Tag Archives: arbetsgivares skyldigheter

Stöld av privata saker under arbetstid – vilken är arbetsgivarens skyldighet att ersätta mig?

Hej, jag har blivit av med min väska under arbetstid. Den innehöll allt, mobil, nycklar, pengar, sl-kort m.m.
Står min arbetsgivare för ersättning?
Väskan låg i en liten lastbil, liften där bak var inte låst.

Svar: Hej!

Arbetsgivaren själv är normalt sett inte skyldig att ersätta dig för förlusten av dina privata föremål. Vissa arbetsgivare har ansvarsförsäkringar för sina arbetstagare, dessa gäller i regel dock inte för stöld, utan snarare för skador på arbetstagaren eller egendom som tillhör annan som arbetstagaren orsakat. Det är inte speciellt troligt, men det skulle kunna vara så att din arbetsgivare har, genom kollektivavtal eller anställningsavtal,  någon typ av försäkring som täcker händelser av detta slag så fråga arbetsgivaren vad denne har för försäkringar för dig under arbetstid.

Hade du lämnat din väska i förvar hos din arbetsgivare så hade denna haft ansvar för att denna inte försvinner, och hade den i det läget försvunnit så hade arbetsgivaren varit skyldig att ersätta dig, men som jag förstår situationen så lämnades väskan i en upplåst bil, och arbetsgivaren hade inte tagit på sig ett sådant ansvar som stadgas i Handelsbalken 12 kap, 2 § som beskrivits ovan.

Det som återstår är din hemförsäkring. Jag råder för övrigt alla som inte har en hemförsäkring att skaffa en sådan, för den täcker mycket,  men det är en parentes i sammanhanget. Kolla upp vilka villkor som finns i den och eventuell självrisk vid stöld. Problemet är att om bilen var olåst har jag svårt att se att du kommer att få ersättning för stölden då hemförsäkringen ofta ställer krav på att du ska förvara dina saker på ett säkert sätt. Dock finns ett antal hemförsäkringar som har otursförsäkring eller ”drulle”-försäkring där du kanske kan då ut någon form av ersättning.

I övrigt är det bara att beklaga. Se till att spärra alla bankkort och mobilnummer och polisanmäl så fort du kan, för rättshandlingar som ingås med stöldgods (som samtal med din mobiltelefon, transaktioner med bankkort m.m.) efter polisanmälan kan då upphävas. Finns tillgång till din hemadress i väskan tillsammans med nycklarna skulle jag även råda dig till att byta lås på dörren till ditt hem så att du inte råkar ut för ytterligare tråkigheter i form av inbrott (har gärningsmannen tillgång till din nyckel är det inte säkert att du får ut pengar på hemförsäkringen för eventuellt inbrott).

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren