Tag Archives: ändrad provision

Ändrad provisionslön

Hej,
Jag har nu provisionslön på 40% av mina intäkter. Tycker det funkar bra, arbetsgivaren drar drygt 31 % i sociala avgifter och 12 % för semesterersättning och det betalas in till ITPK 2 (pension). Nu pratar min arbetsgivare om att ändra till ev fast lön och en provisionslön på 25%. Dvs kommer jag över ett visst intjänat belopp går provisionen in om 25% annars är det den fasta lönen som betalas ut. Min arbetsgivare nämnde något om att slippa betala sociala avgifter med detta systemet. Det stämmer väl inte och jag känner att det är ett sämre avtal än de 40% jag har nu.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte ändra din lön utan medgivande utan bägge parter måste vara överens om det.
Du måste inte gå med på det nya provisionssystemet men då kan arbetsgivaren välja att säga upp dig p.g.a. arbetsbrist. Detta för att i slutändan så har arbetsledaren rätt att leda verksamheten på det sätt denne anser det vara mest lönsamt.

Man kan inte undgå att betala arbetsgivaravgift om det inte är så att man ger en lön på 999 kr och under.

Hälsningar,
Daniela Alm

Nytt anställningsavtal vid ändrade arbetsuppgifter och lön?

Hej,

Om vi skulle vilja befordra en anställd, med uppdaterad befattningsbeskrivning, lön, provision och titel. Är det nödvändigt att skriva ett nytt anställningskontrakt eller räcker det med ett formellt tilläggsdokument till kontraktet med ändringarna?

SVAR

Ett anställningsavtal kan ingås antingen muntligt eller skriftligt, det är lika giltigt i bägge fallen.

Arbetsgivaren har ett ansvar att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen.
Detta är ett skydd för den anställde ifall de skulle vara borta en period från sitt arbete p.g.a. sjukskrivning eller föräldraledighet t.ex. och omorganisation skulle ske att de har skriftliga bevis på de arbetsuppgifter de suttit med tidigare. Så att de får arbeta med arbetsuppgifter som lever upp till deras kvalifikationer.
Då kan det vara lämpligt att lägga till ett dokument som ni nämner ovan där allt detta nämns och även den nya lönen.

I detta fallet skulle det nog vara bättre att skriva ett nytt anställningsavtal, och då avsluta det gamla sålänge man är överens om det och gå direkt på ett nytt. Detta är bäst eftersom det är mycket ny information som tillkommit och för bägge parter är det bäst att ha allt reglerat i ett avtal.

Hälsningar,

Daniela Alm