Tag Archives: arbetsrätt

OB tillägg, vilken rätt?

Hej 
jag har en fråga angående ob tillägg. Då man arbetar helg och kvällstid, får man både helgob och kvällsob då? 
Mvh

Hej

OB tillägg är något som förhandlas fram i gällande kollektivavtal och är ingen laglig rättighet. Svensk arbetsmarknad bygger i mångt och mycket på att arbetsgivaren och arbetstagarna (facket) sluter avtal om tex, lön, löneförmåner och andra förmåner, lönerevision, OB, osv i kollektivavtal. Detta regleras inte i lagen. Det är viktigt att förstå att utan kollektivavtal (genom fackligt inflytande) har arbetstagare svagare inflyttande. Det finns inga regler som ger dig rätt till OB tillägg eller något årligt lönepåslag så länge du inte har avtalat det själv i ditt individuella anställningsavtal. Fråga därför din arbetsgivare om ni har kollektivavtal och hör efter om du omfattas av detta.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren