Tag Archives: allmän visstidsanställning

Uppsägningstid vid allmän visstidsanställning

För ett och ett halvt år sedan skrev jag på ”ramavtal, anställningsform: allmän visstidsanställning”.  Jag skulle arbeta extra jämte studierna.  Nu har jag fått ett sommarjobb där (med schema, ej nytt avtal) som börjar i juni.  Om jag hinner få ett annat jobb innan dess, hur lång är min uppsägningstid?  Ingen dag alls va?  Men ändå dålig stil..  Tacksam för svar!!

SVAR:

Hej,

Villkor för uppsägningstid regleras i aktuellt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal.  Jag tolkar din fråga som att din tjänst avser en allmän visstidsanställning och generellt innebär det att anställningen gäller fram till slutdagen.  Om det inte finns det inte några särskilda överenskommelser träder lagen in med stöd.  I enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS) 11 § gäller en minsta uppsägningstid av en månad,  för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

uppsägningstid med tidsbegränsad anställning?

Hej!

Jag har en allmän visstidsanställning på ett företag. Har fått ett schema över sommaren efter att jag sagt att jag kan arbeta de veckorna. Har nu sökt ett annat arbete och om jag får det så kommer jag att säga upp mig. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har som timanställd, har inte skrivit på några papper att jag kan arbeta under den här perioden utan endast fått ett schema i ett kuvert.

SVAR:

Hej,

Utifrån det du skriver tolkar jag som om du har en allmän visstidsanställning sedan innan på företaget och att schemat gällande sommaren är en del av anställningen. En allmän visstidsanställning är enligt LAS 5§ en form av tidsbegränsad anställning. Har du och din arbetsgivare inte kommit överrens om något annat upphör en tidsbegränsad anställning vid anställningens utgång eller när arbetet slutförts, detta utan uppsägningstid. Det vill säga den tidsperiod du och din arbetsgivare avtalade, när anställningen trädde i kraft, är det som gäller.

Att notera är att ett avtal är bindande och kan förekomma i både muntligt och skriftligt, det vill säga i ditt fall tolkar jag det som om du och din arbetsgivare muntligt har avtalat om att du ska arbeta efter schema i sommar.

Har du varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod är det att notera att anställningen övergår till en tillsvidare och anställning är således uppsägningsbar och minsta uppsägningstiden är då en månad enligt 11§ LAS. Tillsvidareanställning är den enda anställningsformen som alltid har uppsägningstid.

Dock är det så att så länge du och din arbetsgivare är överrens kan anställningen avbrytas tidigare, om det är av ditt intresse, vilket jag tolkar det som i det fall du skulle få en tillsvidaretjänst i ett annat företag.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Obehörig lärare? gäller LAS då?

Hej.

Har fått en fråga angående LAS.

En anställd har haft en visstidsanställning under en period, hon har på egen
begäran sagt upp sig från anställningen. Efter en period har hon återkommit till
företaget och då erbjudits ett vikarierat för en anställd som är
föräldraledig. Nu hävdar den anställde att hon ska anställas enligt LAS då hon
anser att de båda perioderna ska räknas samman, stämmer detta?

Om detta stämmer kommer det innebära en

övertalighet. Eftersom den ev inlasade individen bara är barnskötare och inte
förskollärare kan hon då sägas upp eftersom hon inte har behörighet.

Hej

Vill du precisera vilken typ av anställningar hon har haft? och om hon verkligen sa upp sig själv?

Har hon haft en allmän visstidsanställning och sedan ett vikariat, ska de räknas separat. Hon kan inte räkna samman dessa enligt praxis. Men jag tycker även arbetsgivare ska tänka på vilket utsatt läge denna arbetstagare befinner sig i, att bygga tidsbegränsade anställningar på varandra innebär större stress, högre risk för sjukskrivning och mycket sämre ekonomiska villkor för arbetstagaren.

Sedan har du så klart möjligheten att göra detta, det är ert val men tänk också på att det kan vara fördelaktigt att på långsikt försöka behålla arbetstagare, då både engagemang och prestationsförmågan ofta går ned vid slutet av tidsbegränsade anställningar. Det kostar även både tid och pengar att rekrytera nya tidsbegränsade anställningar. Framförallt borde det även påverka klienterna som ni arbetar med ”dvs barnen” det kan inte vara bra att byta personal hela tiden för att få till en bra verksamhet.

Arbetsdomstolen har i ett fall (AD 2002:92) utalat sig om behörighetsnormen för lärare att få en tillsvidareanställning när de inte är behöriga och haft en vikariatstid som i normalfallet borde övergå till en tillsvidareanställning.

Det anförda innebär att Arbetsdomstolen med hänsyn till skollagens bestämmelser finner att en obehörig lärare inte med stöd av bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen kan grunda någon rätt att få sin tidsbegränsade vikariatsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning som lärare. ”.

Dvs du har två punkter att utgå från här, hon kan inte lägga ihopa den allmänna visstidsanställningen med vikariatet och hon kan inte heller begära att få en tillsvidare anställning som förskolelärar om hon inte är behörig.

MVh Tobias Bergin
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Tillsvidareanställning

Hej,

Min far har arbetat på för sin arbetsgivare som visstidsanställd i snart 2 år i
streck. Hans nuvarande kontrakt går ut i maj 2014 och arbetsgivaren har sagt att de
inte kommer att förlänga kontraktet pga att min far saknar körkort (som de kräver
för att anställa numera). Saken är den att min far passerar två år hos arbetsgivaren
i april (en dryg månad innan kontraktet löper ut) vilket jag antar innebär att
han enligt LAS ska anses vara tillsvidareanställd, vilket vi hoppas på.

Det som kan sätta käppar i hjulet är om arbetsgivaren säger upp honom så att han
inte arbetar fram till april. Han har enligt kontraktet en månads uppsägningstid
så min fråga är vad som händer om arbetsgivaren inser detta och säger upp honom
någon gång under perioden mars – april. Detta skulle innebära att min far, då
han slutför arbetet under uppsägningstiden, kommer att passera två år hos
arbetsgivaren men att arbetsgivaren samtidigt meddelat om uppsägningen innan
tvåårsperioden fullgjorts. Om detta skulle ske, kommer han då att kunna bli
tillsvidareanställd med hänvisning till LAS (eftersom hans arbetstid inkl.
uppsägningstiden kommer att överstiga 2 år) eller gäller något annat då
arbetsgivaren säger upp honom innan 2-årsperioden fullgjorts?

Hej

Precis som du beskriver så kommer din pappas anställning att gå över till en tillsvidareanställning på två årsdagen. Om din pappa har skrivit ett anställningsavtal fram till maj gäller detta. Hans arbetsgivare kan inte säga upp det avtalet utan saklig grund. Sedan är det arbetsgivaren som bestämmer vilka krav som behövs för en viss anställning. Just körkortskrav har varit uppe förbedömning i flertalet fall i rätten, och det beror helt på vilken typ av anställning/arbete som din pappa har, vilket jag inte kan uttala mig om.

Är din pappa med i facket, ska han i första hand konsultera dessa då de ska hjälpa honom i denna situationen. Annars kan ni höra av er till oss när det börjar närma sig så hjälper vi gärna er.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal

Hej
Jag är anställd av en förening med timlön. I avtalet som jag skrev på i augusti står att det är en allmän visstidsanställning att lönen betalas ut den 25:e varje månad ( i efterskott) Som sysselsättningsgrad står ca 25%. lön 125:- timme. Helgdagar betalas även ob med 45,50:- per timme. under övrigt står “Varje tjänstgöringstillfälle räknas som anställningstid. Av Tidrapport *föreningsnamn* framgår varje tjänstgörningstillfälle. Den anställde kan tacka nej till erbjuden tjänstgöring.” Detta avtal gällde från 26 augusti tom 31 december 2013. Avtalet skulle förlängas var det meningen men arbetsgivaren ville göra vissa tillägg och det skrevs ett nytt avtal med nya villkor gällande från 1 januari 2014. I det nya avtalet står sysselsättningsgrad 10 timmar per v Ej ca 25%. Det står också tidsbegränsad anställning med slutdatum 15 juni 2014. Som tillägg i det avtalet står. “Uppsägningstid för båda parter är 1 månad. För tjänsten krävs tillgång till körkort, viss transport av hästar kan förekomma. Arbetsgivaren ansvarar för schemaläggning , även arbete på annan plats än *föreningsnamn* kan förekomma då med ersättning för egen bil med 18,50:- mil.” Den här månaden inföll den 25 på lördag (idag) och jag med flera anställda väntade på lönen för decembers arbetade timmar igår. Sent på eftermiddagen sattes en liten summa in på mitt konto. Jag fick också ett mejl ifrån personalansvarig där hon säger att hon tycker det är så struligt att räkna ut min lön. Hon skriver också att det är lättare att räkna ut min lön för jämna antal veckor. Hon menar även att jag är anställd på 10 t per vecka och om jag jobbat mer så skall jag ta ut det i komptid. Hon avrundade därför decembers veckor till 4 st. Timmarna hon menar att jag uppgivit i tidrapporten stämmer inte heller. Det är ett annat antal och veckor än jag uppgivit. Efter många vändor via eposten har hon nu medgivit att jag skulle haft mer men hon tänker inte betala ut min lön fören i februari. “v 1 struntar vi i” är hennes argument. Hon håller också fast vid att jag är anställd på 10 t per vecka. Det var jag inte under december. I det avtalet står ca 25%. Av övrig personal har en fått sin rätta lön och en fick 1/3 och besked i ett
mejl att “hon får resten på måndag”. Får arbetsgivare göra så här?

Vilket avtal gäller för timmarna som jobbades i december med löneutbetalning i januari? Är det 25% eller 10 timmar?

Vad kan jag göra? Vi är inte ansluten till facket och har inga andra avtal än anställningsavtalen.

Hej,

Av din berättelse att döma låter det som att arbetsgivaren har svårt att hålla sina anställda med lön, ekonomin verkar svikta inom företaget.

Vad gäller dina rättigheter så är ditt anställningsavtal om 25 % gällande för december månads lön, det du arbetade i december skall beräknas under anställningsavtalet som var gällande då oberoende om lönen betalas ut i januari. Alltså kan arbetsgivaren inte hänvisa till det nya avtalet när hon ska beräkna din lön. Arbetsgivaren skall även betala ut lön den dag det avtalats om i anställningsavtalet, normalt sätt den 25e varje månad.

Jag råder dig att samtala med arbetsgivaren om detta och påvisa dina rättigheter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Beräkning av anställningstid

Hej!
Har efter ett ytterligare samtal med min arbetsgivare fått reda på att de inte kan erbjuda mig Intermittent anställning då detta också räknas som Allmän Visstidsanställning och pga mina tidigare 2 års anställning med denna anställningsform så skulle de bli tvingade att erbjuda mig tillsvidareanställning. Jag är intresserad av att fortsätta arbeta för detta företag och de erbjuder mig nu säsongsanställning (deras verksamhet är turistnäring knutet till sommaren) fram till och med slutet av sommaren. Anses ”Säsongsanställning” också som en Allmän visstidsanställning? Detta skulle väl i så fall även anses som att mina tidigare 2 år av allmän visstidsanställning nu förlängs och därmed övergår till Tillsvidareanställning enligt LAS, eller har jag förstått lagen fel?

Svar:

Hej,
Säsongsanställning är en tillåten visstidsanställning men det krävs att arbetsgivaren endast kan erbjuda arbete under säsongen. Exempel på säsongsarbete är jordgubbsplockning, om man säljer glass under sommaren och liknande. Om man arbetar under sommaren i ett företag när andra arbetstagare är på semester innehar man antingen en allmän visstidsanställning eller ett vikariat.

Beräkningen av anställningstiden sker inom varje anställningsform för sig. Det är inte möjligt att lägga samman tiden i allmän visstidsanställning med tiden i vikariat och säsong för att uppnå tvåårstiden som krävs för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren