Tag Archives: anställningsstopp

Nyanställd trots anställningsstopp

Hej!

Jag har varit tillsvidareanställd på min nuvarande arbetsplats i ca 5 år på ca 80%. Arbetsplatsen är indelad i en kontorsdel, som jobbar dagtid, och en annan del som driver verksamhet (biograf) mestadels kvällstid och går under Hotell&Restaurangs kollektivavtal. Mitt jobb består mestadels av kvällsarbete, men jag är väldigt intresserad av att jobba dagtid – och har flera gånger sagt att jag önskar det till min arbetsgivare – om det finns timmar att tillgå.

Företaget har så kallat ”anställningsstopp” för kontorsdelen, men har nu anlitat en person på 100%, en anställning som de bara betalar en bråkdel av lönen för, resten av pengarna skjuts in från staten då det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att få människor som länge gått arbetslösa i arbete. Ingen annan på arbetsplatsen har blivit erbjudna en heltidstjänst (inte jag heller trots att jag har jobbat på företaget längst av alla, i 5 år). Den här personen ska jobba lite som ”allt i allo”, alltså både jobba på kontoret, men även inne på biografen när det behöver täckas upp timmar. Han har ingen tidigare arbetslivserfarenhet inom något utav områdena, så att säga att han skulle vara mer kvalificerad för jobbet än någon annan på arbetsplatsen vore felaktigt.

Den här personen har blivit tilldelad de timmar under dagstid som jag tidigare ibland fått möjligheten att jobba, detta eftersom att det i princip är gratis för företaget att ta in den här personen istället för mig, jag är ju dyrare att betala för eftersom de betalar en så liten del av hans lön.

Jag finner det väldigt frustrerande att han som är nyanställd dels fått en heltidsanställning då ingen annan som jobbat på företaget flera år erbjuds detta och dels att de dagtidspass som tidigare funnits och som jag är högst intresserad av tilldelas honom innan mig. Finns det någon lag kring detta, och har jag rätt i att kräva att de här timmarna tilldelas mig i första hand?

Hej!

I enlighet med 25 a § LAS så har arbetsgivare skyldighet att ge en deltidsanställd ökad sysselsättningsgrad istället för att nyanställa under förutsättning att arbetstagaren har meddelat arbetsgivaren ett sådant önskemål. Denna företrädesrätt kräver att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet så att arbetsgivarens arbetskraftsbehov tillgodoses. Det kan finnas undantag från denna företrädesrätt om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal. Är du medlem  facket? Jag råder dig att ta kontakt med ditt fackförbund för en gemensam bedömning hur ni ska gå vidare i frågan. 

Lycka till!

Vänligen
Sandra Amrén