Tag Archives: arbetsbefriad

Kan jag avbryta min tjänstledighet och få lön under uppsägningstiden?

Hej,
Jag är tjänstledig för studier och fick idag ett besked om uppsägning. Jag har 4 månaders uppsägningstid men kommer inte få betalt för de månaderna. Jag undrar därför om jag kan avsluta min tjänstledighet (har rätt att återgå till arbetet inom max en månad vid avslutad ledighet) och då få lön? Är ändå arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Svar: Det stämmer att ersättning normalt inte utgår om du är tjänstledig under din uppsägningstid. Som du säger så har du rätt att återgå i arbete om du avbryter dina studier. Du har inte rätt att återgå tidigare än två veckor men en månad efter att underrättelse sker. Ja du kan alltså avsluta din tjänstledighet för att ”återgå i arbete” men att du då blir arbetsbefriad med lön.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

När börjar min uppsägningstid löpa?

Hur funkar det med lön under uppsägningstid? Jag har en månads uppsägningstid men har fått instruktioner att jag inte behöver vara på kontoret och inte behöver jobba hela denna månad om jag inte vill. Min fråga är om jag kommer att få betalt för hela månaden även om jag väljer att inte jobba hela månaden.

En till fråga är när börjar denna uppsägningsmånad att gälla? Jag har fått besked att jag måste avgå men jag har inte fått några uppsägningspapper att skriva under. Vems ansvar är det att ta tag i att skriva papper, mitt eller min arbetsgivares ansvar?

Min uppfattning är att jag nu kan köpa mig tid att hitta ett nytt jobb om de inte kommer med papper som jag kan skriva på. När jag väl har skrivit på så får jag betalt i en månad men kan samtidigt vara ute och söka jobb? Stämmer det?

SVAR:
Det låter som att ni har kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Du har trots det rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden, även om du inte arbetar.
Uppsägningen börjar gälla när du tar del av den. En uppsägning ska göras skriftligen, men man kan acceptera att det skriftliga beskedet dröjer någon dag. Jag tolkar det som att det är arbetsgivaren som säger upp dig? Då är det också de som ska se till att det finns en skriftlig handling, och att båda parter har skrivit under den, då först träder den i kraft.

Om det skulle komma till en tvist i frågan så skulle man sannolikt komma fram till att det är det datum som du skriver under uppsägningen som är den dag då uppsägningstiden börjar löpa. Under uppsägningstiden har du rätt att söka jobb, och i viss utsträckning vara ledig för att göra detta.
Hälsningar Camilla Ländin

Om jag vägrar jobba under uppsägningstiden

Hej,
Jag har en tillsvidareanställning hos ett företag sedan februari 2013. I anställningsavtalet är reglerat att jag har 3 månaders uppsägningstid. Nu är jag på gång att säga upp mig och frågan är om jag kan vägra att arbeta uppsägningstiden och vilka risker jag då står. Såvitt jag förstått kan jag bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om jag vägrar arbeta uppsägningstiden ut men är det någon risk i praktiken och om det blir en process jag förlorar, innebär det i praktiken något annat än att de inte behöver betala lön under uppsägningstiden, vad säger praxis?

Svar: Min erfarenhet är att det är en i allra högsta grad en reell risk att arbetsgivaren begär det. Men oftast går det att komma överens om den lösning, så det är min rekommendation. Så långt som till en rättsprocess driver man knappast en sån här fråga, men visst kan du bli betalningsskyldig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kan man påbörja nytt jobb under arbetsbefriad uppsägningstid?

Om man gör en överenskommelse med sin arbetsgivare om arbetsbefrielse med lön under ett antal månader, har man då rätt att ta ett annat jobb innan arbetsbefrielsens slut? Man har ju då två anställningar samtidigt. Det står inget I avtalet om att avräkning skall ske ifall man får ett nytt jobb.

SVAR

Du har rätt att ta annan anställning under tiden som din uppsägningstid löper hos din förre arbetsgivare. Däremot så står det reglerat i lagen i § 13 Lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren har rätt att göra avräkning på din lön gentemot den lön du erhåller från din nya arbetsgivare. Men detta kan ni avtala bort att din arbetsgivare inte ska göra det. Gör det skriftligt så att det inte uppstår några diskussioner i efterhand om detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsvägra under uppsägningstid

Hej!

Jag blev idag uppsagd under min prövotid, efter att ha jobbat knappt 2 månader. Detta efter att jag sagt att jag inte mår bra och ville gå ned i arbetstid.

Uppsägningen i sig kanske var lika bra, men nu känner jag inte alls för att gå tillbaka dit under uppsägningstiden. Uppsägningstiden är enligt avtalet en månad. Vad händer om jag vägrar gå till jobbet under uppsägningstiden nu?

SVAR

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att du ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Går det inte att nå en överenskommelse så har dessvärre arbetsgivaren lagen på sin sida och kan välja att hålla inne din slutlön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsbefriad utan lön

Hejsan

Jag började ett nytt jobb i Augusti och blev sedan sjukskriven i September.
Den 17 Oktober valde jag att säga upp mig och tillsammans med min arbetsgivare kom vi överens om att jag skulle bli arbetsbefriad utan lön under uppsägningstiden som är en månad. Det står klart och tydligt i mitt uppsägningsavtal som jag har skrivit på.
I december kommer sedan min arbetsgivare och säger att jag är återbetalningskyldig för att dem har lagt in mig som tjänsteledig under uppsägningstiden.
Kan detta verkligen stämma när det står i avtalet att jag är arbetsbefriad utan lön?
Dem har då gjort avdrag så att mina semesterdagar ”täcker endel ” av tjänstledigheten och sedan ska jag betala tillbaka pengar

SVAR

Om ni kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad utan lön under din uppsägningstid så ska ändå dina semesterdagar betalas ut senast en månad efter avslutad anställning. Att du ska vara arbetsbefriad är det bäst att göra ett skriftligt avtal om så att inte ord står mot ord.

Om du varit tjänstledig så ska du inte få någon inkomst så jag förstår inte vad det är de säger att du ska bli återbetalningsskyldig för. Och om ni nu även kommit överens om att du ska vara arbetsbefriad utan lön så har du heller inte erhållit pengar som du ska betala tillbaka. Det kan dock vara så att företagets system inte kan lägga in dig som arbetsbefriad och därför står du som tjänstledig, oavsett vad så är du utan inkomst ändå.

Att de har kvittat dina semesterdagar mot den här skulden är tillåtet sålänge du har gett ditt medgivande till det. Om du inte gjort det så kan arbetsgivaren ändå göra det men då endast om de kontaktar Kronofogden först. Gör det inte det och de ändå kvittar på din lön så kan de bli återbetalningsskyldiga till dig. Detta regleras i kvittningslagen.

Är du medlem i ett fackförbund så bör du ta kontakt med dem.

Hälsningar,

Daniela Alm

Får jag min slutlön fastän jag är arbetsbefriad?

Hej,
Jag sa upp mig från mitt jobb pga. att mina arbetsuppgifter skulle upphöra enl. min chef. Detta fick jag reda på mindre än en månad innan de skulle försvinna. Jag har jobbat på företaget i fem år.
Jag bad då min chef om att bli arbetsbefriad från det datum mina arbetsuppgifter skulle upphöra just pga. att de skulle upphöra och det fanns inget för mig att göra på arbetsplatsen. Min chef svarade att det inte skulle vara några problem. Nu har min chef ändrat sig och säger att han menade att jag slutade det datum mina arbetsuppgifter upphörde och därför ska jag inte få utbetalt lön under min uppsägningstid. Det stämmer inte alls. Jag vill ha min lön under hela min uppsägningstid vilket är 1,5 månad.

SVAR

Om du ska få betalt eller inte under din arbetsbefriade uppsägningstid så ska ni komma överens om att du ska få betalt under den tiden och göra ett skriftligt avtal om detta. Om arbetsgivaren godkänner att den anställde inte arbetar under sin uppsägningstid har den anställde en laglig rätt att få ut lön under hela sin uppsägningstid.

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).

Det finns däremot ingen rätt för en anställd att bli arbetsbefriad under sin uppsägningstid utan utgångspunkten är att man ska arbeta som vanligt.
Om arbetsgivaren försökt att hitta andra arbetsuppgifter som uppfyller dina kvalifikationer och du tackat nej så kan detta ses som arbetsvägran och du uppfyller då inte din del av anställningsavtalet om arbetsgivaren kan då ha rätt att inte betala ut din lön.

Hälsningar,

Daniela Alm

Måste jag ta ut semester under min arbetsbefriade uppsägningstid?

Hej,
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter 6 år. Det står att jag är arbetsbefriad under uppsägningen med bibehållna anställningsförmåner. Sedvanlig slutreglering av lön, semester , kompsaldo sker månaden efter anställningens upphörande. Betyder detta att jag är arbetsbefriad med lön? Min arbetsgivare vill att jag tar ut min semester (25) dagar under uppsägningen vilket jag inte vill med stöd av § 14 semesterlagen. Arbetsgivaren menar att den § inte gäller när jag är arbetsbefriad, stämmer det? Jag är tyvärr inte fackligt ansluten och kan därför inte vända mig dit.

Svar:

Hej,
I 14 § 1 st. semesterlagen anges att semesterledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan att arbetstagaren medger det. Förbudet mot att utan arbetstagarens samtycke lägga ut semesterledighet till uppsägningstid har tillkommit främst för att upprätthålla det skydd som anställningsskyddslagens uppsägningsbestämmelser ger. Av bestämmelsens 3 st. framgår dock att semesterlagens förbud mot utläggning av semesterledighet under uppsägningstid inte gäller om uppsägningstiden överstiger sex månader.

Det framgår inte av ditt mail hur lång uppsägningstid du har. Men oavsett detta så är det i överenskommelsen/förhandlingen med din arbetsgivare om vad som ska gälla under arbetsbefrielsen som ni även måste komma överens om (skriftligt) vad som ska gälla med förläggning av innestående semester.

Det finns en AD-dom (Mål nr: AD 2012 nr 65 ) som dömt inom just detta område.

Jag hoppas ni hittar en gemensam överenskommelse som ni båda är nöjda med.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Arbetsbefriad under uppsägningstiden

Hej! Jag har de senaste 2,5åren vart timanställd på ett fik. Jobbat både parallellt med skola och efter det jobbat uppemot 70%. Jag sa upp mig i början av november pga annat jobberbjudande med heltidsanställning. Jag har nu jobbat hälften av uppsägningstiden när chefen säger att jag inte behöver jobba resten av uppsägningstiden.

Min fråga är ifall jag har rätten att få ut lön för timmarna jag inte jobbar i slutet av uppsägningstiden då jag antagit mig passen? Jag känner ju mig lurad då timmarna varit tilldelad mig. Jag har läst Lagen om Anställnings Skydd men förstår inte om det gäller mitt fall?

Tack på förhand!

Hej

Du har rätt till dina inplanerade timmar, om din arbetsgivare väljer att arbetsbefria dig under din uppsägningstid gäller följande (lag om anställningsskydd).

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Din arbetsgivare kan inte heller ändra dina inplanerade timmar enligt arbetstidslagen.

12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg.

Bara att kräva ut din lön och dina förmåner.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

 

 

Måste jag arbeta då jag är arbetsbefriad?

Hej,

Jag undrar vad som gäller om man är tillsvidareanställd via ett konsultbolag och uthyrd på uppdrag hos kund som avslutas i förtid på grund av att kunden behöver ändra rollen. Kunden betalar lön för uppsägningstiden, och har angett att man är arbetsbefriad. Konsultbolaget gjorde först detsamma (arbetsbefriad under uppsägningstiden tills nytt uppdrag hittas), men ändrade sig och tycker att det finns arbetsuppgifter internt som bör göras. Är man då förpliktigad att ta sig an dessa arbetsuppgifter?

Svar:

Hej!

Då du i första hand är anställd av konsultfirman är det alltså de som räknas som din arbetsgivare. Jag skulle anse att dessa uppgifter som ska utföras internt på företaget är att räkna som ett så kallat uppdrag inom verksamheten. Du kan dock se över vad det står kring detta i kollektivavtal och anställningsavtal och om det står vidare reglerat i dessa.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren