu

Lurad på arbetstid?

Hej!
Jag jobbar åt en hyfsat stor detaljhandelskedja. Vi har en stämpelterminal där vi stämplar in oss och ut oss, när arbetet börjar och lunch osv. Denna terminal har en ”tolerans tid” på 10 min. Denna tolerans tid fungerar enbart åt det ena hållet – företags vinning. Om jag ex har arbeta tid 12-17, stämplar jag in mig 11.51 så rundas det upp till 12.00. Vilket jag kan förstå då det förmodligen har varit jag som har varit tidig på jobbet. Men om jag jobbar över ex fem minuter så jag stämplar ut 17.05 så rundar den av tiden bakåt till 17.00 – så jag får ej betalt för mina 5 minuter. Är detta lagligt? Får arbetagivaren ”ta” mina extra minuter och kalla det tolerans tid? Jag måste alltså jobba över minst 11 min för att jag ska överhuvudtaget få betalt för mina minuter.

Vad säger lagen?

Svar:
Hej,
detta regleras inte i någon lag utan är något ni får diskutera med arbetsgivaren. Men ni ska få betalt för den tid ni arbetar. Om du är fackligt ansluten bör du kontakta dem. Annars prata med övriga kollegor om hur ni tillsammans kan ta upp frågan med arbetsgivaren. Det låter inte rimligt att inte få betalt för tid som behövs för att installera respektive avsluta sitt arbete.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Tidrapportering

Hej,
På vårt företag rapporterar vi tiden själv, varje dag varierar väldigt. Tiden attesteras sedan av arbetsgivaren. Får han då göra tidsavdrag i min rapport utan att vidtala mig först.

Hej,

Det finns ingen lag som bestämmer förhållningsreglerna i ett sånt här tillfälle mer än den etiska aspekten. Därför anser jag att du som arbetstagare ska samtala med din arbetsgivare, kommunicera kring varför ändringen gjorts och klargör för hur du arbetade den aktuella dagen. Det finns ofta en naturlig förklaring eller möjligtvis att ett fel har begåtts som enkelt kan rättas till.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej ! Jag har varit allmän visstidsanställd i 1,5 år nu , jag blev sjuk och inlagd på sjukhus en vecka först det fick jag sjukpenning av jobbet eftersom det var första veckan men andra veckan jag var fortsatt sjukskriven och till och med intyg av en läkare så säger min chef att jag inte har rätt till andra veckan penga mässigt för hon har tagit bort mig från mitt schema som om jag haft obetald semester ? Jag har alltid haft samma schema lika lång tid som jag varit anställd. Kan hon bara ta bort mig sådär? Och vägra ge mig sjuklön?

Hej,

Arbetsgivaren har skyldighet att ge dig sjuklön fram till den 7e dagen utan sjukintyg och om ett sjukintyg kan presenteras är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön fram till den 14e dagen för den tid du som arbetstagare skulle ha arbetat. Efter den 14e dagen beslutar Försäkringskassan om sjukpenning med sjukintyget som underlag. En förändring av din förlagda arbetstid skall meddelas dig två veckor före ändringen träder i kraft enligt arbetstidslagen 12 §, så nej, din arbetsgivare kan inte plocka bort dig från ett fastställt schema utan att meddelat dig. Hon kan heller inte vägra ge dig sjuklön då detta är en skyldighet enligt sjuklönelagen 8 §.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljö, arbetstid, arbetsuppgifter

Jobbar på ett företag sedan snart 2 år tillbaka. Har haft 4 veckors rullande arbetsschema, och vet att det varit så i ca 4 år. Samma schema, rättvist fördelat på 4 st heltidsansällda, rättvis fördelning av kvällar, helgpass och dagpass.

Efter en stor omorganisation i ledande befattning har företaget en helt ny och hård pengapolicy och många besparingar har gjorts på väldigt kort tid. Det har avskedats folk, många har blivit illa behandlade, och schemaändringar har gjorts så att några, på andra avdelningar, helt har fått jobba kvällspass.

Nu har vi på vår avdelning, som bestod av 4 heltid, fått nya direktiv. Från att det som sagt varit rättvist fördelat, så har det tagits in 1 person på 80%, och en person som jobbar 50%. Dvs 50% plus den 80%-procentiga tjänstens kvällar och helger kommer fördelas ut på 2 st 100%-iga anställda. Däribland jag. De har också tagit bort ca 50% av våra arbetsavgifter och givit det som 100 sysselsättning åt den 80%-iga tjänsten.

Kan man ”bara” göra så?
Kan man ändra ett schema så drastiskt.
Finns det ingen hänsyn att ta till att man har ett liv utanför arbetet, barn och familj etc.
Eller är detta en förhandlingsfråga, och i så fall, hur går man tillväga.

Hej,

Förändringar kan komma på olika sätt och i olika form och det är svårt för mig att få en helhetsbild utifrån texten ovan. Dock så kan jag utläsa några nyckelfrågor;

I alla lägen gäller som grund att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, detta möjliggör en rad förändringar i arbetsuppgifter, arbetstid etc. Jag skulle råda dig att se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, och vad där sägs om arbetspass förlagda kvällar och helger, eventuellt även i ditt anställningsavtal. Finns där några begränsningar i antalet kväll- och helgpass osv. Det är främst ramarna inom kollektivavtalet som arbetsgivaren har att förhålla sig till.

Vidare gäller att ändringar i arbetstidens förläggning skall meddelas två veckor i förväg till arbetstagaren, detta för att du som arbetstagare ska ha möjlighet att organisera dig.

Jag skulle rekommendera att ni samtalar med arbetsgivaren kring ert dilemma, påpekar vinsten med varierande arbetsuppgifter och varierande arbetstider. Ni skulle kunna hänvisa till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljölagen vid en eventuell diskussion där det står att arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes eget arbete. Även att möjlighet skall ges till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren