Tag Archives: allmän visstidsanställning

Vikarierat i snart två år, nu vill arbetsgivaren bli av med mig.

Fråga: Jag har jobbat som vikarie i en butik under de senaste 20 månaderna. Nu för en månad sedan när jag fick mitt kontrakt för sommaren så sa chefen där att jag börjar närma mig två år men innan det sker så kommer hon att ”släppa mig” för att slippa tillsvidareanställa mig. Efter mitt nuvarande vikariat så är jag uppe i 653 dagar. Vi är tre stycken tillfälligt anställda som har varit där ett tag varav jag är den som varit där längst och har längst sammanlagd anställningstid. Jag undrar vad jag har för rättigheter till fortsatta vikariat och att få jobba där vid extra behov för jag har svårt att tro att de bara kan dumpa en efter så lång tid bara för att de inte vill tillsvidareanställa en.

Svar: Det är alltid lika trist att läsa om att arbetsgivare utnyttjar sina anställda på det här viset. När inlasningen närmar sig så är det många arbetsgivare som ger kalla handen för att slippa behöva tillsvidareanställa.

Enligt LAS får en arbetsgivare nämligen bara ha en anställd på allmän visstidsanställning (under vilken vikariat går) under två av fem år innan arbetsgivaren måste ge denne tillsvidareanställning. Uppenbarligen vill din arbetsgivare slippa att tillsvidareanställa dig, antagligen för att det är svårare att säga upp en fast anställd än en visstidsanställd. Det är måhända hennes sätt att styra verksamheten och ha flexibiliteten att göra åtstramningar om så behövs.

Kort sagt får hon enligt lag inte ha kvar dig som vikarie längre om hon inte vill tillsvidareanställa dig, och nu har hon dessutom informerat dig om den kommande uppsägningen så dessvärre är det bara för dig att försöka hitta ett nytt jobb någon annanstans. Har du tur kan hon ge värdefulla referenser till jobbsökandet om du frågar henne.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Ändring av arbetstider

Jag blev uppsagd från min fasta tjänst i januari 2015. Fick först förlängning till februari. Jag gick hemma sen i 1.5 veckor och kom tillbaka till samma arbetsplats. Min nuvarande anställning är visstids (tidsbegränsad) anställning. Min fråga handlar om: Jag har rätt att få veta mina arbetstider 14 dagar innan ifall de ändras? Min chef tror att hen kan ändra de hur som helst (mitt i veckan). Vad gäller för regler? samt jag har barn under 8 år, har jag rätt att gå ned i arbetstid då?

svar:

I arbetstidslagen 12 § står att: Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Med detta skrivet så ska arbetsgivaren normalt ge besked (utan vid vissa undantag som endast är tillfälliga) om ändring av arbetstider två veckor innan, då jag inte tolkar ordet tillfälligt arbete som visstidsanställning då visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning med start och slutdatum.

Du har rätt att arbeta deltid (75%) enligt föräldraledighetslagen fram tills dess att ditt barn är 8 år. Att gå ner i tid, en bestämd tid/ period för vissa dagar eller timmar, kan du göra så länge det inte är en påtaglig störning för arbetet.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

 

Uppsagd vid sjukskrivning och graviditet

Hej!
Jag har varit anställd som timvikarie i lite över ett år, efter ca 2 månader på jobbet så fick jag 2 veckors schema på ca 23 timmar i veckan och har jobbat så i ca 1 år.

Nu är jag gravid & för ca 1 månad sen blev jag sjukskriven 1 vecka för magkatarr & inflammerat åderbråck som gjorde mig sängliggandes. När jag ringde min arbetsgivare så sa hon att jag inte skulle behöva komma tillbaka till jobbet mer eftersom jag var både sjukskriven & gravid. Fast jag gärna hade jobbat minst en månad mer. Så jag fick sparken när jag var sjukskriven. Är fortfarande sjukskriven på deltid. Trodde inte man kunde få sparken undertiden man var sjukskriven, och frågade därför om hon kunde fylla i papper om graviditetspenning, men tydligen hade jag inget jobb kvar fast jag var sjukskriven. Så min fråga är får man verkligen sparka någon så för att man är gravid & sjukskriven? Dom har kollektivavtal.

svar:

Vid ett kollektivavtal mellan två parter kan det finnas andra anställningsformer än vad som finns nämnt och reglerat i lagen, då LAS är semidispositiv. Det menas med att det i ett kollektivavtal kan förekomma fler former av de anställningar som normalt sett finns med i lagen. Ofta finns andra former av tidsbegränsade anställningar i dessa kollektivavtal som bygger vidare på exempelvis §5 i LAS.

Om din anställningsform ej är ändrad i ett rådande kollektivavtal så ser jag det som att du har en tillsvidareanställning på ca 23h/ vecka. Då är det inte tillåtet att låta dig sluta på grund av varken sjukskrivning och/ eller graviditet.

Vad står i ditt anställningsavtal? Det borde finnas information om tjänst, uppsägningstid etc.  Hör med din arbetsgivare/chef eller facket om du kan ta del av kollektivavtalet. Om detta inte är en möjlighet så ta eventuellt kontakt med företagets HR – avdelning om sådan finns eller se om du kan finna rådande avtal på företagets eller arbetstagarorganisationens hemsida. Ibland finns denna information tillgänglig.

Återkom om du vill ha vidare stöd i frågan.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Rätt till tillsvidareanställning

Hej!
120425 jobbade jag min första dag på X som arbetar med autiska människor. Sedan dess har jag jobbat drygt 3800 timmar exkl sjukskrivningsdagar. Jag är nu sjukskriven pga foglossning men detta övergår snart i havandeskap innan förlossning i maj/juni. Enligt mig borde jag ha rätt till en tillsvidareanställning men min arbetsgivare skjuter hela tiden på detta datum. I december sa han att detta skulle ske i slutet av januari men nu säger han april. Min anställningsform har aldrig ändrats iallafall inte i min vetskap och samtycke. Jag får rullande schema som gäller i 3 månader åt gången och det senaste året har dessa tider varit 93% av en fulltidstjänst. Hur ska jag gå vidare mot min arbetsgivare och har han rätt

Svar:
Det låter som att du har rätt till en tillsvidareanställning, dvs att bli ”inlasad”. Men det beror lite grann på viken anställningsform du har och har haft under den här perioden. Det är tyvärr ganska vanligt att arbetsgivare utnyttjar möjligheterna att kombinera olika visstidsanställningar, vikariat och allmän visstidsanställning för att komma undan kravet på tillsvidareanställning. Det här är något som tex EU har kritiserat Sverige för och som är under utredning. Jag rekommenderar att du kontaktar facket Kommunal om du är medlem och ber dem hjälpa dig med vad som gäller.

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning

Hej!

Från vilket datum blir en person tillsvidareanställd om personen haft en allmän visstidsanställning under perioden 1 jan 2014 – 31 dec 2015. Den 31 december 2015 eller – om anställningen förlängs, den 1 januari 2016? Eller man också formulera frågan så här: Är det t o m dag 730 som en person kan ha en allmän visstidsanställning utan att den övergår till en tillsvidareanställning?

Tack på förhand!

Svar:

Hej,
Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd med denna anställningsform i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Jag skulle därför säga att personen blir tillsvidareanställd från och med 1/1 2016.

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Rättighet till annan anställningsform?

Hej!

Jag är timanställd enligt kollektivavtal på fast schema, men på bestämd tid. ”Vi börjar med ett år” sa min chef när vi tecknade anställningsavtalet. Jag har arbetat på denna arbetsplats i 7 månader nu. Har jag rätt till någon form av löneutveckling efter att ha arbetat över ett halvår? Och har min arbetsgivare skyldighet att erbjuda mig en annan anställningsform efter 6 månader? Eller har detta skrivit av mig alla rättigheter då jag har en timanställning och inte en provanställning?

Svar:

Hej!

Värt att i ditt fall notera är att timanställning inte är en godkänd anställningsform enligt LAS, men kan tillåtas genom vissa kollektivavtal. Att arbeta under timanställning är endast en avlöningsform, där personen blir nyanställd vid varje arbetspass och får lön för arbetad tid. Godkända anställningsformer enligt LAS är tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning. Du beskriver att du har ett fast schema och att den är tidsbegränsad till ett år, vilket låter som att anställningsformen du egentligen går under är en allmän visstidsanställning. Detta kan vara någonting att ta upp med din arbetsgivare. Om din anställning egentligen är en allmän visstidsanställning har du vissa rättigheter som arbetstagare. Då du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos din arbetsgivare under mer än två år under en femårsperiod blir du enligt LAS § 5 automatiskt tillsvidareanställd på företaget. Kring din fråga om löneutveckling så regleras detta inte i lagen, utan regleras i gällande kollektivavtal. Du har alltså ingen automatisk rättighet genom lag till löneutveckling, utan detta bestäms i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

 

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur får arbetsgivaren ändra i mitt schema?

Hej.

Jag är anställd (allmän visstidsanställning) fram till 20150524. Jag står som timanställd enligt schema. Jag har då tre fasta schema dagar men nu när de har fått en ny fastanställd har de utan förvarning gett 2 av mina tider till henne. Får de lov att göra så innan kontraktet är slut eller får man inte kalla fall en viss ”uppsägningstid” på sig för dessa 2 dagarna?

Svar:

Hej!
Dina rättigheter i denna situation är att du ska få ut ditt schema två veckor i förväg enligt Arbetstidslagen. Arbetsgivaren har rätt till att ändra i ditt schema, men de måste alltså göra det två veckor i förväg. Då du är anställd i allmän visstidsanställning som timanställd tolkar jag det som att du därmed inte har ett visst antal timmar garanterade i månaden? Vilket i så fall gör att din arbetsgivare har rätt att ge dina pass till henne så länge de inte ändrar ditt schema mindre än två veckor innan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Allmän visstidsanställning

Hej

Frågade min chef varför dom efter över ett års tid inte ville förlänga min allmänna visstidsanställning och fick detta svar, stämmer det?

Hej !

Din allmänna visstidsanställning upphör den x/x-14. Vi har tidigare meddelat att vi inte avser att förlänga den.
Någon ytterligare förklaring till varför vi inte avser att förlänga den har vi som arbetsgivare inte någon skyldighet att lämna.

Vi kommer att tillsända dig ett arbetsgivarintyg och ett tjänstgöringsintyg.

Hej

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad  före anställningens utgång. En förutsättningen för detta är att arbetstagaren när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de tre senaste åren.  I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill föra talan om anställningsavtalet giltighet och arbetstagarens företrädesrätt till återanställning. Du som har fått sådant besked har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållen lön och anställningsförmåner få besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka annat arbete.

Dvs  arbetsgivaren behöver inte motivera varför du inte blir erbjuden annan anställning. Du blir alltså inte uppsagd under själva anställningen, utan den gå bara  ut enligt ert avtal. Men jag tycker att du ska trycka på företrädesrätten till åter anställning om du uppnår kriterierna och att du får skälig ledighet med bibehållen lön för att söka nytt arbete.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Jag har jobbat som timvikarie sedan 120524. Från i höstas -1309 så har jag gått på en rad som det kallas som vikarie. Hur länge tar det innan man blir inlasad som det kallas?

SVAR: Hej, Lagen om Anställningsskydd (LAS) 5 § tydliggör hur en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år är berättigad en tillsvidareanställning. Dock är det att notera att allmän visstids anställning och vikarie är två olika anställningsformer. Därför är det att rekommendera att gå tillbaka och se över dina anställningsbevis under denna period. Överstiger en av anställningsformerna mer än två år så ska anställningen övergå till en tillsvidare och är lika med inlasad.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren