Tag Archives: arbeidsmiljøloven

Fråga om lön i Norge. Sexuella trakasserier och utnyttjande av arbetstagare.

hej!

jag och min kollega började jobba i Norge för 1 månad sedan. i mitt kontrakt står det att jag började arbeta 15/5-2015 men jag började redan 6/5-2015. jag började jobba tidigare men, min arbetsgivare vill inte betala för de dagarna jag har jobbat innan kontraktet började. jag och min arbetskamrat jobbar från 10-14 timmar varje dag. vi har inga raster, eller ingen ledig dag. på 12 dagen var jag ledig första gången för att vi var tvungen att åka in till byn för att gå till polisen och skatteverket för att få vårat personnummer. våran chef som är en man har tagit oss flera gånger på rumpan och det är väldigt obekvämt. vi har ingen ledig tid och vi har sagt upp oss i går, för att vi klarar inte av att jobba så här mycket och att våran chef är för närgående. vi vet inte vad vi ska göra. snälla kan ni hjälpa oss? situationen är hemsk. och jag tror inte att han vill ge oss tim lön, han vill betala fast lön fast vi har jobbat mer än vad s om står i kontraktet.

 

Svar: I Norge gäller Arbeidsmiljøloven i frågor som rör lön. I denna finns starka förbud för arbetsgivaren att på något sätt dra in på arbetstagares lön. Om arbetsgivaren ska göra detta måste denna ha ett skriftligt avtal, antingen ett mellan dig och honom eller att det står i kollektivavtalet (tariffavtale).

Vad gäller arbetstiderna ska ni enligt Arbeidsmiljøloven ha minst 11 timmar mellan varje pass (dygnsvila) och ni har rätt till ledighet på 35 timmar i sträck varje vecka (veckovila) varav arbetsgivaren ska se till att i så stor utsträckning som möjligt ska ske på en söndag eller röd dag. Arbetsdagarna i allmänhet får inte överskrida 9 timmar om inte särskilda skäl finns för detta och arbetsveckan får, trots detta, inte överskrida 40 timmar. Sedan kan det så klart finnas särskilda omständigheter som gör att ni måste arbeta längre pass om ni arbetar med något som kräver detta. Därför är det viktigt att veta vad det är ni arbetar med. Är det till exempel inom sjukvården så kan det vara påkallat med extra långa pass ibland, men då får arbetsgivaren ändå inte förneka er dygns- och veckovila under en så lång period som du beskriver. Ni har också rätt till pauser under dagen. Efter 5 och en halv timme har ni rätt till 30 minuter lunch, och vid de tillfällen ni arbetat 8 timmar +2 timmar övertid (dvs 10 timmar) har ni rätt till en halvtimmes, av arbetsgivaren, betald rast.

Enligt Arbeidsmiljøloven måste alla arbetsgivare hålla register över hur många timmar den enskilde anställde har arbetat för att kunna visa detta för facklig representant och för Arbeidstillsynet. Jag är inte helt familjär med den norska rättens tillvägagångssätt i sådana här fall, så jag skulle rekommendera att ni i första hand kontaktar Arbeidstillsynet så att de kan slussa er vidare, men efter vad jag kan se så har ni blivit rejält utnyttjade av denna arbetsgivare och det vore bra om detta kommer Arbeidstillsynet till kännedom så att de kan hindra den här personen från att utnyttja andra.

Vad gäller de sexuella trakasserierna, så finns det regler även om det i Arbeidsmiljølovens 14 kapitel. Här kan ni stämma arbetsgivaren och få ersättning så vitt ni kan bevisa omständigheterna, vilket kan vara svårt när ord står mot ord, men möjligheten att gå till domstol finns alltså.

För vidare hjälp skulle jag rekommendera er att ta kontakt med Jussformidlingen (http://jussformidlingen.no/), som är den norska motsvarigheten till juriststudenternas rättsjour i Sverige, eftersom det är norsk lag som gäller, och de kan bättre hjälpa er i detalj än vad jag kan. Ta också kontakt med Arbeidstillsynet för att få hjälp med att anmäla arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,  Arbetsrättsjouren