Tag Archives: arbetstagare

Nya arbetsuppgifter kan bli arbetsvägran?

Hej!
Jag arbetar som byggnadsinspektör, men har nu varit hemma ett tag då jag genomgår en rehab efter en planerad operation. Under tiden jag varit borta har en person slutat som arbetat med bostadsanpassning och samtidigt hjälpt till med administration på byggsidan. Nu vill min chef att jag delvis ska ta bostadsanpassningen. Jag är inte intresserad, tycker inte det hör till mina arbetsuppgifter( mest trapphissar,trösklar, tossigaste). Kan jag vägra eller blir det arbetsvägran?

Svar:

Hej!

En arbetsgivare har rätt att omplacera en anställd om det behövs för att verksamheten ska fungera. Så länge de nya arbetsuppgifterna faller inom ramen för vad som anges i anställningsavtalet utgör en omplacering i sig inte någon förändring av anställningsavtalet. Jag skulle därför råda dig att se över ditt anställningsavtal.

Om du är medlem i något fackförbund kan du alltid kontakta dem då de alltid en rätt att begära förhandling vid ändrade arbetsuppgifter och beslut får inte fattas innan den är klar. Du ska aldrig, utan att först ha konsulterat din fackliga organisation, neka till att utföra nya arbetsuppgifter eftersom det kan uppfattas som arbetsvägran och i värsta fall få rättsliga konsekvenser. I annat fall, om du behöver mer hjälp, företräder vi dig gärna. Det är dock en tjänst vi tar betalt för.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Obetald utbildning innan anställning

Hej!
För att bli anställd hos ett läxhjälpsföretag var man tvungen att först genomgå en utbildning på 2 timmar. Dessa timmar var obetalda. Är det lagligt?
Tack!

Svar:
Hej,
Ja det är okej. Arbetsgivaren ska meddela detta innan avtal skrivs och godtar du som arbetstagare de villkoren är det lagligt. Men om arbetsgivaren misslyckats med att tydligt förmedla att den 2 timmar långa utbildningen är obetald så ska utbildningen ses som arbetstid och lön utbetalas. 

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej,

En anställd har sagt upp sig och vi behöver veta om den personen har skrivit på för ett konkurrerande företag. Har arbetsgivaren rätt att kräva svar på den frågan? I anställningskontraktet finns en konkurrensklausul.

Svar:

Hej,

Så länge AT  befinner sig i karantän efter anställningens upphörande kan ni begära svar på denna fråga. Konkurrensklausulen innebär att lojalitetsplikten förlängs. Således att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet. I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde. AT ska vara medveten om vad som gäller, hur länge den gäller samt vilka som anses konkurrerande.  Värt att notera är att klausulen ska vara skälig enligt lag och att om det råder kollektivavtal på arbetsplatsen kan vissa bestämmelser stå i det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

Skadestånd för arbetstagare

Hej

Jag jobbar på ett callcenter och vi har headsets med sladd. Nu försöker
företaget tvinga mig att bli ersättningsskyldig om jag under arbetstid
skulle ha sönder mitt headset.

De vill också att jag ska låsa in det i ett skåp efter jobbet (vilket är
mer rimligt men endå helt sanslöst(jag är 30 år))

Pappret jag ska skriva på innehåller ingen information om att jag blir
ersättningsskyldig om jag har sönder headsetet (bara om jag tappar bort
det) Men min teamleadare säger att det räcker om han sagt det till mig.

Jag anser att headsets går sönder. De slits, speciellt om det används åtta
timmar om dagen.

Har de rätt att kräva detta av mig? Det är ju billigt skräp! klart det går
sönder!!

tacksam för svar

Hej

För skada som arbetstagare vållar genom fel och försummelse i tjänsten, är arbetstagaren bara ansvarig om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sitt handlande. Det innebär att du som arbetstagare inte är skadeståndsskyldigt om det verkligen inte är uppenbart att du missbrukat företagets material.

Men! skadeståndslagen är semidispositiv i den bemärkelsen att arbetstagivaren kan lägga ett större skadeståndsansvar på arbetstagaren genom avtal. Till detta vill jag dock påpeka att avtalet inte får vara orimligt, dvs det kan inte vara alltför betungande för arbetstagaren. I ditt fall kan jag tycka att arbetar du på ett callcenter kan det knappast vara rimligt att du ska betala för headsetet om det råkar gå sönder. Jag har svårt att se att din arbetsgivare skulle kunna få igenom detta i rätten om det nu skulle vara så att du råkar ha sönder det.

Du kan nog i lugn och ro skriva på avtalet med brasklappen att om du skulle ha sönder headsetet under arbetstid och arbetsgivaren begär eller drar av lön för detta kunna ogiltig förklara avtalet med tanke på arbetes beskaffenhet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kvittning mot semesterersättning

Hej!

Jag var tidigare anställd av XX. Där arbetade jag fram till jul för att sedan bli anställd på YY. Under min tid på XX så glömde jag en stege på ett företag där vi var och jobba. Fick aldrig tid från XX att hämta denna under arbetstid igen innan jag hann säga upp mig. Igår skulle min semesterersättning betalats ut, men det har inte kommit någon. Istället kom det ett mail där VD’n på XX berättade att jag har en innestående semesterersättning. Han ska åka ut till kunden där stegen blev kvarglömd och skriver också att om stegen inte skulle finnas kvar så dras det pengar för en ny stege på min semesterersättning som alltså inte än har betalats ut.

Min fråga är om han har rätt att göra så?

Hej,

Nej, det har han inte. Din arbetsgivare försöker här att utföra en kvittning och för detta gäller specifika regler. En kvittning kan endast ske då en arbetstagare frivilligt går med på detta eller att en tvungen kvittning kan hävdas och för det gäller att;

– arbetsgivaren ska kunna påvisa att ett avtal enligt vilket kvittningen får äga rum.
– fordran är ett skadestånd för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
– kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

Vad jag kan utläsa ur din beskrivning ovan har ni inte tecknat något avtal som gör dig ersättningsskyldig, ärendet gäller inte skadestånd och en kvittning, sådan som ärendet berör, torde ej finnas i gällande centralt kollektivavtal.

Skulle det uppstå en tvist, är du välkommen att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren