Tag Archives: anställningsbevis

Arbetstagare rätt till arbetsgivarintyg?

Hej, jag försöker leta efter praxis gällande arbetsgivarintyg men utan resultat. Jag anser att det är lättare att få ut sitt arbetsgivarintyg vid avslutad anställning om man kan visa upp praxis.

Svar:

Hej!

Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.

Om din arbetsgivare vägrar att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg skulle jag råda dig att vända dig till din fackliga organisation, om du är medlem. De kan hjälpa dig genom prata med din arbetsgivare och begära ut ett korrekt arbetsgivarintyg. I annat fall kan du vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Frågor kring anställningsbevis

Ett muntligt avtal om 3 månaders vikariat gjordes. Jag har sedan dag ett bett om anställningsbeviset. Nu 4-5 månader senare anländer detta. Jag trodde i min enfald att ett avtal tecknas mellan 2 personer med namnunderskrift.

Nu finns endast tjänstgjorda dagar på anställningsbeviset och jag känner mig blåst på hälften av LAS-dagarna. Gick på vikariat för en och samma person hela tiden. Får det gå till så här? Är det bara arbetsgivaren som tecknar ett avtal utan inflytande från arbetstagare?

Tack

Svar:

Hej!

Enligt lagen om anställningsskydd ha du som arbetstagare rätt att senast en månad efter att anställningen börjat få skriftlig information av arbetsgivaren om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivaren har i detta fall brutit mot LAS 6 c §. Arbetstagaren ska också alltid få möjlighet att skriva under sitt anställningsavtal då det är som du skriver ovan, avtalet är mellan 2 parter. Anställningsbeviset är därmed inte giltigt om du inte skrivit under det.

Du ska därmed inte skriva på något anställningsavtal förrän du instämmer på alla dess villkor. Du och din arbetsgivare måste därför förhandla fram ett nytt anställningsavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med din arbetsgivare och prata om dina synpunkter och försöka komma överens. Om du är medlem i någon facklig organisation kan du också få råd och stöd av dem. Du får också mer än gärna återkomma till oss om du inte är fackligt ansluten och behöver ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

 

Hur lång uppsägningstid har jag rätt till?

Hej!

Har blivit uppsagd pga arbetsbrist och på mitt anställningsbevis står det att jag har 1 mån uppsägningstid…
Men har varit anställd sen 2009, gäller inte då LAS alltså 2 mån uppsägningstid?

Hej,

Enligt lagen om anställningsskydd 11 § gäller att du som arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av;
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år.

Om du varit anställd hos en och samma arbetsgivare sedan den 4 mars 2009 har du rätt till tre månaders uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren