Tag Archives: ändra avtal

Kan jag tvingas till beredskapstjänst

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ha sk. beredskapstjänst trots att det ej är inskrivet i anställningsavtalet? Om ej, kan arb.giv. skriva om avtalet för att få igenom sin vilja?

SVAR:
Om det inte står i ditt avtal att du har beredskapstjänst så kan inte arbetsgivaren inför det utan att förhandla med facket, eller med er anställda om det inte finns något fack. Arbetsgivaren kan inte på helt egen hand ändra i avtalet, detta ska förhandlas och informeras, och rimligen också kompenseras ekonomiskt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt att bryta ett avtal?

Hej,
Jag fick nytt uppdrag på mitt nya jobb som gjorde att jag fick lönetillägg under begränsad tid. Jag och min chef skrev ett skriftligt avtal på detta och hur länge jag skulle ha tillägget. Men under tiden blev jag sjukskriven och arbetsgivaren tog bort tillägget utan att meddela mig, innan avtalstiden hade gått ut. Kan de göra så?

Svar:
Hej,
nej, ett avtal gäller under den avtalstid man kommit överens om. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd. För att gå vidare i ärendet behöver vi se vad du och din arbetsgivare avtalat om samt möjligheterna att driva det vidare och till vilken kostnad.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren