Tag Archives: arbetsgivaren leder och fördelar arbetet

Kan arbetsgivaren tvinga mig att byta avdelning?

Hej!
Jag jobbar på ett boende för äldre dementa som undersköterska. Vi fick en ny chef för ca 2 år sedan. Blev inkallad på kontoret & fick utan förvarning veta att jag skulle byta avdelning,hon hade även pratat med några fler . Ingen av oss vill detta , men hon säger att det är arbetsmiljö fråga. Våra medarbetare som inte ska flytta vill inte heller.förklarade för henne att min arbetsmiljö kommer inte bli bra, eftersom jag stor trivs som det är nu med arbetskamrater, brukare och anhöriga på min avdelning.vad kan jag göra och vad har jag för rättigheter? Hon och personal chefen hotar med uppsägning om vi vägrar .

SVAR

Huvudregeln är att arbetsgivaren att rätt att leda och fördela arbetet på det sätt de anser är mest lönsamt för verksamheten. Så vill de göra en mindre omorganisering så har de rätt att göra det. Dock så ska du behålla din lön och liknande ansvar som du haft på din tidigare arbetsplats.

Det är däremot önskvärt att arbetsgivaren kallar till möte och berättar om varför detta sker så att det inte blir några missförstånd.

Hälsningar,

Daniela Alm

Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider?

Hej,

Min arbetsgivare ändrar arbetstider från 7:30 – 16:00 till 07:00-15:30. Jag har inte möjlighet att börja 7:00 eftersom jag har en son som är 9 år gammal och jag lämnar honom på fritids när dem öppnar 6:30 och åker direkt till jobbet så jag är där prick 7:30. Nu säger arbetsgivare att det finns två möjligheter: ta ut föräldraledigheten (min son fylld 9 så har jag inte rätt till detta längre) eller minska sysselsättningsgrad, arbetsgivare vill alltså tvinga mig till deltid pga att jag är ensamstående mamma. Har de rätt att göra detta? Är det inte diskriminering och förhindrande till arbete för mig som förälder?

 

Svar:

Hej!

Enligt lag är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Rättigheten att leda och fördela arbetet innefattar bland annat arbetstidens förläggning. Arbetsgivarens skyldighet gällande arbetsschemat är att du som arbetstagare ska få ta del av det senast två veckor i förväg. Då du inte längre kan använda dig av föräldraledigheten så har du tyvärr heller ingen laglig rättighet att neka dessa arbetstider. Det jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din arbetsgivare och därigenom förklara din situation. Lycka till!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Missnöje på arbetsplatsen

Hej,

På mitt jobb är det extremt hårt. Samtal (från privat mobil) till tex myndigheter, läkare, bank osv får endast ske under lunchtid. Hur många banker och vårdcentraler svarar under lunch eller efter 17?

Semester utöver sommarsemester oavsett ett års varsel i förväg får avslag. Läkarbesök som faller utanför lunchtid bemöts med sura miner. Hur lätt är det att få tid kl 7, 12 eller efter 17???

Idag fick ett mejl att löneunderlagen ska in. Vi ombads att fylla i dessa under lunchtid eller efter jobbet. Har man inte rätt att ta en paus fem minuter varje timma? Det känns som ett fängelse!!

Hej,

När du är på arbetet så står du till arbetsgivaren förfogande och skall utföra arbete så som du har betalt för att utföra, därav kan du inte ringa privata samtal under din arbetstid utan detta får förläggas på din lediga tid dvs. under rast eller efter arbetets slut.

Semesterönskemål bör beaktas av arbetsgivaren men det är i slutändan arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. I semesterlagen står det att semestern bör förläggas så, om inget annat avtalats, att arbetstagaren har minst fyra veckor sammanhållen semester under juni-augusti.

Du har ingen rätt att lämna arbetsplatsen för att besöka läkaren under din arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få ledigt (då ledighet utan betalning)för ett läkarbesök. Jag skulle råda dig att söka i ert kollektivavtal utifall där står något om rätten att besöka läkare under arbetstid då detta kan vara reglerat där i vissa fall.

Ryktet om att man har rätt till paus fem minuter var timma, är tyvärr inte mer än ett rykte. Du har rätt till rast efter att ha arbetat 5 timmar i sträck enligt lagen, omfattningen av denna rast ska förläggas så att arbetstagaren hinner förtära mat, normalt sätt brukar denna rast uppgå till 30 minuter, så kallad lunchrast.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren